Canon varioPRINT 110 Specifikacije

TEHNOLOGIJA

Opis

Crno-beli štampač/skener/aparat za kopiranje

Tehnologija za obradu slike

Océ DirectPress®

Toner

Jednokomponentni toner

Rezolucija mašine

600 x 2400 tpi

Funkcije

Tehnologija Toner Transfer Fusing (TTF), tehnologija HeatXchange, dopuna tonera i papira tokom rada; automatska obostrana štampa (do 300 g/m2), aktivna registracija

Opcije

Lampica upozorenja za operatera sa podesivim funkcijama ranog upozorenja, CCD interfejs

Brzina štampe (80 g/m2)

varioPRINT 135: 138 slika u minuti (A4 dvostrano), 72 slike u minuti (A3 dvostrano), 68 slika u minuti (SRA3 dvostrano)
varioPRINT 120: 123 slike u minuti (A4 obostrano), 64 slike u minuti (A3 obostrano), 60 slika u minuti (SRA3 obostrano)
varioPRINT 110: 113 slika u minuti (A4 obostrano), 59 slika u minuti (A3 obostrano), 55 slika u minuti (SRA3 obostrano)

SEGMENTIRANJE

Preporučeni mesečni obim štampe (A4)

varioPRINT 135: 200.000-350.000
varioPRINT 120: 150.000-300.000
varioPRINT 110: 80.000-250.000

Maksimalni mesečni obim štampe (A4)

varioPRINT 135: 2.200.000
varioPRINT 120: 2.000.000
varioPRINT 110: 1.700.000

OPŠTE

Rukovanje

Ugrađena upravljačka tabla sa ekranom osetljivim na dodir veličine 15" koji pruža prikaz u punoj boji;
Potpuna integracija mašine/kontrolera sa jednom kontrolnom tačkom
Udaljeno nadgledanje: sa radne površine pomoću softvera Remote User Interface
Udaljeno očitavanje merača: bezbedan i jednostavan prenos rezultata očitavanja merača
Udaljena dijagnostika: za maksimalno vreme operativnosti štampača
Daljinska nadogradnja softvera: uvek koristite najnoviji softver i funkcije

Vreme zagrevanja

150-270 sekundi, u zavisnosti od količine tonera u jedinici za čišćenje

Štampanje prve stranice

Jednostrano: 3,9 sekundi

Vreme do prvog otiska

Jednostrano i ripovano: 5,1 sekundi

Tolerancija za registraciju

Maksimalno +/- 0,5 mm (A4 slike)

Sertifikati

EPA Energy Star®/TEC usklađenost, RoHS, Cetecom/CE klasa A, FCC klasa A, UL/TüV/CE, REACH

KOMANDER/SERVER

Operativni sistem

Windows 7

Procesor

2 GHz

Memorija

2 GB

Hard disk

160 GB

Interfejs

10/100/1000 Base-T

Jezici za opisivanje strana

Adobe Postscript® 3, PDF 1.7, PCL 6/HPGL 2, XPS, IPDS, PCL/PJL

Fontovi

136 Type1 fontova za romanske jezike
Korišćenje Postscript fontova preko softvera Settings Editor

Protokoli

TCP/IP (LPR/LPD, priključak), SMB statička/automatska IP adresa (preko DHCP servera), SNMP v1-v3 (MIB štampača, privatni MIB), MIB za nadgledanje zadataka, IPP

Upravljački programi za štampač

Windows Server 2003/2008/2008 R2, Windows Client XP, Windows 7, starije verzije operativnog sistema Windows i MAX/Linux CUPS, SAP tip uređaja (SAP R/3 4.6 i novije verzije)

Bezbednost

Common Criteria EAL2+, E-shredding, zaštitni zid, bezbedno štampanje, provera identiteta korisnika, podrška za IPv6. Opciono: hard disk koji se može ukloniti

Funkcije

Planiranje (8 sati unapred), DocBox za napredno uređivanje poslova, jedan red za čekanje i upravljanje poslovima za kopiranje i štampanje, stavljanje na čekanje tokom ripovanja, štampanja i čišćenja, obrada više poslova, obavljanje više zadataka istovremeno (štampanje/kopiranje/skeniranje), kompatibilnost sa JDF priključkom, daljinsko očitavanje merača, daljinska dijagnostika, daljinska nadogradnja softvera

Opcione licence

DocBox, planiranje, daljinsko pregledanje, skeniranje u datoteku/e-poruku, E-shredding, više redova, prenos štampanja, knjigovodstvena evidencija, daljinske usluge, DPlink za integraciju u Xerox infrastrukturu i KDKlink za integraciju u Kodak infrastrukturu

