View Station

View Station

View Station predstavlja jednostavan softver za pregledanje slika i manipulaciju datotekama. Za korisnike predstavlja produktivan prikazivač slika koji omogućava pregledanje, čišćenje, uređivanje i manipulisanje digitalnim dokumentima, bez potrebe za otvaranjem originalne aplikacije.

Prednosti

  • Napredni softver za pregled, štampanje i uređivanje većine formata dokumenata
  • Pregledanje i upoređivanje dokumenata
  • Uređivanje i izmena crteža
  • Poboljšavanje rasterskih slika
  • Optimizovanje prikaza slike

Detaljne karakteristike

Detaljnije pogledajte View Station

Softver za manipulaciju podacima otvara datoteke iz mnogih aplikacija


Budući da prikazuje dokumente iz mnogih programa koji nisu instalirani, ovaj softver za manipulaciju datotekama i pregledanje slika vam omogućava da delite informacije sa više ljudi, za manje vremena i uz manji trošak. Zahvaljujući ugrađenim bezbednosnim funkcijama, View Station omogućava preduzećima da zaštite poverljive podatke od neovlašćenog pristupa ili izmene.