Za poslovnu upotrebu

Canon imagePRESS Server A3100

Kontrolori boja i RIP

imagePRESS Server A3100

Canon imagePRESS Server A3100

Više informacija

ImagePRESS Server A3100 je vrhunski server dizajniran za najzahtevnija proizvodna okruženja koji pokreće modele imagePRESSC7000VP / C6000 VP / C6000.

Prednosti

 • Za okruženja sa najintenzivnijom proizvodnjom
 • Sveobuhvatno upravljanje bojom i kontrola
 • Paket Graphics Arts Premium Edition
 • Moćni VDP radni procesi i integracija
 • Sofisticirane bezbednosne funkcije

Preuzimanja

Detaljne karakteristike

Dizajniran za najzahtevnije korisnike modela imagePRESS C7000VP / C6000VP / C6000 kompanije Canon, ovaj server obezbeđuje izvanrednu produktivnost, napredno upravljanje bojom i snažne VDP mogućnosti.

Kvalitetna kontrola boje

Paket alatki za upravljanje bojom, štampanje probnih otisaka i kontrolu kvaliteta garantuje da ćete pomoću svojih uređaja za štampu u boji dobiti optimalne rezultate. Graphics Arts Package Premium Edition predstavlja sveobuhvatni paket funkcija koje omogućavaju rukovaocima da dobiju konzistentnu, predvidivu boju, da uštede vreme i odštampaju precizne probne otiske. Dodatne mogućnosti omogućavaju preciznu reprodukciju PANTONE® boja, a tu su i funkcije automatskog preklapanja za upravljanje preklapanjem i poravnavanjem.

Tu je i sistem za upravljanje bojom ColorWise® za maksimalnu kontrolu i preciznost bez obzira na platformu, aplikaciju i tip medija.

Maksimalna produktivnost

Dizajniran za najzahtevnije radne procese, imagePRESS Server A3100 sadrži izuzetno brz dvostruki procesor koji istovremeno štampa i obrađuje kako bi se postigao najbrži mogući rad. Sveobuhvatan komplet alatki za upravljanje zadacima i pripremu omogućava rukovaocima da brzo i precizno obrade čak i najsloženije zadatke. Tu je i snažna funkcija za kreiranje brošura za brzu proizvodnju profesionalnih brošura sa heftanjem po pregibu.

Alatka Impose pomaže kod raspoređivanja stranica zadataka sa statičnim podacima i različitim podacima. Omogućeni su i VDP radni procesi zahvaljujući sveobuhvatnom paketu funkcija koji obuhvata sve vodeće jezike na tržištu.

Interfejs jednostavan za upotrebu pruža prikaz statusa proizvodnje u realnom vremenu i tako pomaže u ubrzavanju proizvodnje i smanjivanju grešaka.

Bezbedno i sigurno

Paket bezbednosnih funkcija, usklađenih sa standardima, pomaže da poverljive informacije ne dospeju u pogrešne ruke.

Specifikacija proizvoda

PODRŽANI PROIZVODI

Ime proizvoda imagePRESS C7000VP
imagePRESS C6000VP
imagePRESS C6000

OSNOVNE SPECIFIKACIJE

Fiery Platform QX100
Osnovni operativni sistem MS Windows XPe
CPU Intel Xeon Dual Core
RAM memorija 2 GB
Software Version 1.0
Hard disk 2 x 250 GB za podatke
1 x 80 GB za OS
Uređaj za čitanje prenosivih medija za skladištenje DVD
Funkcije Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje: sistemske postavke
System Update v2
Traženje ispravki za proizvod
USB Media Server v2
Konvertovanje MS Office dokumenata
Mogućnost pregledanja preko LCD ekrana
Šifrovanje ključnih informacija
Fiery Master Installer v3.6

JEZICI ZA OPISIVANJE STRANA

Funkcije PostScript 3: CPSI 3017, preuzeta matična podrška za štampanje PDF formata v1.7, 136 Adobe PS fontova instalirano, podrška za pravljenje rezervnih kopija PS fontova, Tiff v6, podrška za PDF/X, podrška za Optimized PDF (podrška za PDF X-Objects (preko svojstava zadataka)), podrška za dvobajtne fontove (samo CID fontovi), podrška za spot boje (u PS, EPS i PDF formatu)
Enhanced PCL 6 / PCL 5 – 80 PCL fontova promenljive veličine instalirano (Bitstream), 80 PCL fontova promenljive veličine instalirano (Agfa, zamenjuje Bitstream) (opcionalno), automatsko prebacivanje PCL/PostScript
Tehnologija Smart RIP

RAZLIČITE VRSTE PODATAKA

Funkcije Podržava VDP formate – Freeform v1 i v2.1, kompatibilnost sa PPML _v1.5_&_2.2, kompatibilnost sa Creo VPS
Podrška za Record & Set Level Finishing – Freeform v1 i v2.1, PPML, kompatibilnost sa Creo VPS, Record Info za VDP zadatke
VDP štampanje opsega zapisa
Definisanje dužine zapisa
VDP keširanje

