Kako da ažurirate firmver


Možda će biti potrebno da ažurirate firmver štampača da biste štampali sa mobilnih uređaja sa Mopria sertifikatom.
Postoje dva metoda ažuriranja firmvera za serije MF6100, MF8200C i MF8500.

Ažuriranje sa štampača >
Ažuriranje sa računara >

Opcija 1: Ažuriranje sa štampača putem Interneta

Preuzmite firmver na štampač koji koristite putem interneta i bez upotrebe računara (Windows/Mac), a zatim ažurirajte firmver. (Potrebno je da štampač bude povezan na internet.)

1.    Iz menija na kontrolnoj tabli izaberite [System Management Settings] (Postavke za upravljanje sistemom) → pritisnite [OK].2.    Izaberite [Update Firmware] (Ažuriraj firmver) → pritisnite [OK].3.    Izaberite [Via Internet] (Putem interneta) → pritisnite [OK].4.    Ažurirajte firmver u skladu sa uputstvima na ekranu.
Ažuriranje firmvera je dovršeno.
Pokrenite aplikaciju Mobile Scanning for Business kompanije Canon i koristite štampač čiji je firmver ažuriran.

Da biste preuzeli, potrebno je da unesete serijski broj štampača.

Napomena:

  • Serijski broj je osmocifreni broj na nalepnici sa zadnje strane štampača.
  • Ako ne možete da pronađete serijski broj, pogledajte priručnike koje ste dobili sa štampačem. Relevantne teme možete da pronađete pomoću pretrage „serijski broj“.

2. Prebacite štampač u režim za preuzimanje

A) Iz menija na kontrolnoj tabli izaberite [System Management Settings] (Postavke za upravljanje sistemom) → pritisnite [OK].B) Izaberite [Update Firmware] (Ažuriraj firmver) → pritisnite [OK].C) Izaberite [Via PC] (Pomoću računara) → pritisnite [OK].D) Kada se pojavi poruka „Update firmware?“ (Želite li da ažurirate firmver?), pritisnite [Yes] (Da).

Ova operacija će aktivirati režim za preuzimanje.

Za LAN vezu:


Za USB vezu:


Ako koristite LAN vezu, zapišite IP adresu koja je prikazana na tabli. Biće potrebno da je unesete prilikom obavljanja sledeće operacije na računaru (Windows/Mac).

3. Pokretanje alatke za korisničku podršku i ažuriranje firmvera

A) Dekomprimujte preuzetu datoteku firmvera na računaru (Windows/Mac).

B) Dvaput kliknite na datoteku alatke za korisničku podršku u dekomprimovanoj fascikli


Pokrenuće se alatka za korisničku podršku.

C) Ažurirajte firmver u skladu sa uputstvima na ekranu.


Napomena:

  • Dodatne informacije o ovoj proceduri potražite u korisničkom vodiču za alatku za korisničku podršku u dekomprimovanoj fascikli.  • Ako je štampač koji koristite povezan na LAN mrežu, biće potrebno da unesete IP adresu u polje [IP Address] (IP adresa) tokom upotrebe alatke za korisničku podršku. Unesite IP adresu koja je prikazana u koraku 4 procedure za prebacivanje štampača u režim za preuzimanje.

4.    Ponovo pokrenite štampač
Nakon završetka upisivanja firmvera iz alatke za korisničku podršku, pritisnite dugme [Stop] (Zaustavi) na kontrolnoj tabli štampača.
Štampač će se ponovo pokrenuti.
Ažuriranje firmvera je dovršeno.
Pokrenite aplikaciju Mobile Scanning for Business kompanije Canon i koristite štampač čiji je firmver ažuriran.