Za poslovnu upotrebu

Canon imagePRESS 1135

Crno-belo štampanje

imagePRESS 1135

Canon imagePRESS 1135

Više informacija

Završavajte sve poslove znatno pre roka pomoću uređaja imagePRESS 1135, našeg vodećeg modela digitalne monohromatske mašine za proizvodnju srednjeg kapaciteta.

Prednosti

 • Proizvodnja punom brzinom na svim vrstama medija do 300 gm/2
 • Najoštriji tekst i slike za vodeći kvalitet u klasi
 • Izuzetno precizno registrovanje
 • Raznovrsne mogućnosti za upravljanje medijima
 • Izuzetne mogućnosti za završnu obradu, što podrazumeva savršeno povezivanje

Detaljne karakteristike

Napravljena na tehnološkoj platformi izuzetno uspešne serije imagePRESS C7000VP, imagePRESS 1135 kompanije Canon donosi poboljšan kvalitet štampe, veću produktivnost i raznovrsnost na polje crno-bele proizvodnje srednjeg kapaciteta.

Maksimalna produktivnost

Uz mogućnost prilagođavanja različitim namenama, od kratkih poslova sa malim vremenom obrta do složenog štampanja različitih podataka, imagePRESS 1135 pruža izuzetno veliku brzinu od 135 slika u minuti. Zahvaljujući maksimalnoj veličini papira od 19,2” x 13” i maksimalnom kapacitetu za papir od 14.000 listova, imagePRESS 1135 predstavlja održivu alternativu monohromatskoj ofsetnoj štampi i pruža autonomiju rada od 1,5 časova.

Performanse nisu ograničene na određene poslove. Ovaj uređaj neprestano održava maksimalni kapacitet proizvodnje za sveobuhvatan opseg medija od 52 do 300 g/m2 i omogućava rad sa svim vrstama materijala, od unapred odštampanih listova za umetanje do pausa i korica - brzo i bez napora.

Izuzetan kvalitet štampe

Novi eB jednokomponentni toner kompanije Canon pruža čist i bogat otisak crne boje, a razvijač sa dvostrukim omotačem maksimalno umanjuje pojavu mrlja i stvara izraženije pune površine.

Aktivno registrovanje stranica (koje obezbeđuje poravnavanje napred-nazad sa tolerancijom od 0,5 mm) i dvostruki crveni laseri obezbeđuju pravu rezoluciju od 1.200 tpi sa 256 polutonova. Najglatkije ivice, najčistiji prelazi između nijansi i najoštrije slike koje možete da zamislite.

Savršena završna obrada

imagePRESS 1135 se zaista ističe kada je u pitanju završna obrada. Dostupne su izuzetno raznovrsne mogućnosti za linijsku završnu obradu, što podrazumeva savršeno povezivanje, višestruko savijanje, povezivanje po prevoju, bušenje rupa, odsecanje jedne ili tri ivice i slaganje velikog kapaciteta.

Neprevaziđena pouzdanost

Sistem transporta pomoću vazduha obezbeđuje nenadmašivu pouzdanost. Grejači vazduha izduvavaju topao vazduh radi obezbeđivanja ispravnog transporta medija sa visokim naelektrisanjem. Dodatni ventilatori obezbeđuju besprekoran transport, povlačenje i odvajanje medija. Napredni ultrasonični sistem otkrivanja dvostrukog uvlačenja unutar magacina za papir velikog kapaciteta služi za otkrivanje višestrukog uvlačenja i na taj način rešava potencijalne probleme bez prekida u radu.

Specifikacija proizvoda

MAŠINA ZA ŠTAMPANJE

Preporučeni mesečni obim štampe imagePRESS 1135: 300.000 do 1 milion
imagePRESS 1125: 250.000 do 800.000
imagePRESS 1110: 100.000 do 600.000
Preporučeni maksimalni mesečni obim štampe imagePRESS 1135: 3 miliona mesečno
imagePRESS 1125: 2,8 miliona mesečno
imagePRESS 1110: 2,4 miliona mesečno
Ciljni mesečni obim štampe imagePRESS 1135: 500.000 mesečno
imagePRESS 1125: 350.000 mesečno
imagePRESS 1110: 200.000 mesečno
Rezolucija 1200 x 1200 tpi
Preciznost registrovanja +/- 0,5 mm (od prednjeg do zadnjeg plana)
Kapacitet hard diska 80 GB
Memorija 512+512 MB
Težina medija 52-300 g/m2
Kapacitet uvlačenja papira Standardni: 2000
Maksimalni: 14.000 (imagePRESS 1135/1125); 10.000 (imagePRESS 1110)
Kapacitet za završnu obradu imagePRESS 1135/1125: 27.000; imagePRESS 1110: 17.000
Dimenzije (Š x D x V) 1387 x 809 x 1040 mm (bez kontrolne table)
Težina Približno 500 kg
Napajanje 230 V x 32 A +230 V x 15 A