VDP RESOURCE MANAGER

Funkcije Globalno prepoznavanje objekata:
PPML
Creo VPS
Freeform v1 i v2.1

UMREŽAVANJE

Funkcije Automatsko prebacivanje protokola
Automatsko prebacivanje portova
Podrška za Remote Desktop (Udaljena radna površina) – LCD ekran podržan
NDPS
Usklađenost sa Netware (IPP, NDPS) v6.5
Novell YES sertifikat
Podrška za WebJet Admin
Podrška za IP Sec
Podrška za SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP preko SSL)
Upravljanje sertifikatima
Podrška za IPv6
SMB
AppleTalk
TCP/IP
Statična IP adresa
Automatska IP adresa – (DHCP, BOOTP)
Point and Print (Izaberi i štampaj) – MS
Podrška za Bonjour (prethodno Rendezvous) – kompatibilan sa MacOS OS 10,4+
SNMP – SNMP v3 Security, Common Printer MIB, SNMP Configurable Community Name, SNMP On/Off Switch
Port 9100 (sa BiDi)
IPP
Klijent za e-poštu – Štampanje preko e-pošte (PS/PDF), protokol za sinhronizaciju vremena (Network Time Protocol)
EFI SDK v1.0
Podrška za 802.1x
MAC filtriranje
IP filtriranje
Blokiranje (filtriranje) portova

COLORWISE PRO TOOLS

Verzija V3.8
Funkcije Kalibrator – ColorCal (sa Autogray (Automatska siva)), ED-100 (podrška za starije verzije), podrška za ES1000, X-Rite DTP 32 Series II i 41 (daljinsko, lokalno sa GUI kompletom), stranica za upoređivanje kalibracije, primenjivanje kalibracije na sve skupove
Uređivač boja
Profile Manager (Menadžer profila) – Menadžer profila za ICC profile, podrška za vezu ka profilu uređaja
Spot-On v1 (podrška za Pantone / HKS/ Toyo / DIC) – SpotOn Color Editor (podrška za HKS / Toyo / DIC), zamena boja, kompozitno preštampavanje za spot boje

BOJA I OBRADA SLIKA

Funkcije Postavke boja: profesionalne postavke boja (RGB Source Profile (Profil RGB izvora), RGB Rendering Style (Stil RGB iscrtavanja), RGB Separation (RGB separacija), CMYK Simulation Profile (Profil CMYK simulacije), CMYK Simulation Methods (Metodi CMYK simulacije), Spot Color Matching (Poklapanje Spot boja), Pure Black Text and Graphics (Čisto crni tekst i grafika), Rich Black Setting (Postavka bogate crne), Black Overprint (Preštampavanje crnom), Print Gray using Black only (Štampanje sive samo crnim tonerom), Output Profile (Izlazni profil), Composite overprint of CMYK (Kompozitno preštampavanje CMYK boja), Combine Separations (CMYK) (Kombinovanje separacija (CMYK)), Auto Trapping (Automatsko preklapanje) (fiksno))
Postavke slike – osvetljenost, uglađivanje slike, kvalitet slike
Kalibrisano za Pantone

UPRAVLJANJE ZADACIMA

Funkcije Elektronsko razvrstavanje – elektronsko razvrstavanje normalnim redosledom (1-N), elektronsko razvrstavanje obrnutim redosledom (N-1)
Stavljanje u red za štampanje većeg broja ripovanih poslova
Istovremeno stavljanje na čekanje – ripovanje – štampanje
RIP 1 Print 2
Ripovanje u toku štampanja
Menjanje redosleda zadržanih zadataka
Štampaj sledeće
Obradi sledeće
Hitno štampanje
Planiranje štampanja
Suspend on Mismatch (Obustavi prilikom nepoklapanja) v2
Odustani prilikom nepoklapanja
Arhiviranje (preko CWS) – na USB uređaju, na mreži, na unutrašnjem hard disku, pretraživanje
Media Server (preko CWS) v2 - USB uređaj, CD/DVD ROM, mreža, unutrašnji hard disk
Provera identiteta korisnika
Podrška za USB štampanje (sa računara na lokalnom štampaču)
Bezbedno štampanje (sa Fiery LCD) zasnovano na uređaju
Bezbedno brisanje
Podrška za Microsoft server za štampanje – PnP sa servera za štampanje, štampanje iz upravljačkog programa Fiery, terminalni server
Podrška za mešane medije (sa podrškom za VDP) – pomak umetka, ubacivanje umetaka, izbacivanje umetaka u navedeno ležište, integrisana podrška za naslovne stranice/poleđine, tabelarni korisnički interfejs, Definisani profili medija (automatsko mapiranje boja)
Booklet Maker By Copier v3.0 - Booklet Wizard By Copier, podrška za Perfect Binder (zavisi od uređaja)
Štampanje sa uklapanjem na stranicu
Brzo objedinjavanje dokumenata
Katalog papira – baza podataka svih karakteristika za svaki tip medija, uvoz/izvoz kataloga papira, korisničke željene postavke klijenta, definisani profili medija, ručno pravljenje rezervne kopije/vraćanje

