Za poslovnu upotrebu

Canon imagePASS-A1

Kontrolori boja i RIP

imagePASS A1

Canon imagePASS-A1

Više informacija

Idealan za korisnike kojima je potrebna podrška za pravi Adobe PostScript, mogućnost brzog RIP rešenja i opsežna kontrola nad bojom, imagePASS A1 dizajniran je za imageRUNNER ADVANCE C9000 PRO seriju kompanije Canon, namenjenu za proizvodnju u manjem obimu.

Prednosti

 • Ugradni kontroler za imageRUNNER ADVANCE C9000 PRO seriju
 • Inteligentna obrada, uključujući ripovanje u toku štampanja
 • Širok spektar opcija za upravljanje bojom
 • Moćne funkcije i intuitivna upotreba

Preuzimanja

Detaljne karakteristike

Idealan za korisnike kojima je potrebna podrška za pravi Adobe PostScript, mogućnost brzog RIP rešenja i opsežna kontrola nad bojom, imagePASS B1 dizajniran je za imageRUNNER ADVANCE C9000 PRO seriju kompanije Canon, namenjenu za proizvodnju u manjem obimu.

Visok nivo performansi

Opremljen Intel Core Duo T2500 2.0 GHz procesorom sa do 1 GB RAM memorije, imagePASS A1 nudi velike brzine obrade i podržava širok spektar formata datoteka, a samim tim i različite oblike podataka koji se mogu dobiti u procesu proizvodnje digitalnih slika u boji.

Tehnologija SmartRIP 2 koristi izuzetno inteligentnu obradu za ubrzavanje RIP performansi, a rezultat su potpuno glatke linije i najoštriji tekst u visokoj rezoluciji. Sposobnost obavljanja više zadataka istovremeno takođe garantuje da imagePASS A1 može istovremeno izvršavati RIP obradu jednog zadatka za štampanje dok obrađuje drugi, pa više nećete propustiti nijedan rok.

Kvalitet od kojeg zastaje dah

Zadaci pripreme za štampu obavljaju se uz pomoć sistema ColorWise 3. Ovaj sistem za upravljanje bojom sledeće generacije podržava veliki broj kontrola boja, od kalibracije do upravljanja ICC profilima, kao i obradu spot boja i više opcija obrade za štampu. Ako datoteka sadrži mešavinu CMYK i RGB podataka, moguće je zasebno upravljati svakom od ovih vrsta podataka.

Izvanredne alatke za upravljanje dokumentima

Uz aplikaciju Command Workstation 5 koju dobijate uz imagePASS A1, proizvodnja u manjem obimu postaje intuitivnija i fleksibilnija nego ikada. Ova aplikacija omogućava centralizovano upravljanje zadacima, povezuje se sa serverima na mreži i ostvaruje optimalne rezultate za što veću produktivnost prilikom rada sa zadacima. Interfejs je jednostavan za upotrebu i odlikuje se brojnim funkcijama prevlačenja i otpuštanja, što znači da čak i operateri ograničenih veština mogu sa sigurnošću upravljati sofisticiranim radnim procesima.

Podržane su i automatizovane fascikle, što omogućava prevlačenje i otpuštanje datoteka u fascikle sa unapred konfigurisanim postavkama, čime se štedi vreme – naročito kada je reč o obradi složenijih zadataka.

Specifikacija proizvoda

PODRŽANI PROIZVODI

Ime proizvoda imageRUNNER C9060 PRO i C9070 PRO

OSNOVNE SPECIFIKACIJE

Fiery Platform EFI Platform W20
CPU T2500 2,0 GHz
RAM memorija 512 MB (mogućnost nadogradnje do 1 GB)
Hard disk 3,5 inča, 80 GB, SATA
Ethernet port to LAN 1000/100/10 MB

JEZICI ZA OPISIVANJE STRANA

Funkcije FIERY SYSTEM 8.0e:
PostScript 3 (CPSI)
Instalirano 136 Adobe PS fontova
Podrška za rezervnu kopiju PS fontova
TIFF v6 PDF/X
Podrška za Optimised PDF
Podrška za PDF/X
Podrška za dvobajtne fontove (samo CID fontovi)
Podrška za Spot boje (u PS, EPS i PDF datotekama)
PCL 6 (PCL XL)
80 Agfa fontova (zamena za Bitstream)
PCL/PostScript automatsko prebacivanje
Tehnologija SmartRIP 2

RAZLIČITE VRSTE PODATAKA

Funkcije Formati
FreeForm v1
Unapređeni FreeForm (FreeForm 2.1)
Podrška za Record & Set Level Finishing
FreeForm v1
Unapređeni FreeForm (FreeForm 2.1)
VDP štampanje opsega zapisa
VDP redosled stranica (potreban EFI Impose)
FreeForm 1 Record Length