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Nivo jačine zvuka

Režim pripravnosti: maks. 47,3 dB
Režim štampe: maks. 75,3 dB

Emisija ozona

Ne postoji (mašina)

Zahtevi napajanja

Jednofazna, 200-240 V; 50/60 Hz

Potrošnja energije (vP 110–120–135)

Režim spremnosti: 275 W
Niski režim napajanja: 150 W
Režim mirovanja: 4 W (bez komandera)
Rad (dvostrano): 1,8-1,9-2,2 kW

Optimalna temperatura i relativna vlažnost

17°C-30°C/20%-80%

Ventilacija prostorije

35 m³ ili > 1 zamena vazduha na sat ako je prostorija veća od 35 m³

UNUTRAŠNJI MODUL ZA PAPIR

Ležišta za papir

2 x 1.500 listova (80 g/m2)
2 x 500 listova (80 g/m2)

Veličina i težina papira

50-300 g/m2
A4, B5 (zbirno ležišta 1+2)
140 x 182 mm do 320 x 432 mm (ležište 3)
140 x 182 mm do 320 x 488 mm (ležište 4)

SPOLJNI MODUL ZA PAPIR

Opis

Opcioni modul za spoljni ulaz za papir, sa jednim ili dva ležišta za papir

Prvi modul

2 x 1.700 listova (80 g/m2, sve veličine), uz dvostruku konfiguraciju 2 x 3.300 listova
2 x 600 listova (80 g/m2, sve veličine)

Maksimalni kapacitet papira

7.800 listova (A4, 80 g/m2)/4.600 listova (sve veličine)

Veličina i težina papira

50-300 g/m2
204 x 203 mm - 320 x 488 mm (sva ležišta)

Tehnologija za uvlačenje papira

Uvlačenje sa usisavanjem, vazdušno odvajanje, Paper Logic iz svih ležišta

Zahtevi napajanja

90-264 V, 40-67 Hz, 200 W

Funkcije

Automatsko detektovanje veličine papira, detektovanje ispražnjenosti ležišta, dopuna papira tokom rada, indikator nivoa papira, obrada kartica, podrška za prilagođene veličine papira, opciona dupla ležišta za papir

ŠTAMPANJE

Upravljanje poslovima

DocBox, red za čekanje i istorija, čekaonica

Rezolucija štampe

Adobe Postscript 3: 1200 x 1200 tpi, 600 x 2400 tpi
PCL: 600 x 600 tpi)

Tolerancija za registraciju

Maksimalno +/- 0,5 mm

Maksimalna površina za štampu

Adobe Postscript 3: 3 mm sa strane, maksimalno 308 x 484 mm; podesivo za PCL

Učestalost skrininga

PCL: maksimalno 106 lpi; Adobe Postscript 3: maks. 200 lpi

Nivoi sive

Adobe Postscript 3: 200; PCL: 125

Funkcije

Procesor rasterskih slika (RIP) pri maksimalnoj optimalnoj brzini mašine, preliminarna obrada u RIP-u, štampanje tokom RIP obrade i čekanja (prenos), Mixplex, HotFolder i podrška za više redova

KOPIRANJE

Rezolucija kopiranja

600 x 1200 tpi

Kontrola ekspozicije

Automatska/ručna (skala sa 9 koraka), tekst, tekst/fotografije, fotografije

Zum

25-400%; automatski

Učestalost skrininga

200 lpi

Nivoi sive

200

Funkcije

Automatska optimizacija kvaliteta za tekst/fotografije

SKENIRANJE

Rezolucija

75, 100, 150, 200, 300 (podrazumevano), 600 tpi

Skeniranje u boji

Opciono

Odredište

Skeniranje u e-poštu, skeniranje u DocBox, skeniranje na FTP, skeniranje na USB

Format datoteke

PDF (jedna stranica i više stranica), TIFF, JPEG/sRBG (skeniranje u boji)

Funkcije

Prikaz sličice (DocBox), profili za skeniranje, pregled statusa, jedno skeniranje za više štampanja, skeniranje tokom zagrevanja, skeniranje tokom štampanja, skeniranje podskupa, RGB skeniranje u boji, skeniranje u datoteke različitih veličina

SCANNER DUPLEX COLOUR IMAGE READER (JEDINICA ZA OBOSTRANO ČITANJE SLIKA U BOJI ZA SKENER) – D1

Kapacitet

300 listova (80 g/m2)

Maksimalna rezolucija

600 x 600 tpi

Maksimalna brzina skeniranja

A4 (jednostrano/obostrano), crno-belo/u boji, 300 x 300 tpi: 120 slika u minuti
A4 (jednostrano/obostrano), crno-belo, 600 x 600 tpi: 100 slika u minuti
A4 (jednostrano/obostrano), u boji, 600 x 300 tpi: 105 slika u minuti
A4 (jednostrano/obostrano), u boji, 600 x 600 tpi: 25 slika u minuti

