ABC- Hero1

Armstrong Watson ulazi u partnerstvo sa kompanijom Canon radi realizovanja korporativne strategije društvene odgovornosti „Vizija budućnosti“

Kompanija Armstrong Watson, koja se bavi pružanjem kompletnog asortimana knjigovodstvenih usluga, imala je zastareo, nepouzdan i skup mešoviti sistem uređaja za štampu i potrebu da štampanje uskladi sa smernicama za korporativnu društvenu odgovornost – oblast koja ima značajan uticaj na donošenje odluka klijenata. Bliskom saradnjom sa kompanijom Canon uspeli su da se dodatno istaknu u odnosu na konkurenciju ispunjavanjem sopstvenih ciljeva korporativne društvene odgovornosti u vezi sa uticajem na životnu sredinu – smanjili su potrošnju papira i energije, kao i broj uređaja u vezi sa štampom za preko 70%.

ABC-image1
ABC-image1

„Pre davanja bilo kakvih preporuka, kompanija Canon se zaista potrudila da sazna što više o načinu funkcionisanja naše organizacije, da identifikuje oblasti u kojima su potrebna poboljšanja i najbolje načine za njihovo uvođenje. Razumevanje poslovanja klijenata je filozofija koje se strogo pridržavamo, i bili smo zaista ubeđeni da je kompanija Canon pravi partner za nas.“

Dejvid Klarkson, komercijalni direktor