Arizona 480 GT Specifikacije

Metod štampe

Pijezoelektrični inkdžet

Broj mlaznica

636 mlaznica po boji

Tehnologija obrade slike

VariaDot® tehnologija obrade slike

Rezolucija štampe

Skoro fotografski kvalitet slike i savršen tekst veličine čak do 2 tačke

BRZINE ŠTAMPE, MAKSIMALNO M²/SAT (POLOŽENI)

Brzi režim

32.8

Proizvodni režim sa oštrim ivicama

24.5

Proizvodni režim sa glatkom površinom

20.3

Režim kvaliteta

14.0

Umetnički režim

11.3

HD režim

5.9

Belo mastilo, 2 sloja

7.0

BRZINE ŠTAMPE, MAKSIMALNO M²/SAT (ROLNA)

Brzi režim

25.6

Proizvodni režim sa oštrim ivicama

18.8

Proizvodni režim sa glatkom površinom

16.9

Režim kvaliteta

11.6

Umetnički režim

9.4

HD režim

5.2

Belo mastilo, 2 sloja

5.8

SISTEM MASTILA

Boje

Crno, cijan, magenta i žuto mastilo koje se suši pomoću UV svetla u kesama od dva litra za brzu zamenu; belo mastilo i mastilo za lakiranje koje se suši pomoću UV svetla u kesama od jednog litra za brzu zamenu

DIZAJN SISTEMA

Položeni

Prava položena arhitektura za štampanje na krutim medijima ili predmetima

Mediji u rolni

Opcioni dodatak za medije u rolni za fleksibilan rad sa medijima

KRUTI MEDIJI

Veličina medija

1,25 m x 2,5 m x 50,8 mm

Oblast za štampu

1,26 x 2,51 m, štampanje od ivice do ivice (puno prelaženje ivice)

GEOMETRIJSKA PRECIZNOST (SAMO POLOŽENO)

Širina štampe

meri se na 2,5 m uz maks. grešku ±0,8 mm

Dužina štampe

meri se na 1,25 m uz maks. grešku ±0,4 mm

Ravnoća/širina linije

meri se na 2,5 m uz maks. grešku 0,7 mm

Ravnoća/dužina linije

meri se na 1,25 m uz maks. grešku 0,7 mm

Dijagonalna greška

meri se na 1,25 x 2,5 m uz maks. grešku 1 mm

OPCIONI DODATAK ZA MEDIJE U ROLNI

Širina rolne

Širina rolne: od 0,9 do 2,2 m

Širina štampe

Širina štampe: maks. 2,19 m

Prečnik rolne

do 240 mm

Unutrašnji prečnik jezgra

76,2 mm

Težina rolne

do 50 kg, bez obzira na širinu

Smer namotavanja medija (ulaz)

strana na kojoj se štampa ka unutra ili spolja

INTERFEJS I SOFTVER

Tip interfejsa

10/100/1000Base-T

Softver

ONYX® Thrive™ Edition softver za radni proces za štampu

RADNO OKRUŽENJE

Napajanje

2 x 50 Hz, 200-240 V AC, jednofazno, 16 A ili 2 x 60 Hz, 208-240 V AC, jednofazno, 20 A

Temperatura

Od 18˚ do 30˚ C

Relativna vlažnost

30-70%, bez kondenzovanja (određeni mediji mogu da zahtevaju veći radni opseg relativne vlažnosti)

Dimenzije (samo štampač)

4,66 x 2 m

Dimenzije (sa opcionim dodatkom za medije u rolni)

4,66 m x 2,3 m

Visina ploče

0,88 m

Ukupna visina

1,3 m

Težina (samo štampač)

775 kg

Težina (sa opcionim dodatkom za medije u rolni)

1.025 kg

POTROŠNI MATERIJAL

mediaguide.oce.com

Posetite naš onlajn vodič da biste pronašli odgovarajući medij za štampač i način primene, što obuhvata i odgovarajuće profile boja

OPCIJE

MEDIJI U ROLNI

Opcioni dodatak za medije u rolni

UKLANJANJE STATIČKOG ELEKTRICITETA

Opcioni dodatak za uklanjanje statičkog elektriciteta

Odricanje od odgovornosti

Sve specifikacije podložne su promenama bez prethodne najave

Arizona je registrovani zaštićeni trgovački znak kompanije Display Graphics Systems.

VariaDot je registrovani zaštićeni trgovački znak kompanije Technologies B.V.

ONYX je registrovani zaštićeni trgovački znak, a ONYX Thrive je zaštićeni trgovački znak kompanije ONYX Graphics, Inc.