Automatsko detektovanje veličine originala

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R

Prilagođene veličine za ADF

140 x 128 mm - 432 x 305 mm

Težina papira

Jednostrano: 38-220 g/m2; dvostrano: 50-220 g/m2

DOCUMENT INSERTION UNIT (JEDINICA ZA UMETANJE DOKUMENATA) – F1

Kapacitet ležišta

200 listova/korpa (2 dostupne korpe)

Težina papira

52-200 g/m2

Veličina papira

B5 do 320 x 488 mm

HIGH CAPACITY STACKER (SLAGAČ VELIKOG KAPACITETA) – E1

Kapacitet ležišta za slaganje

10.000 listova/A4
5.000 listova/A3 uz korišćenje listova od 80 g/m2

Kapacitet gornjeg ležišta

1.000 listova uz korišćenje listova od 80 g/m2

Prihvatljiva težina papira

52-300 g/m2

Prihvatljiva veličina papira

Maksimalna definisana za glavnu mašinu; min. 257 x 182 mm u glavnom ležištu, min. 182 x 182 mm u gornjem ležištu

HIGH CAPACITY STACKER (SLAGAČ VELIKOG KAPACITETA) – F1

Kapacitet ležišta za slaganje

6.000 listova/A4 (prazno tokom štampanja)

Kapacitet gornjeg ležišta

200 listova uz korišćenje listova od 80 g/m2

Prihvatljiva težina papira

52-300 g/m2

Prihvatljiva veličina papira

Kao što je definisano za glavnu mašinu. Prilagođene veličine od min. 140 x 182 mm do 320 x 488 mm, mešovite veličine, kartice i savijeni listovi

PERFECT BINDER (UREĐAJ ZA SAVRŠENO POVEZIVANJE) – C1

Maksimalna veličina korica

B4 - 13 x 19 inča

Težina korica

91-300 g/m2

Unutrašnja veličina

B5 - 225 x 320 mm

Unutrašnja težina

52-163 g/m2

Opseg sečenja

Gornji/donji 13 do 79 mm, prednja ivica 6,5 do 40,5 mm

Debljina brošure

Do 25 mm

Osnovne informacije

Z savijanje, C savijanje, cik-cak savijanje, duplo paralelno savijanje

Prihvatljiva težina papira

50-105 g/m2
Duplo paralelno savijanje: 50-90 g/m2

Prihvatljiva veličina papira

A4R
Z savijanje: A3, B4

Osnovne informacije

Uređaj za završnu obradu sa funkcijama heftanja i slaganja

Broj ležišta

2

Gornje ležište

1.000 listova

Donje ležište

4.000 listova

Položaj za heftanje

Ugao, dvostruko

Prihvatljiva težina papira

52-300 g/m2
do 100 zaheftanih listova

Osnovne informacije

Iste funkcije koje poseduje uređaj za završnu obradu AK-1, uz dodatak funkcije za savijanje i koričenje brošura ušivanjem. Funkcija V-savijanja do 5 listova

Broj ležišta

2

Gornje ležište

1.000 listova

Donje ležište

4.000 listova

Položaj za heftanje

Ugao, dvostruko

Prihvatljiva težina papira

52-300 g/m2
Do 100 zaheftanih listova i do 100 stranica brošure (2-15 listova)

Dostupna veličina za povezivanje

A4R, B4, A3, SRA3, 13 x 19,2, 12 x 18

Osnovne informacije

Opsecanje prednje ivice

Širina opsecanja

2-20 mm

Debljina opsecanja

Do 50 listova (uključuje korice, polusavijene)

Prihvatljiva težina papira

52-300 g/m2

Osnovne informacije

Opsecanje gornje i donje ivice

Širina opsecanja

2-15 mm

Debljina opsecanja

Do 50 listova (uključuje korice, polusavijene)

Prihvatljiva težina papira

52-300 g/m2

Osnovne informacije

Spoljna linijska jedinica za bušenje rupa

Prihvatljiva težina papira za bušenje

75-216 g/m2 (do 176 za Pro Click)

Prihvatljiva veličina papira za bušenje

A4

Alatke za bušenje

Plastična spirala sa 21 rupom; žičana spirala sa 23 ili 34 rupe, spirala u boji sa 47 rupa, plastične letvice sa 12 rupa; koričenje zumbanjem sa 4 rupe/2 rupe/4 rupe (švedski) i 3 rupe, klik spirala sa 34 rupe

Osnovne informacije

Obavezno za Professional Puncher (Profesionalni uređaj za bušenje rupa) - B1