Kahle

DWF-logo.jpg

KAHLE, porodična reprografska kompanija koja pruža usluge arhitektima, građevinskim kompanijama, lokalnim savetima i komunalnim preduzećima, osnovana je u Nirnbergu 1974. Od tada je tržište za tehničke crteže u boji i druga rešenja za štampu eksponencijalno poraslo, što se pozitivno odrazilo na njihovo poslovanje. Uslovi na tržištu retko su u stagnaciji, pa je nedavno bilo potrebno da KAHLE prilagodi poslovanje da bi odgovorio na porast međunarodne potražnje, usred žestoke konkurentske borbe cenama na domaćem tržištu u vezi sa CAD crtežima u boji.

Rezultati

Povećanje mesečnog obima štampe za 50%

Povećanje mesečnog obima štampe za 50%

Smanjenje troškova za 30%

Smanjenje troškova za 30%

Skraćenje vremena isporuke za 30%

Skraćenje vremena isporuke za 30%

Smanjen prekovremeni rad zaposlenih

Smanjen prekovremeni rad zaposlenih

Predstavljen je novi cenovni model

Predstavljen je novi cenovni model

Dobijena je najveća porudžbina u 36-godišnjoj istoriji kompanije

Dobijena je najveća porudžbina u 36-godišnjoj istoriji kompanije

objectives

Cilj

Povećavanje brzine obavljanja zadataka štampe, isporuke i produktivnosti, naročito za radni proces u vezi sa CAD crtežima, radi postizanja održivog rasta poslovanja

Izazovi

• Rad na ivici kapaciteta

• Veliki pritisak radi pravovremenog ispunjavanja porudžbina

• Relativno visoki troškovi poslovanja

• Ograničene mogućnosti širenja poslovanja

objectives
KAHLE

Pristup

Instaliranje novog rešenja za štampu sa neprikosnovenom brzinom i isplativim proizvodnim mogućnostima