VarioPrint 6320 Ultra+ Specifikacije

TEHNOLOGIJA

Tehnologija za obradu slike

Tehnologija Gemini za trenutno obostrano štampanje, tehnologija Advanced Active Registration, Paper Logic

Rezolucija mašine

LED, 600 x 1200 tpi, 85/106/125/141/180 lpi

BRZINA ŠTAMPE

Brzina štampe

VarioPrint 6320 Ultra+/TP+: A4: 314 slika/A3: 168 slika¹²
VarioPrint 6250 Ultra+/TP+/MICR+: A4: 250 slika/A3: 132 slike¹²
VarioPrint 6200 Ultra+/TP+/MICR+: A4: 200 slika/A3: 106 slika¹²
VarioPrint 6160 Ultra+/TP+/MICR+: A4: 170 slika/A3: 88 slika¹²

SEGMENTIRANJE

Maksimalni mesečni obim štampe (A4)

VarioPrint 6320 Ultra+/TP+: 1.000-000-10.000.000
VarioPrint 6250 Ultra+/TP+/MICR+: 750.000-8.000.000
VarioPrint 6200 Ultra+/TP+/MICR+: 500.000-5.000.000
VarioPrint 6160 Ultra+/TP+/MICR+: 300.000-2.500.000

OPŠTE

Rukovanje

Intuitivni dodirni ekran u boji visoke rezolucije i dijagonale 15 inča

Dimenzije glavne mašine (Š x D x V)

1.443 x 1.070 x 1.204 mm

Težina glavne mašine

760 kg

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Nivo jačine zvuka

Režim pripravnosti: 58 dB
Režim štampe: 78 dB

Potrošnja energije

Stanje pripravnosti: 1 KW
VarioPrint 6320 Ultra+/ TP+ 4,9 KW
VarioPrint 6250 Ultra+/TP+/MICR+ 4,4 KW
VarioPrint 6200 Ultra+/TP+/MICR+ 4,3 KW
VarioPrint 6160 Ultra+/TP+/MICR+ 4 KW

PRINT GUARD

Osnovne informacije

Jedinica za naknadno spajanje za seriju VarioPrint 6000 MICR+ i opciono za seriju VarioPrint 6000 TP+

Dimenzije (Š x D x V)

750 x 850 x 1200 mm

Težina

178 kg

MANIPULISANJE PAPIROM

Ulaz za papir

Standardno: modul za papir sa 4 ležišta (2 x 1.700 listova + 2 x 600 listova)
Opcije: drugi i treći modul za papir

Maksimalni kapacitet papira

24.000 listova iz 4 standardna i 8 opcionih ležišta za papir (mediji težine 80 g/m2)
Opciono dvostruko ležište za papir za povećavanje ulaznog kapaciteta A4 papira

Težina papira

Automatsko prepoznavanje jezika za Postscript, PDF i PCL 6

Veličina papira

203 x 203 mm-350 x 500 mm; Statement (178 x 252 mm)

STANDARDNI MODUL ZA PAPIR

Ležišta za papir

2 x 600 listova, 2 x 1.700 listova (80 g/m2)

Standardni kapacitet papira

4.600 listova

Veličina papira

203 x 203 mm-488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm); opciono 350 x 500 mm (fiksno)

Dimenzije (Š x D x V)

940 x 716 x 1.150 mm

Težina

180 kg

OPCIONI MODUL ZA PAPIR

Opis

Pored standardnog modula za papir moguće je dodati još dva modula za papir

Ležišta za papir

2 x 600 listova, 1 x 1.700 listova (80 g/m2) po modulu za papir

Maksimalni kapacitet papira

15.600 listova (2 modula za papir)

Veličina papira

203 x 203 mm-488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm); opciono 350 x 500 mm (fiksno)

Dimenzije (Š x D x V)

940 x 716 x 1.150 mm

Težina

180 kg

MODUL ZA ULAZNI INTERFEJS

Dimenzije (Š x D x V)

470 x 1.060 x 1.150 mm

Težina

100 kg

SLAGAČ VELIKOG KAPACITETA

Opis

Moguće je dodati tri slagača velikog kapaciteta

Slaganje

2 x 3.000 listova (80 g/m2) po slagaču

Veličina papira

203 x 203 mm-330 x 500 mm; opciono 178 x (203-320 mm)

Maksimalni kapacitet papira

18.000 listova (3 slagača)

Dimenzije (Š x D x V)

1.154 x 850 x 1.150 mm; 1.154 x 850 x 1.928 mm (sa modulom za završnu obradu kompleta)

Težina

178 kg (290 kg sa modulom za završnu obradu kompleta)