UMREŽAVANJE

Funkcije Automatsko prebacivanje protokola
Automatsko prebacivanje portova
Podrška za IPv6 i sertifikat za logotip
Podrška za IP Sec
Netware
Novell YES sertifikat
Podrška za SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP preko SSL)
NDS
Usklađenost sa Netware 6
(IPP, NDPS štampanje kroz mrežni prolaz, „point and print“ (izaberi i štampaj) tehnologija)
SMB
AppleTalk
TCP/IP
Statična IP adresa
Automatska IP adresa
DHCP
BOOTP
Point and Print (Izaberi i štampaj)
SNMP (Common Printer MIB, SNMP Configurable Community Name, SNMP On/Off Switch, v3 podrška)
Port 9100 (sa BiDi)
IPP
Klijent za e-poštu
Štampanje preko e-pošte (PS/PDF/TIFF)
Nadgledanje porta za e-poštu
EFI SDK v1.0
IP filtriranje
Blokiranje (filtriranje) portova
SNTP
IPv4
IPv6
LDAP provera identiteta korisnika

EFI IMPOSE

Standard/ Optional Opciono
Features Režim za demonstraciju
Kreiranje/čuvanje redosleda stranica za poslove u PDF formatu
Novi Gang-Up stilovi
Korisnikove željene opcije za podrazumevani faktor podešavanja razmere
Korisnikove željene opcije za konvertovanje PS datoteka u PDF datoteke
Pregled područja lista na kojem se ne štampa
Opcije za isporuku
Podešenja za štampanje naslovne stranice i poleđine
Definicija za Mixed Media (Mešoviti mediji)
Podrška za Acrobat
Umetanje prilagođenog teksta na prazne stranice

COLORWISE PRO TOOLS

Funkcije Calibrator
ColorCal
sa Autogray (Automatska siva)
Podržani merni uređaji:
GretagMacbeth Eye-One
X-Rite DTP 32 i 41
X-Rite DTP 32 II i 41 II
Stranica za upoređivanje kalibracije
Uređivač boja
Menadžer profila
Uređivanje profila
Podrška za vezu ka profilu uređaja
Podešavanje boja
Spot-On
Podrška za Rich Black Option (Opcija za zasićenu crnu)
ICC profili
v.4.2 podrška
Vizuelne povratne informacije prilikom kalibracije
ColorCal Single Pattern

BOJA I OBRADA SLIKA

Funkcije RGB
Source Profile (Profil RGB izvora)
Rendering Style (Stil rasterizovanja)
RGB Separation (RGB separacija)
CMYK Simulation Profile (Profil CMYK simulacije)
CMYK Simulation Methods (Metodi CMYK simulacije)
Spot Color Matching (Poklapanje Spot boja)
Black Text and Graphics (Crni tekst i grafika)
Rich Black Option (Opcija za zasićenu crnu)
Black Overprint (Preštampavanje crnom)
Combine Separations (CMYK) (Kombinovanje separacija (CMYK))
Image Smoothing (Uglađivanje slike)
Auto Trapping (Automatsko poklapanje)
SpotOn Colour Editor (podrška za HKS/Toyo
i DIC)
Text/Graphics Quality (Kvalitet teksta/grafike)
Print Gray as Black (Odštampaj sivu kao crnu)
CMYK kompozitno preštampavanje
ColorCal Single Pattern
Kalibrisano za Pantone
Podrška za Pantone GOE
Postavke uglađivanja slike

UPRAVLJANJE ZADACIMA

Funkcije Elektronsko razvrstavanje
Elektronsko razvrstavanje normalnim redosledom, nezavisno od aplikacije (1–N)
Elektronsko razvrstavanje obrnutim redosledom, nezavisno od aplikacije (N–1)
Stavljanje u red za štampanje većeg broja ripovanih poslova
Istovremeno stavljanje na čekanje – ripovanje – štampanje
RIP1 - PRINT2
Ripovanje u toku štampanja
Odustani prilikom nepoklapanja
Arhiviranje (preko CWS)
Na mrežu
Na interni hard disk
Pretraživanje
Fiery USB Media Server v2
Štampanje za članove (ID upravljanje odeljenjem), bezbedno štampanje
Bezbedno brisanje
Podrška za Microsoft server za štampanje
PnP sa servera za štampanje
Štampanje iz upravljačkog programa Fiery
Terminal Server
Podrška za Mixed Media (Mešoviti mediji)
Pomak umetka
Integrisana podrška za naslovne stranice/poleđine
Tabelarni korisnički interfejs
Definisani profili medija (automatsko mapiranje boja)
Booklet Maker
Paper Catalog (Katalog papira) (baza podataka svih karakteristika za svaki tip medija (gramatura/veličina/ležište/povezana boja), uvoz/izvoz kataloga papira, korisničke željene postavke klijenta, definisani profili medija, ručno pravljenje rezervne kopije/vraćanje)
Štampanje sa uklapanjem na stranicu
Poboljšanja evidencije poslova