PRODUKTIVNOST

Brzina - obično jednostrano A4: imagePRESS 1135/1125/1110
80 g/m2: 135/125/110
81-105 g/m2: 135/125/110
106-180 g/m2: 135/125/110
181-300 g/m2: 135/125/110
A3: imagePRESS 1135/1125/1110
80 g/m2: 79/75/70
81-105 g/m2: 79/75/70
106-180 g/m2: 70/64/56
181-300 g/m2: 70/64/56
Jednostrano premazano A4: imagePRESS 1135/1125/1110
90 g/m2: 135/125/110
91-120 g/m2: 117/117/110
121-128 g/m2: 78
129-150 g/m2: 58
151-180 g/m2: 39
181-240 g/m2: 29
A3: imagePRESS 1135/1125/1110
90 g/m2:70
91-120 g/m2: 59/59/56
121-128 g/m2: 39
129-150 g/m2: 29
151-180 g/m2: 19
181-240 g/m2: 14

POD DECK-C1 (POD MAGACIN-C1)/ SECONDARY PAPER DECK-C1 (SEKUNDARNI MAGACIN ZA PAPIR-C1)

Osnovne informacije 3 fioke
Kapacitet od 4.000 listova
Listovi težine 52-300 g/m2
B5-13 x 19,2 inča
imagePRESS 1135/1125: moguće je pričvrstiti do 3 magacina
imagePRESS 1110: moguće je pričvrstiti do 2 magacina
Izvor napajanja/potrošnja 230 V 10 A
Dimenzije 745 x 792 x 1095 mm
1561 x 792 x 1095 mm
2377 x 792 x 1095 mm
Težina Približno 226 kg (1 magacin)
Približno 452 kg (2 magacina)
Približno 678 kg (3 magacina)

JEDINICA ZA UMETANJE VIŠE DOKUMENATA-A1

Osnovne informacije 3 fioke
Kapacitet od 4.000 listova
Listovi težine 52-300 g/m2
B5-13 x 19,2 inča
Izvor napajanja/potrošnja 230 V 10 A
Dimenzije 1079 x 792 x 1095 mm
Težina Približno 251 kg

DOCUMENT INSERTION UNIT-F1 (JEDINICA ZA UMETANJE DOKUMENATA-F1)

Broj ležišta 2
Kapacitet ležišta 200 listova po ležištu
Težina papira 52-300 g/m2
Veličina papira B5-13 x 19,2 inča
Izvor napajanja/potrošnja 230 V 10 A
Dimenzije 701 x 793 x 1397 mm
Težina 55 kg
(ova dodatna oprema dostupna je samo za modele imagePRESS 1110 i imagePRESS 1110 Lite)

COLOUR IMAGE READER-L1 (ČITAČ SLIKA U BOJI-L1)

Osnovne informacije 1 obostrani prelaz
Crno-belo - jednostrano/dvostrano Brzina skeniranja: 120/120 slika u minuti (600 tpi); 120/200 slika u minuti (300 tpi)
U boji - jednostrano/dvostrano Brzina skeniranja: 40/40 slika u minuti (600 tpi); 80/80 slika u minuti (300 tpi)
Kapacitet originalnog ležišta 300 listova
Izvor napajanja/potrošnja iz glavne mašine
Dimenzije 633 x 588 x 179 mm
Težina Približno 26,9 kg

HIGH CAPACITY STACKER-E1 (SLAGAČ VELIKOG KAPACITETA-E1)

Kapacitet ležišta za slaganje 10.000 listova/A4
5.000 listova/ A3 uz korišćenje listova od 80 g/m2
Kapacitet gornjeg ležišta 1.000 listova uz korišćenje listova od 80 g/m2
Prihvatljiva težina papira 52-300 g/m2
Prihvatljiva veličina papira B5-13 x 19,2 inča
Izvor napajanja/potrošnja 230 V 10 A (2. slagač može da se napaja iz 1. slagača)
Dimenzije 997 x 792 x 1362 mm
Težina Približno 210 kg

PERFECT BINDER-C1 (UREĐAJ ZA SAVRŠENO POVEZIVANJE-C1)

Maksimalna veličina korica B4-13 x 19,2 inča
Težina korica 91-300 g/m2
Unutrašnja veličina B5-228,6 x 320 mm
Unutrašnja težina 52-105 g/m2
Opseg sečenja Gornji/donji 13 do 79 mm
Prednja ivica 6,5 do 49,5 mm
Debljina brošure Do 25 mm
Izvor napajanja 230 V x 10 A
Dimenzije 922 x 783 x 1300 mm
Težina Približno 306 kg

