Za poslovnu upotrebu

Canon ColorPASS GX-300

Kontrolori boja i RIP

ColorPASS GX-300

Canon ColorPASS GX-300

Više informacija

Dizajniran za štampanje po potrebi u situacijama kada je potrebna visoka produktivnost i podrška za obimne radne procese, ColorPASS GX-300 je server visokih performansi za seriju imageRUNNER ADVANCE C9000 PRO.

Prednosti

 • Najsavremeniji server za visoku produktivnost
 • Inteligentna obrada, uključujući RIP obradu u toku štampanja
 • Širok spektar opcija za upravljanje bojom
 • Moćne funkcije i intuitivna upotreba
 • Graphics Arts Premium Edition (opc.)
 • Variable Data Printing radni procesi

Preuzimanja

Detaljne karakteristike

ColorPASS GX-300 kontroler za štampanje je server visokih performansi, dizajniran za obimno štampanje po potrebi, kao i za situacije kada je potrebna naprednija podrška za radne procese. Dizajniran je tako da postigne optimalne rezultate sa serijom imageRUNNER ADVANCE C9000 PRO kompanije Canon.

Visok nivo performansi

ColorPASS GX-300 koristi najsavremeniju tehnologiju kako bi se omogućila izuzetno brza obrada i podržava širok spektar formata datoteka, a samim tim i različite oblike podataka koji se mogu dobiti u procesu proizvodnje digitalnih slika u boji.

Tehnologija SmartRIP 2 koristi izuzetno inteligentnu obradu za ubrzavanje RIP performansi, a rezultat su potpuno glatke linije i najoštriji tekst u visokoj rezoluciji. Sposobnost obavljanja više zadataka istovremeno takođe garantuje da ColorPASS GX-300 može istovremeno raditi RIP obradu jednog zadatka za štampanje dok obrađuje drugi, pa više nećete propustiti nijedan rok.

Kvalitet od kojeg zastaje dah

Zadaci pripreme za štampu obavljaju se uz pomoć sistema ColorWise 3. Ovaj sistem za upravljanje bojom sledeće generacije podržava veliki broj kontrola boja, od kalibracije do upravljanja ICC profilima, kao i obradu spot boja i više opcija obrade za štampu. Ako datoteka sadrži mešavinu CMYK i RGB podataka, moguće je zasebno upravljati svakom od ovih vrsta podataka.

Izvanredne alatke za upravljanje dokumentima

Uz aplikaciju Command Workstation 5 koju dobijate uz ColorPASS GX-300, proizvodnja u manjem obimu postaje intuitivnija i fleksibilnija nego ikada. Ova aplikacija omogućava centralizovano upravljanje zadacima, povezuje se sa serverima na mreži i ostvaruje optimalne rezultate za što veću produktivnost prilikom rada sa zadacima. Interfejs je jednostavan za upotrebu i odlikuje se brojnim funkcijama prevlačenja i otpuštanja, što znači da čak i operateri ograničenih veština mogu sa sigurnošću upravljati sofisticiranim radnim procesima.

Podržane su automatizovane fascikle, što omogućava prevlačenje i otpuštanje zadataka u fascikle sa unapred konfigurisanim postavkama, čime se štedi vreme – naročito kada je reč o obradi složenijih zadataka. Mogu se uspostaviti i Variable Data Printing radni procesi, sa podrškom za sve standardne formate.

Specifikacija proizvoda

PODRŽANI PROIZVODI

Ime proizvoda imageRUNNER ADVANCE C9060 PRO i C9070 PRO

OSNOVNE SPECIFIKACIJE

Fiery Platform PRO80
Osnovni operativni sistem System 8 release 2
CPU E8400 2 x 3.0 GHz
RAM memorija 2 GB
Hard disk 160 GB za podatke
Uređaj za čitanje prenosivih medija za skladištenje DVD/CD RW
Funkcije Backup and Restore Settings (Postavke za rezervne kopije i vraćanje)
System Update (Ažuriranje sistema)
Traženje ispravki za proizvod
USB Media Server (konvertovanje MS Office dokumenata,
mogućnost pregledanja preko LCD ekrana)
Fiery Master Installer

