Océ Wide Format Printer Drivers

Océ Wide Format Printer Drivers

Océ WPD je upravljački program koji mi biramo kada treba štampati preko Océ štampača širokog formata iz Windows aplikacija.

Prednosti

  • Automatizovano ponašanje uz podrazumevane i prilagođene postavke predložaka
  • Neprekidno slanje povratnih informacija o štampaču – status, medij i dostupnost tonera sa mastilom
  • Jednostavna instalacija uz pomoć softver Océ Connect Assistant i automatsko otkrivanje štampača
  • Jednostavna primena konfiguracija zahvaljujući predlošcima i deljenim prilagođenim veličinama
  • Optimalna obrada podataka za brzu dostupnost aplikacija, što vam omogućava da se brže vratite poslu
  • Jasan i moderan korisnički interfejs na kom su sve funkcije dostupne sa glavnog ekrana

Detaljne karakteristike

Detaljnije pogledajte Océ Wide Format Printer Drivers

Smanjite papirni otpad – sve se štampa kako treba iz prvog puta


Pogledajte precizni prikaz položaja slike na mediju uz interaktivno pregledanje na ekranu
Pogledajte neusklađenosti između slike i medija
Povratne onlajn informacije o dostupnim tipovima medija

Uklopite se sa poslednjim radnim procesom


Proverite i podesite raspored za štampanje PDF dokumenata od više strana, stranicu po stranicu
Jednostavno odštampajte željenu sliku uz pomoć funkcije automatskog isecanja
Pratite zadatke za štampanje uz pomoć integrisanih funkcija za knjigovodstvenu evidenciju

Upravljački programi za štampače širokog formata za razna okruženja


Océ upravljački program za Adobe PostScript Level 3
Uz Océ WPD, nudimo i upravljački program Adobe PostScript Level 3 za štampanje iz Apple Macintosh okruženja. Ovaj upravljački program je napravljen tako da funkcioniše sa svim Océ TDS, TCS, ColorWave i PlotWave štampačima.

Océ WPD1 za Windows


Upravljački program prve generacije za Océ štampače širokog formata, napravljen tako da funkcioniše sa svim Océ TDS, TCS, ColorWave i PlotWave štampačima, kao i sa starijim Océ štampačima širokog formata.

Océ WPD2 za Windows


Upravljački program nove generacije za Océ štampače širokog formata napravljen tako da funkcioniše sa svim Océ PlotWave 300, Océ PlotWave 350, Océ ColorWave 300, Océ ColorWave 550, Océ ColorWave 600 i Océ ColorWave 650 štampačima.

Sertifikati


Optimizovani za štampanje iz AutoCAD® i AutoCAD aplikacija
Microsoft „Kompatibilan sa operativnim sistemom Windows 7“
Microsoft „Sertifikovan za Windows Server R2 2008“
Microsoft „Sertifikovan za Windows Server 2008“
Microsoft sertifikat „Funkcioniše sa operativnim sistemom Vista“
Napravljen za Microsoft XP
Napravljen za Windows 2003 Server
Testirao i odobrio Novell