FIERY SCAN

Funkcije Korisničke alatke Fiery Scan
Fiery Remote Scan (dodatna komponenta i aplikacija) LCD
WebScan
Pokretanje skeniranja
Podrška za ADF skeniranje
Odredište za skeniranje
Skeniranje u poštansko sanduče
Scan to Hold Queue (Skeniranje u zadržan red za čekanje)
(koristi se sa funkcijom Job Merge/Edit (Objedinjavanje\uređivanje posla))
Skeniranje u e-poštu
Skeniranje u Internet faks
Skeniranje na FTP adresu
Skeniranje na lokalni hard disk
Prijem skeniranog materijala
Preko TWAIN dodatne komponente i aplikacije (poboljšanje)
Fiery Bridge

WEBTOOLS

Funkcije Početak (Fiery status i mogućnosti na nivou proizvoda)
Štampanje (prosleđivanje posla)
Instaliranje (preuzimanje drajvera)
Skeniranje (prijem skeniranih poslova)
Konfigurisanje (opcije podešavanja)
Downloads (Stavke za preuzimanje)
BPodešenja za rezervne kopije i resetovanje
Dokumenti
Alatka za upravljanje proverom identiteta korisnika
Podrška za Internet Explorer, FireFox, Safari
Podrška za poštansko sanduče MyDocs

COMMAND STATION ZA MAC

Funkcije Kompatibilno sa MacOS OS 10.2.8 ili novijim
Može se preuzeti sa WebTools
Bezbednost (prijavljivanja za administratora, rukovaoca, gosta)
Svojstva posla
Objedinjavanje posla
Pregled posla
Mešoviti mediji (svojstva posla po stranici ili opsegu)
Pomoć za status posla
Pronađi – pronalaženje datoteke prema opštim i naprednim atributima
Podrška za Booklet Maker v2
Podrška za Image Shift (Pomak slike)
Prikaz Single Fiery
Objedinjavanje posla
Poboljšanja za Clear Server
Podrška (pokretač) za ColorWise Pro Tools
Preuzimanje
Funkcija Advanced Find (Napredno pronalaženje)
Pomoć na mreži

COMMAND STATION ZA WINDOWS

Features Kompatibilan sa svim EFI serverima
koji trenutno koriste CWS v4.X
Bezbednost (prijavljivanja za administratora, rukovaoca, gosta)
Pokreni dodatne alatke
ColorWise Pro Tools
Opcija EFI Impose
Svojstva posla
Mešoviti mediji (svojstva posla po stranici ili opsegu)
Objedinjavanje posla
Zaobilaženja za Booklet Maker
Pregled višestrukih poslova
Poslovi Load Balancing (Manual) PS/PDF
Pronađi – pronalaženje datoteke prema opštim i naprednim atributima
Prikaz Multiple Fiery
Pomoć u obliku kratkog opisa alatke
Poboljšanja za Clear Server
Preuzimanje
Poboljšanja evidencije poslova
Podešavanje virtuelnih štampača
Katalog papira

EFI UPRAVLJAČKI PROGRAM

Funkcije Win 2000/2003/XP
Kompatibilno sa Vista, WinXP 32 i 64
Mixed Media (Mešoviti mediji) v.1.x (svojstva posla po stranici ili opsegu)
Nadgledanje posla (status poslova koje pošalje korisnik)
Pregledi FreeForm (samo PostScript)
Booklet Maker
Poboljšanja vodenih žigova
Pomak slike
Predlošci za poslove
Mac Print Centre dodatne komponente za OS 10.2+
Beleške o poslu
Status štampača
Podešenja za ColorWise
Pomak slike
Podrška za proveru identiteta korisnika

BEZBEDNOST

Features Secure Erase v1
Šifrovanje lozinke i osetljivih podataka
LDAP provera identiteta korisnika
Lozinka za poštansko sanduče

EFI HOT FOLDERS (AUTOMATIZOVANE FASCIKLE) I VIRTUAL PRINTERS (VIRTUELNI ŠTAMPAČI)

EFI Hotfolder Podrška za Win 2000/2003/XP
Podrška za OS 10.2+
Postscript
PS, EPS datoteke
PDF
Tiff 6
Raspored stranica (korišćenjem opcije EFI Impose)
Zaobilaženja za PPD (da odgovara dostupnom štampaču)
Korisnički interfejs koji zaobilazi Display Unidriver PPD
U redove Hold/Print/Direct (Zadrži/štampaj/usmeri)
Microsoft Office filteri za Hot Folders (Automatizovane fascikle) (Excel, PowerPoint, Publisher, Word)
Filteri: PDF 1.6, Podrška za mešane medije (samo verzija za Windows)
Virtuelni štampači Virtuelni štampači
Options EFI Impose v2.7
GretagMacbeth Eye-One
Secure Erase v1.1
 • bvseo_sdk, net_sdk, 3.2.0.0
 • CLOUD, getAggregateRating, 375ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
 • bvseo_sdk, net_sdk, 3.2.0.0
 • CLOUD, getReviews, 15ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;