JEZICI ZA OPISIVANJE STRANA

Funkcije PostScript 3 (preuzeta matična podrška za štampanje PDF formata v1.7, 136 Adobe PS fontova instalirano, podrška za pravljenje rezervnih kopija PS fontova, TIFF v6, podrška za PDF/X, podrška za PDF X-Objects (preko svojstava zadataka)), podrška za dvobajtne fontove (samo CID fontovi), podrška za spot boje (u PS, EPS i PDF formatu)
Tehnologija Smart RIP

RAZLIČITE VRSTE PODATAKA

Funkcije Podržava VDP formate (Freeform v1 i v2.1, usklađenost sa PPML (v2.2) i PODi sertifikat, kompatibilnost sa Creo VPS)
Podrška za Record & Set Level Finishing (Freeform v1 i v2.1. PPML (opcionalno), kompatibilnost sa Creo VPS (opcionalno))
VDP štampanje opsega zapisa (definisanje dužine zapisa)

VDP RESOURCE MANAGER

Funkcije Globalno prepoznavanje objekata
PPML
Creo VPS
Freeform v1 i v2.1

UMREŽAVANJE

Funkcije Automatsko prebacivanje protokola
Automatsko prebacivanje portova
Podrška za Remote Desktop (Udaljena radna površina) – LCD ekran podržan
NDS
Usklađenost sa Netware 6.5 (sadrži iPrint)
Novell YES sertifikat
Podrška za WebJet Admin
Podrška za IP Sec
Podrška za SSL (IPP preko SSL, LDAP preko SSL)
Upravljanje sertifikatima
Podrška za IPv6
SMB
AppleTalk
TCP/IP
Statična IP adresa (automatska IP adresa DHCP, BOOTP)
Point and Print (Izaberi i štampaj) za MS (Win 2000/2003/XP)
Podrška za Bonjour (prethodno Rendezvous) – kompatibilnost sa MacOS OS 10.4 i novijim verzijama
SNMP (SNMP v3 Security, Common Printer MIB, SNMP Configurable Community Name, SNMP On/Off Switch)
Port 9100 (sa BiDi)
IPP
Klijent za e-poštu (štampanje preko e-pošte (PS/PDF))
Protokol za sinhronizaciju vremena (Network Time Protocol)
EFI SDK v2.x
Podrška za 802.1x
MAC filtriranje
IP filtriranje
Blokiranje (filtriranje) portova

COLORWISE PRO TOOLS

Verzija V3.7
Funkcije Kalibrator (ColorCal (sa Autogray (Automatska siva)), X-Rite DTP 32 Series II i 41 – daljinska/lokalna sa FACI kompletom, stranica za upoređivanje kalibracije, primenjivanje kalibracije na sve skupove)
Uređivač boja
Profile Manager (Menadžer profila) za ICC profile (uređivanje profila, podrška za vezu ka profilu uređaja)
Spot-On (podrška za Pantone / HKS / Toyo / DIC) – HKS, DIC, Toyo Ink imenovani profili boja (omogućeno uz Spot-On), zamena boja (omogućeno uz Spot-On), kompozitno preštampavanje za spot boje)

BOJA I OBRADA SLIKA

Funkcije Postavke boja: profesionalne postavke boja (RGB Source Profile (Profil RGB izvora), RGB Rendering Style (Stil RGB iscrtavanja), RGB Separation (RGB separacija), CMYK Simulation Profile (Profil CMYK simulacije), CMYK Simulation Methods (Metodi CMYK simulacije), Spot Color Matching (Poklapanje Spot boja), Pure Black Text and Graphics (Čisto crni tekst i grafika), Rich Black Setting (Postavka bogate crne), Black Overprint (Preštampavanje crnom), Print Gray using Black only (Štampanje sive samo crnim tonerom), Output Profile (Izlazni profil), Composite overprint (Kompozitno preštampavanje) (za CMYK i spot boje), Combine Separations (CMYK) (Kombinovanje separacija (CMYK)), Auto Trapping (Automatsko poklapanje) (fiksno))
Postavke slike – osvetljenost, uglađivanje slike
Kalibrisano za Pantone
Podrška za Pantone GOE

