DWF-hero1-1600x600

Pretvaranje u najbolje, uz manje

DWF-logo.jpg

Savet grada Lidsa pruža kritične usluge podrške za 700.000 građana i druga je po veličini gradska vlast u Ujedinjenom Kraljevstvu, a želi da bude najbolja. To je vizija koja pokreće Savet, od kvaliteta usluga koje pruža do načina njihovog pružanja.

Rezultati

Aktuelna finansijska ušteda od približno 400.000 GBP

Aktuelna finansijska ušteda od približno 400.000 GBP

Centralizovani sistem štampe koji pokriva celu organizaciju

Centralizovani sistem štampe koji pokriva celu organizaciju

Racionalizacija uređaja za štampu za 39%

Racionalizacija uređaja za štampu za 39%

Obim štampe smanjen za 25%

Obim štampe smanjen za 25%

Veća produktivnost i bezbednost zahvaljujući mogućnostima skeniranja i razmene faksova

Veća produktivnost i bezbednost zahvaljujući mogućnostima skeniranja i razmene faksova

Procena da je sačuvano 1.007.318 gasova staklene bašte (kg) i 18.139 stabala

Procena da je sačuvano 1.007.318 gasova staklene bašte (kg) i 18.139 stabala

Leeds_city_council

Cilj

Rešavanje neefikasnosti i neplaniranih troškova u vezi sa uslugama štampe radi zaštite vitalnih usluga za zajednicu.

Izazovi

• Decentralizovani sistem za štampu i mnoštvo uređaja kojima je bilo teško upravljati

• Neefikasna kontrola troškova usled nedostatka pouzdanih podataka

• Radni procesi za dokumente bili su neefikasni i uzalud su trošili resurse

• Fragmentirani sistem za štampu uticao je na ciljeve u vezi sa životnom sredinom

Pristup

Konsultacije su dovele do kreiranja prilagođenog rešenja za štampu pod jednom uslugom upravljanja radi povećavanja efikasnosti i brzine radne snage, kao i kontrolisanja i ograničavanja troškova.

Leeds_city_council_approach