PAPER FOLDING UNIT-F1 (JEDINICA ZA SAVIJANJE PAPIRA-F1)

Osnovne informacije V savijanje, Z savijanje, C savijanje, Cik-cak savijanje, duplo paralelno: 52-300 g/m2
Izvor napajanja Iz Finisher-AF1 (uređaj za završnu obradu-AF1) ili Saddle Finisher-AF2 (mehanizam za povezivanje po prevoju-AF2)
Dimenzije 336 x 793 x 1190 mm
Težina Približno 65 kg

FINISHER-AF1 (UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU-AF1)

Broj ležišta 2
Gornje ležište 3000 listova
Donje ležište 2000 listova
Položaj za heftanje Ugao, dvostruko
Prihvatljiva težina papira 52-300 g/m2
Kapacitet slaganja od 5.000 listova
do 100 zaheftanih listova
Izvor napajanja 230 V x 10 A
Dimenzije 800 x 792 x 1180 mm
Težina Približno 130 kg

SADDLE FINISHER-AF2 (MEHANIZAM ZA POVEZIVANJE PO PREVOJU-AF2)

Broj ležišta 2
Gornje ležište 3.000 listova
Donje ležište 2.000 listova
Položaj za heftanje Ugao, dvostruko
Prihvatljiva težina papira 52-300 g/m2
Kapacitet slaganja od 5.000 listova
do 100 zaheftanih listova
Brošura do 100 stranica
dostupno (2-25 listova)
Dostupna veličina za povezivanje B5-13 x 19,2
V-savijanje do 5 listova
Izvor napajanja 230 V x 10 A
Dimenzije 800 x 792 x 1180 mm
Težina Približno 180 kg

BOOKLET TRIMMER-D1 (UREĐAJ ZA ISECANJE BROŠURA-D1)

Isecanje jedne ivice (prednja ivica)
Širina isecanja 2-20 mm
Debljina isecanja Do 50 listova (uključuje korice, polusavijene)
Prihvatljiva težina papira 42-300 g/m2
Kapacitet izlaznog ležišta 30 brošura
Izvor napajanja Saddle Finisher-AF2 (Mehanizam za povezivanje po prevoju-AF2)
Dimenzije 1575 x 770 x 1040 mm
Težina Približno 152 kg

TWO-KNIFE BOOKLET TRIMMER-A1 (UREĐAJ ZA ISECANJE BROŠURA SA DVA NOŽA-A1)

Osnovne informacije Isecanje gornje i donje ivice
Širina isecanja 2-15 mm
Debljina isecanja Do 50 listova (uključuje korice, polusavijene)
Prihvatljiva težina papira 52-300 g/m2
Kapacitet izlaznog ležišta 30 brošura
Izvor napajanja 230 V x 10 A
Dimenzije 536 x 770 x 1040 mm
Težina Približno 145 kg

PROFESSIONAL PUNCHER-B1 (PROFESIONALNI UREĐAJ ZA BUŠENJE RUPA-B1)

Osnovne informacije Spoljna linijska jedinica za bušenje rupa
Prihvatljiva težina papira za bušenje 75-216 g/m2
Prihvatljiva veličina papira za bušenje A4
Alatke za bušenje Plastic Comb 21-Hole (Plastični češalj (21 rupa))
Dvostruka petlja 23 rupe (okrugla)
Dvostruka petlja 34 rupe (okrugla)
Spirala u boji (47 rupa)
Velo Bind (12 rupa)
Papir sa rupama, 4 rupe
Papir sa rupama, 2 rupe
Papir sa rupama, 4 rupe (švedski)
Papir sa rupama, 3 rupe
Izvor napajanja Iz Integration Unit-A1 (jedinica za integraciju-A1)
Dimenzije 305 x 792 x 1040 mm
Težina Približno 80 kg

PROFESSIONAL PUNCHER INTEGRATION UNIT-A1 (JEDINICA ZA INTEGRACIJU PROFESIONALNOG UREĐAJA ZA BUŠENJE RUPA-A1)

Osnovne informacije Obavezno za Professional Puncher-B1 (profesionalni uređaj za bušenje rupa-B1)
Izvor napajanja 230 V 10 A
Dimenzije 250 x 792 x 1040 mm
Težina Približno 80 kg

3 SERVERSKE OPCIJE

Opcije imagePRESS Server J200
imagePRESS Server J100
imagePRESS komplet za štampač-A1
 • bvseo_sdk, net_sdk, 3.2.0.0
 • CLOUD, getAggregateRating, 384ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
 • bvseo_sdk, net_sdk, 3.2.0.0
 • CLOUD, getReviews, 3ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;