UPRAVLJANJE ZADACIMA

Funkcije Elektronsko razvrstavanje (elektronsko razvrstavanje normalnim redosledom (1-N), elektronsko razvrstavanje obrnutim redosledom (N-1))
Stavljanje u red za štampanje većeg broja ripovanih poslova
Istovremeno stavljanje na čekanje – ripovanje – štampanje
Menjanje redosleda zadržanih zadataka
Obradi sledeće
Štampaj sledeće
Hitno štampanje
Planiranje štampanja
Suspend on Mismatch (Obustavi prilikom nepoklapanja)
Cancel on Mismatch (Odustani prilikom nepoklapanja)
Arhiviranje (preko CWS) (na USB uređaju, na mreži, na unutrašnjem hard disku, pretraživanje)
Media Server (preko CWS) – (USB uređaj, CD/DVD ROM, mreža, unutrašnji hard disk)
Provera identiteta korisnika
Bezbedno štampanje (sa Fiery LCD)
Bezbedno brisanje
Podrška za Microsoft server za štampanje
Štampanje za članove
Podrška za Microsoft server za štampanje (PnP sa servera za štampanje, štampanje iz upravljačkog programa Fiery, terminalni server)
Podrška za mešane medije (sa podrškom za VDP) (pomak umetka, ubacivanje umetaka (omogućeno pomoću opcije Production Printing Package), izbacivanje umetaka u navedeno ležište, integrisana podrška za naslovne stranice/poleđine, tabelarni korisnički interfejs, Definisani profili medija (automatsko mapiranje boja), Booklet Maker, Booklet Wizard, podrška za Perfect Binder (zavisi od uređaja))
Štampanje sa uklapanjem na stranicu
Brzo objedinjavanje dokumenata
Katalog papira (baza podataka svih karakteristika za svaki tip medija, uvoz/izvoz kataloga papira, korisničke željene postavke klijenta, definisani profili medija, ručno pravljenje rezervne kopije/vraćanje)

FIERY SCAN

Funkcije Korisničke alatke Fiery Scan (Fiery Remote Scan (dodatna komponenta i aplikacija) v5.5, LCD)
Pokretanje skeniranja – podrška za ADF skeniranje, odredište za skeniranje (Scan to Mailbox (Skeniranje u poštansko sanduče), Scan to Hold Queue (Skeniranje u zadržan red za čekanje) (koristi se sa funkcijom Job Merge/Edit (Objedinjavanje\uređivanje posla)), Scan to Email (Skeniranje u e-poštu), Scan to internet fax (Skeniranje u Internet faks), Scan to FTP (Skeniranje na FTP adresu), Scan to local hard drive (Skeniranje na lokalni hard disk))
Prijem skeniranog materijala – preko TWAIN dodatne komponente i aplikacije
Skeniranje u SMB deljenu fasciklu

WEBTOOLS

Funkcije Podrška za Internet Explorer v7.0
Podrška za Firefox v2.0
Podrška za Safari v3.0
Status
Podešavanje / konfigurisanje (User Authentication Management (Upravljanje proverom identiteta korisnika), Backup and Restore Settings (Postavke za rezervne kopije i vraćanje))
Stavke za preuzimanje (upravljački programi za štampač, instalator klijentskog softvera)
File Search Path (Putanja za traženje datoteke)
WebTools Link (preko svojstava upravljačkog programa)
Skeniranje
MyDocs (podrška za poštansko sanduče)

COMMAND STATION ZA MAC

Funkcije Može se preuzeti sa WebTools
Bezbednost (prijavljivanja za administratora, rukovaoca, gosta)
Svojstva posla
Objedinjavanje posla
Pregled posla
Pomoć za status posla
Pronađi – pronalaženje datoteke prema opštim i naprednim atributima
Prikaz Single Fiery
Poboljšanja za Clear Server
Podrška (pokretač) za ColorWise Pro Tools
Pokreće ImageViewer (omogućeno pomoću GA, Premium opcija) (opcionalno)
Preuzimanje

