Pružanje vrhunskih usluga obučavanja

kepler-logo

Canon je tesno sarađivao sa Univerzitetom Kepler kako bi uvideo probleme s kojima se suočavaju njegovi studenti, a i on sam kao ustanova. Zatim je napravio i primenio prilagođeno rešenje u vidu usluge upravljanja štampanjem, što je obuhvatilo instalaciju oko 60 višenamenskih uređaja i obuhvatilo 15 već postojećih uređaja. Novo rešenje je donelo revoluciju u uslugu štampanja na univerzitetu, jer je povećalo broj stanica za štampanje na ključnim mestima i donelo napredne funkcije i veću pouzdanost.

Rezultati

Studenti imaju podršku u vidu vrhunske usluge štampe, a uslugama štampača mogu da pristupe kada su na kampusu i van njega

Studenti imaju podršku u vidu vrhunske usluge štampe, a uslugama štampača mogu da pristupe kada su na kampusu i van njega

Saradnja između odeljenja za IT, finansije i usluge poboljšala je širu poslovnu prognozu

Saradnja između odeljenja za IT, finansije i usluge poboljšala je širu poslovnu prognozu

Razvoj administrativne funkcije za centralizovano štampanje

Razvoj administrativne funkcije za centralizovano štampanje

Novo rešenje je implementirano u „Sistem Kepler kartica“, ključnu oblast digitalnog programa na univerzitetu

Novo rešenje je implementirano u „Sistem Kepler kartica“, ključnu oblast digitalnog programa na univerzitetu

Smanjeni troškovi usled samouslužnog korišćenja štampača

Smanjeni troškovi usled samouslužnog korišćenja štampača

U vreme implementacije, ovo rešenje bilo je jedno od najvećih u obrazovnom sektoru u Austriji

U vreme implementacije, ovo rešenje bilo je jedno od najvećih u obrazovnom sektoru u Austriji

kepler-objective

Cilj

Unapređivanje i zaštita globalne reputacije Univerziteta Kepler transformacijom njegovih obrazovnih resursa pomoću modernog i centralizovanog sistema za štampu.

Izazovi

• Preko 19.500 studenata i uska grla tokom perioda sa velikim obimom posla.

• Sistemi plaćanja su bili ručni i neefikasni.

• Štampanjem su upravljala 3 različita odeljenja.

Pristup

Univerzitet Kepler je uspostavio saradnju sa kompanijom Canon kako bi poboljšao iskustvo studenata pri učenju najboljom funkcijom štampanja među sličnim ustanovama.

kepler-spare