Online Reprographics sarađuje s kompanijom Canon radi stvaranja budućnosti ispunjene bojama

online-repro-logo

Dosadašnja priča kompanije Online Reprographics može se svesti na dve reči: predviđanje i hrabrost. Nakon odvajanja od velike reprografske kompanije 2004. godine, ova ambiciozna britanska startap firma želela je da postane istaknuta kompanija na tržištima arhitekture, projektovanja i građevinarstva.

Osnivač Džon Foj i njegovi partneri radili su u ovoj industriji čitav svoj radni vek i bili su sigurni da je taj san ostvarljiv. Sa sedištem na dve lokacije u Londonu, kompanija Online Reprographics je gradila na svom iskustvu kako bi prikupila veliki portfolio lojalnih međunarodnih klijenata. Tokom tog vremena, stekla je reputaciju brzog i efikasnog servisa iza kojeg se krije digitalna tehnologija oplemenjena intuitivnim razumevanjem potreba klijenata.

Rezultati

Bolje cene za klijente za primenu u boji – popust od 25% u odnosu na prethodne cene

Bolje cene za klijente za primenu u boji – popust od 25% u odnosu na prethodne cene

Vreme obrta smanjeno je sa nekoliko dana na najmanje 1,5 sat

Vreme obrta smanjeno je sa nekoliko dana na najmanje 1,5 sat

Troškovi proizvodne štampe u boji smanjeni su za 75%

Troškovi proizvodne štampe u boji smanjeni su za 75%

50% klijenata sada koristi štampu u boji (povećanje sa 20% u 2012.)

50% klijenata sada koristi štampu u boji (povećanje sa 20% u 2012.)

online-repro-objective

Cilj

Povećanje brzine, produktivnosti i svestranosti na tržištu CAD štampe u boji.

Izazovi

Nedostatak proizvodnih kapaciteta za povećavanje obima

• Prebacivanje klijenata na CAD aplikacije u boji

• Uočavanje odgovarajuće tehnologije i saradnja radi primene, unapređenja i promovisanja usluga visokotiražne štampe, uz brzu realizaciju zahteva

Pristup

Saradnja s kompanijom Canon radi pronalaženja pravog rešenja za poboljšanje kapaciteta i brzine na tržištu visokotiražne štampe u boji

• Razvoj novog poslovnog plana radi osvajanja tržišta u boji uz podršku kompanije Canon

• Dobijanje prilagođene demonstracije nove tehnologije u vidu mašine za savijanje u odeljenju za istraživanje i razvoj kompanije Canon u Holandiji

• Promovisanje usluga štampe u boji i novih, skraćenih vremena realizacije zahteva među klijentima

online-repro-spare