Za poslovnu upotrebu

RHI

Sada više ne koristimo usluge reklamnih agencija za grafički dizajn i pripremu podataka – za to je zadužen spoljni dobavljač štamparskih usluga, a sve potrebne pripreme za štampu obavljamo interno i dobijamo kvalitet poput onog kod ofsetne štampe. Kao rezultat toga, procenjujem da smo troškove tokom čitavog procesa smanjili za oko 50%.

Kristof Brandner, direktor odeljenja

Kompanija RHI AG je vodeći svetski specijalista za tehnologiju i proizvođač materijala otpornih na visoke temperature, koji su nezamenljivi u širokom opsegu grana teške industrije. Održavanje ove liderske pozicije zavisi od stalnog ulaganja u istraživanje i razvoj. Dokumentovanje rada stručnjaka za istraživanje i razvoj takođe je od ključne važnosti i oslanja se na interno odeljenje kompanije RHI za grafiku i dizajn. Kristof Brandner, direktor odeljenja, imao je viziju stvaranja snažnog odeljenja koje bi fleksibilno i brzo moglo da obavlja raznovrsne zadatke u vezi sa marketinškom komunikacijom. Uz pomoć kompanije Canon, RHI sada ima resurs na koji može da se osloni za dobijanje štampanih materijala visokog kvaliteta, potrebnih za informisanje klijenata o najnovijim inovacijama kompanije.

Pročitajte njihovu priču i saznajte kako je kompanija Canon odigrala ključnu ulogu u pružanju podrške Kristofu Brandneru, sa ciljem ostvarivanja njegove vizije.

Preuzmite studiju slučaja

Koje proizvode i usluge koriste?

Štampači u boji koji koriste medije iz tabaka

Dizajnirani za komercijalne štamparije i interna odeljenja za štampu, štampači u boji koji koriste medije iz tabaka pružaju odličan kvalitet štampe, nova rešenja za radni proces i proširene opcije linijske završne obrade za siguran povraćaj investicije.