ImageStream 3500 Specifikacije

TEHNOLOGIJA

Tehnologija štampe

DigiDot® kapljice na zahtev, pijezoelektrično

Mastilo

Pigmentno mastilo na vodenoj bazi¹

Rad

korisnički interfejs nove generacije

Uvlačenje papira

Bez pinova, gusta mreža sa kontrolom zategnutosti

Ulaz za papir

modul za odmotavanje sa gustom mrežom (isporučuje se sa osnovnom jedinicom)

Izlaz za papir

Otvoreni interfejs za naknadnu obradu sa Type1 povezivanjem²

Konfiguracija

Obostrano 4/4

Rezolucija

1.200 x 1.200 tpi

Brzina štampe (m/min)

160

Produktivnost (3-up)

3.232 A4/min

Radni ciklus (u milionima A4 stranica mesečno)

23 - 105

PAPIR

Standardna konfiguracija

Od rolne do rolne (opcioni sekač u mehanizmu za namotavanje sa podesivim položajem)

Širina papira

30" (762 mm)

Širina štampe

17" (432 mm) do 29,5" (750 mm)

Dužina obrasca

54" (1.370 mm)³

Maks. veličina slike

29,5 x 54" (750 x 1.370 mm³)

Težina papira

64-157 g/m² ¹

Rolna za papir

Maks. prečnik 50"; maks. težina 1,4 t

Držači za odmotavanje

70 mm, 3", 6", druge veličine držača na zahtev

Supstrati

Ofsetni sa premazom i bez premaza, tretiran za inkdžet i sa premazom, papir za knjige

FIZIČKI PODACI

Dužina

12.300 mm (13.350 sa rolnama za papir)

Širina

3.715 mm

Visina

2.070 mm

Ukupna težina

22,9 t (konfiguracija od rolne do rolne)

Težina tačke

< 750 kg po podlozi za ravnanje

ZAHTEVI ZA POVEZIVANJE NA NAPAJANJE

Evropa

Ulaz preko transformatora: 400 V / 340 A
Ulaz za sušilicu sa vrućim vazduhom: 400 V / 32 A
Komander: 400 V / 32 A

SAD

Ulaz preko transformatora: 480 V / 320 A
Ulaz preko transformatora sa komanderom: 200 V / 64 A

POTROŠNJA ENERGIJE

Mirovanje (kW)

20

Štampanje (kW)

183¹²

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Temperatura

Optimalni opseg 20-26°C. Prošireni opseg 16-29°C¹

Vlažnost

Optimalni opseg 40-60%, prošireni opseg 30-80%¹

Nivo jačine zvuka u toku rada

< 75 dB

RADNI PROCES

Komander za štampanje

Komander SRA MP visokih performansi

Format podataka za štampač

AFP/IPDS (IS/3), PDF (APPE 3), Line Data, LCDS, Postscript, PPML, TIFF, VIPP¹

Sistem za upravljanje otiscima

PRISMAproduction® ili drugi sistemi za upravljanje otiscima¹

Povezivanje

Ethernet od 10 gigabita

Odricanje odgovornosti

Sve informacije podložne su promenama bez prethodne najave.

Fusnota

¹ ImageStream mastila sadrže materijale koji mogu da se smatraju isparljivim organskim jedinjenjima. Obratite se lokalnoj regulatornoj organizaciji radi pojašnjenja i moguće obavezne sertifikacije.

² Detaljna specifikacija interfejsa dostupna je na zahtev.

³ Za formate dužine veće od 14" može da dođe do pojave efekata u vezi sa tehnologijom kod određenih načina primene. Osvežavanje mera doprinosi maksimalnom smanjivanju ili delimičnom izbegavanju tih efekata.

¹ Pogledajte štampanu specifikaciju za dostupne papire. Drugi papiri moraju da budu odobreni pre upotrebe. Težine papira izvan standardnog opsega moraju da budu testirane od strane HQ paper lab u Poing.

¹ Tipična potrošnja energije sa ekonomičnim postavkama štampanja za inkdžet tretirani/premazani papir.
² Mašina za štampanje bez SRA MP komandera.

¹ Moguća su ograničenja u vezi sa štampanjem i kvalitetom štampe.

¹ Moguća su ograničenja u vezi sa štampanjem i kvalitetom štampe.

¹ Za korišćenje sa sistemom za upravljanje otiscima nezavisnog proizvođača mora da se obavi testiranje i dobije odobrenje.

¹ Delimično u kombinaciji sa PRISMAproduction.