Canon podržava neumorno traganje za perfekcijom kompanije Replay Studio

Replay-logo

„Savršeno smo pozicionirani da osvojimo dodatne poslove na osnovnim tržištima. Postoji stvarni pomak na tržištu od ofseta ka digitalnim tehnologijama, i mi smo na čelu te revolucije. Opremljeni smo vrhunskim radnim procesom proizvodnje i zahvaljujući vrhunskom partneru kakav je Canon u stanju smo da iskoristimo ovu poslovnu priliku.“

Andi Halas, administrator

Rezultati

Troškovi proizvodne štampe u boji smanjeni su za 50%

Troškovi proizvodne štampe u boji smanjeni su za 50%

Vreme proizvodnje skraćeno je za 50%

Vreme proizvodnje skraćeno je za 50%

Predviđeni rast poslovanja od 10%

Predviđeni rast poslovanja od 10%

Replay-objective

Cilj

Ojačavanje položaja na trenutnim tržištima komercijalne štampe i štampanih reklama.

Izazovi

• Konsolidacija proizvodne linije i smanjivanje troškova

• Uočavanje odgovarajuće tehnologije i saradnja radi unapređenja produktivnosti, brzine i kvaliteta

• Ispunjavanje sve većih zahteva klijenata za digitalnom štampom

Pristup

Stupili smo u kontakt sa našim dugogodišnjim partnerom, kompanijom Canon, kako bismo pronašli pravu tehnologiju za ispunjavanje ciljeva i prevazilaženje izazova

• Investicija u najnoviji model Océ Arizona koji će zameniti postojeće Arizona modele

• Saradnja sa specijalistom za upravljanje bojom iz kompanije Canon radi primene unifikovanog radnog procesa s upravljanjem boja u čitavoj digitalnoj proizvodnoj liniji

Replay-spare