COMMAND STATION ZA PC

Funkcije Kompatibilno sa svim EFI serverima koji trenutno koriste CWS v4.X
Bezbednost (prijavljivanja za administratora, rukovaoca, gosta)
Pokretanje dodatnih alatki – ColorWise Pro Tools, opcija EFI Impose (opcionalno), opcija EFI Compose (opcionalno), pokreće ImageViewer v1.1 – omogućeno pomoću GA, Premium opcija (opcionalno), Job properties (Svojstva poslova) v1.1
Mešoviti mediji (svojstva posla po stranici ili opsegu)
Objedinjavanje posla
Zaobilaženja za Booklet Maker
Pregled višestrukih poslova
Menjanje redosleda zadataka (za zadržane zadatke)
Poslovi Load Balancing (Manual) PS/PDF
Pronađi – pronalaženje datoteke prema opštim i naprednim atributima
Prikaz Multiple Fiery

EFI UPRAVLJAČKI PROGRAM

Funkcije Tabelarni UI
Usklađenost sa odeljkom 508 (detaljne informacije potražite u specifikacijama)
Kompatibilno sa Win 2000
Kompatibilno sa Win 2003 32-bitni i 64-bitni
Kompatibilno sa Win Vista 32-bitni i 64-bitni
Podrška za proveru identiteta korisnika
Mešoviti mediji (svojstva posla po stranici ili opsegu)
Media Manager (zavisi od uređaja)
Nadgledanje posla (status poslova koje pošalje korisnik)
Pregledi FreeForm (samo PostScript)
Booklet Maker v3.0
Status štampača i potrošnog materijala
Vodeni žigovi
Pomak slike
Pomak umetka
Predlošci za poslove
Pomoć u obliku kratkog opisa alatke

EFI UPRAVLJAČKI PROGRAM ZA MACINTOSH

Funkcije Upravljački program EFI Fiery (Macintosh)
PS
Tabelarni UI
Podrška za proveru identiteta korisnika
Mešoviti mediji (svojstva posla po stranici ili opsegu)
Media Manager (zavisi od uređaja)
Pregledi FreeForm (samo PostScript)
Booklet Maker v3.0
Status štampača i potrošnog materijala
Vodeni žigovi
Pomak slike
Unapred određene postavke

EFI HOT FOLDERS (AUTOMATIZOVANE FASCIKLE) I VIRTUAL PRINTERS (VIRTUELNI ŠTAMPAČI)

EFI Hotfolder Postscript – PS,EPS datoteke
Filter PDF u PostScript
Raspored stranica (pomoću opcije EFI Impose) (opcionalno)
Zaobilaženja za PPD (da odgovara dostupnom štampaču)
Podrška za filtere
New Job Properties (Svojstva novog zadatka)
U redove Hold/Print/Direct (Zadrži/štampaj/usmeri)
Microsoft Office filteri za Hot Folders (Automatizovane fascikle) - Excel, PowerPoint, Publisher, Word
Virtuelni štampači Podrška za FTP protokol
Podrška za LPR protokol
Podrška za SMB protokol
Podrška za SAP/ERP štampu
Raspored stranica na virtuelnim štampačima (pomoću opcije EFI Impose)
(opcionalno)
Zaobilaženja za PPD (da odgovara dostupnom štampaču)
Mogućnost konfigurisanja PPD zaobilaženja

PODRŽANI HARDVER I SOFTVER

Opcije GUI Furniture (industrijski dizajn, uključujući postolje,
LCD monitor, tastaturu, miš)
Prenosivi HDD
Kompatibilno sa JDF priključkom
Kompatibilno sa Fiery Central
Bezbedno brisanje
 • bvseo_sdk, net_sdk, 2.3.0.0
 • CLOUD, getAggregateRating, 172ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
 • bvseo_sdk, net_sdk, 2.3.0.0
 • CLOUD, getReviews, 31ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;