Kako da ažurirate firmver


Možda će biti potrebno da ažurirate firmver štampača da biste štampali sa mobilnih uređaja sa Mopria sertifikatom.
Postoje dva metoda ažuriranja firmvera za serije MF6100, MF8200C i MF8500.

Ažuriranje sa štampača >
Ažuriranje sa računara >

Opcija 1: Ažuriranje sa štampača putem Interneta

Preuzmite firmver na štampač koji koristite putem interneta i bez upotrebe računara (Windows/Mac), a zatim ažurirajte firmver. (Potrebno je da štampač bude povezan na internet.)

1.    Iz menija na kontrolnoj tabli izaberite [System Management Settings] (Postavke za upravljanje sistemom) → pritisnite [OK].

internet-1

2.    Izaberite [Update Firmware] (Ažuriraj firmver) → pritisnite [OK].

internet-2

3.    Izaberite [Via Internet] (Putem interneta) → pritisnite [OK].

internet-3

4.    Ažurirajte firmver u skladu sa uputstvima na ekranu.
Ažuriranje firmvera je dovršeno.
Pokrenite aplikaciju Mobile Scanning for Business kompanije Canon i koristite štampač čiji je firmver ažuriran.

Opcija 2: Ažuriranje pomoću računara (Windows/Mac)

Preuzmite firmver na računar (Windows/Mac) sa veb stranice kompanije Canon, a zatim ažurirajte firmver.

– Potrebno je da veza između štampača i računara bude LAN ili USB.

1. Preuzmite firmver

Preuzmite firmver za štampač koji koristite pomoću opcije za preuzimanje dodatnog softvera.

Izaberite štampač

Da biste preuzeli, potrebno je da unesete serijski broj štampača.

Napomena:

  • Serijski broj je osmocifreni broj na nalepnici sa zadnje strane štampača.
  • Ako ne možete da pronađete serijski broj, pogledajte priručnike koje ste dobili sa štampačem. Relevantne teme možete da pronađete pomoću pretrage „serijski broj“.

2. Prebacite štampač u režim za preuzimanje

A) Iz menija na kontrolnoj tabli izaberite [System Management Settings] (Postavke za upravljanje sistemom) → pritisnite [OK].

internet-1

B) Izaberite [Update Firmware] (Ažuriraj firmver) → pritisnite [OK].

internet-2

C) Izaberite [Via PC] (Pomoću računara) → pritisnite [OK].

PC1

D) Kada se pojavi poruka „Update firmware?“ (Želite li da ažurirate firmver?), pritisnite [Yes] (Da).

PC2

Ova operacija će aktivirati režim za preuzimanje.

Za LAN vezu:

PC3

Za USB vezu:

PC4

Ako koristite LAN vezu, zapišite IP adresu koja je prikazana na tabli. Biće potrebno da je unesete prilikom obavljanja sledeće operacije na računaru (Windows/Mac).

3. Pokretanje alatke za korisničku podršku i ažuriranje firmvera

A) Dekomprimujte preuzetu datoteku firmvera na računaru (Windows/Mac).

B) Dvaput kliknite na datoteku alatke za korisničku podršku u dekomprimovanoj fascikli

PC5

Pokrenuće se alatka za korisničku podršku.

C) Ažurirajte firmver u skladu sa uputstvima na ekranu.

PC6

Napomena:

  • Dodatne informacije o ovoj proceduri potražite u korisničkom vodiču za alatku za korisničku podršku u dekomprimovanoj fascikli.

    PC7

  • Ako je štampač koji koristite povezan na LAN mrežu, biće potrebno da unesete IP adresu u polje [IP Address] (IP adresa) tokom upotrebe alatke za korisničku podršku. Unesite IP adresu koja je prikazana u koraku 4 procedure za prebacivanje štampača u režim za preuzimanje.

4.    Ponovo pokrenite štampač
Nakon završetka upisivanja firmvera iz alatke za korisničku podršku, pritisnite dugme [Stop] (Zaustavi) na kontrolnoj tabli štampača.
Štampač će se ponovo pokrenuti.
Ažuriranje firmvera je dovršeno.
Pokrenite aplikaciju Mobile Scanning for Business kompanije Canon i koristite štampač čiji je firmver ažuriran.