Funkcije

Štampanje umetaka, OEM izlaz u nezavisne alatke za završnu obradu

INTEGRISANA HEFTALICA ZA VIŠE FORMATA

OPCIONI UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU

Opis

Opcioni uređaj za završnu obradu sa funkcijama heftanja i slaganja u kombinaciji sa slagačem velikog kapaciteta

Izlazni kapacitet

3.500 listova (80 g/m2, A4)

Kapacitet heftanja

100 listova (80 g/m2)

Veličina papira

208 x 275 mm - 220 x 306 mm

Heftanje

Heftanje u uglu, dvostrano heftanje

Položaji za heftanje

Uspravno, položeno, korice

Funkcije

Opciono: kratko heftanje sa 50 listova

KOMANDER

Opis

PRISMAsync komander; tip: T20 iBase

Interfejs

10/100 Mb, 1 Gb Ethernet

Jezici za opisivanje strana

Postscript 3 (standardno), PDF, PCL 5e/PJL, PCL 6, IPDS

Protokoli

TCP/IP, IPP, SMB, LPR/LPD, Socket printing, SNMP (MIB II, MIB štampača, MIB za nadgledanje poslova)

RADNI PROCES

Radni proces

Automatsko prepoznavanje jezika za Postscript, PDF i PCL 6
Trenutni prelazak sa IPDS ili PCL5e/PJL na Postscript 3, PDF ili PCL 6
Ponašanje prenosa za sve PDL-ove
Softver Xerox DigiPath®/FreeFlow i podrška za kartice posla pomoću softvera DPlink
Kodak SmartBoard® podrška za povezivanje uz KDKlink

SOFTVER PRISMA®

Softver PRISMA®

PRISMAaccess, PRISMAprepare, PRISMAproduction, PRISMAsatellite za ERP, PRISMAspool, Dpconvert, Vpconvert, MeterManager

DODATAK ZA PRAVLJENJE BROŠURA (BLM200)

Kapacitet heftanja

2-25 listova (mediji težine 80 g/m2)

Izlazni kapacitet na pokretnoj traci

Zavisi od debljine brošure: do 100 brošura; dostupan je opcioni PowerStacker
Pokretna traka podržava neograničeno slaganje uz isporučivanje brošura u spoljno prihvatno ležište

Težina papira

Stranice brošure: 60 - 300 g/m2
Korice brošure: do 300 g/m2

Min. veličina papira

203 mm x 248 mm

Maks. veličina papira

320 mm x 470 mm

Dimenzije (Š x D x V), težina uređaja

1.540 x 680 x 1.135 mm, 150 kg

Zahtevi napajanja

240 V; 7 A

Funkcije

Sedlasto povezivanje pomoću šaržera heftalice, polusavijanje (1 list)

Opcije

Modul uređaja za opsecanje spreda; SquareFold modul; Uređaj za okretanje za maksimalnu produktivnost proizvodnje A5 brošura; PowerStacker za najviše 400 brošura

DODATAK ZA PRAVLJENJE BROŠURA (BLM550)

Kapacitet sedlastog povezivanja

2-50 listova (mediji težine 80 g/m2); 2-55 listova (mediji težine 70 g/m2)

Izlazni kapacitet na pokretnoj traci

Zavisi od debljine brošure: do 35 brošura; dostupan je opcioni slagač brošura
Pokretna traka podržava neograničeno slaganje uz isporučivanje brošura u spoljno prihvatno ležište

Težina papira

Stranice brošure: 70 - 250 g/m2
Korice brošure: do 250 g/m2

Min. veličina papira

203 mm x 203 mm

Maks. veličina papira

320 mm x 488 mm

Dimenzije (Š x D x V), težina uređaja

1.675 x 1.870 x 1.330 mm, 700 kg

Zahtevi napajanja

240 V; 4 A

Funkcije

Sedlasto povezivanje: do 6 poveza po brošuri, polusavijanje (1 list); Opsecanje spreda; Pravljenje kvadratnog hrbata; Uređaj za okretanje za maksimalno produktivnu proizvodnju A5 brošura

Opcije

Slagač brošura za proizvodna okruženja:
kapacitet slaganja 930 mm, što znači približno:
- 400 brošura od 10 listova/40 stranica (hrbat od 2 mm)
- 175 brošura od 25 listova/100 stranica (hrbat od 5 mm)
- 80 brošura od 50 listova/200 stranica (hrbat od 10 mm)
Kada se slagač brošura prodaje sa sistemom BLM550, poznat je pod oznakom BLM550 PRO

Fusnota

¹ Brzina štampe zavisi od kvaliteta medija
² Pruža trajnu ili privremenu nadogradnju brzine