FIERY SCAN

Funkcije Korisničke alatke Fiery Scan – Fiery Remote Scan (dodatna komponenta i aplikacija) v5.5, LCD, WebScan
Pokretanje skeniranja – menjanje slike zasnovano na aplikaciji Fiery (ako je moguće), podrška za ADF skeniranje
Odredište za skeniranje – Scan to Mailbox (Skeniranje u poštansko sanduče), Scan to Hold Queue (Skeniranje u zadržan red za čekanje) (koristi se sa funkcijom Job Merge/Edit (Objedinjavanje\uređivanje posla)), Scan to Email (Skeniranje u e-poštu), Scan to internet fax (Skeniranje u Internet faks), Scan to FTP (Skeniranje na FTP adresu), Scan to local hard drive (Skeniranje na lokalni hard disk), Scan to SMB Shared Folder (Skeniranje u SMB deljenu fasciklu) (ako je dostupan LCD ekran)
Fiery Bridge v1.0
Prijem skeniranog materijala – preko TWAIN dodatne komponente i aplikacije

WEBTOOLS

Version V3.0
Funkcije Podrška za Internet Explorer v7.0X
Podrška za Firefox v2.0X
Podrška za Safari v1.2X
Status
Podešavanje / konfigurisanje – User Authentication Management Tool (Alatka za upravljanje proverom identiteta korisnika), Backup and Restore Settings (Postavke za rezervne kopije i vraćanje), File Search Path (Putanja za traženje datoteke)
Stavke za preuzimanje – upravljački programi za štampač, instalator klijentskog softvera
WebTools Link (preko svojstava upravljačkog programa)
Skeniranje
MyDocs – podrška za poštansko sanduče

COMMAND STATION ZA MAC

Funkcije Može se preuzeti sa WebTools
Bezbednost (prijavljivanja za administratora, rukovaoca, gosta)
Job properties (Svojstva poslova) v1.1
Objedinjavanje posla
Pregled posla
Pomoć za status posla
Pronađi – pronalaženje datoteke prema opštim i naprednim atributima
Prikaz Single Fiery
Poboljšanja za Clear Server
Podrška (pokretač) za ColorWise Pro Tools
Pokreće ImageViewer (omogućeno pomoću GA, Premium opcija) (opcionalno)
Preuzimanje

COMMAND STATION ZA PC

Funkcije Kompatibilno sa svim EFI serverima koji trenutno koriste CWS v3.X
Bezbednost (prijavljivanja za administratora, rukovaoca, gosta)
Pokretanje dodatnih alatki -– ColorWise Pro Tools, opcija EFI Impose, opcija EFI Compose, EFI ImageViewer (omogućeno pomoću GAPPE)
Job properties (Svojstva poslova) v1.1
Mešoviti mediji (svojstva posla po stranici ili opsegu)
Objedinjavanje posla
Zaobilaženja za Booklet Maker
Pregled višestrukih poslova
Poslovi Load Balancing (Manual) PS/PDF
Pronađi – pronalaženje datoteke prema opštim i naprednim atributima
Prikaz Multiple Fiery
Pomoć u obliku kratkog opisa alatke
Poboljšanja za Clear Server
Preuzimanje
Podrška za Remote Setup (Daljinsko instaliranje) (WebTools 3)
Poboljšana evidencija poslova
CWS HowTo
Podešavanje virtuelnih štampača
Brzo objedinjavanje dokumenata
Katalog papira

EFI UPRAVLJAČKI PROGRAM

Version V3.2
Funkcije Tabelarni UI
Usklađenost sa odeljkom 508 (detaljne informacije potražite u specifikacijama)
Kompatibilno sa Win 2000/2003/XP
Kompatibilno sa Vista i WinXP 32
Podrška za proveru identiteta korisnika
Mešoviti mediji (svojstva posla po stranici ili opsegu)
Nadgledanje posla (status poslova koje pošalje korisnik)
Pregledi FreeForm (samo PostScript)
Booklet Maker v3.0 – podrška za Perfect Binder (zavisi od uređaja)
Status štampača i potrošnog materijala
Vodeni žigovi
Pomak slike
Pomak umetka
Predlošci za poslove
Pomoć u obliku kratkog opisa alatke

MAC PRINT CENTER DODATNE KOMPONENTE

Features Beleške o poslu
Postavke ColorWise Expert
Pomak slike
Centralna margina
Mešani mediji
Printer Status (Status štampača)

EFI HOT FOLDERS (AUTOMATIZOVANE FASCIKLE) I VIRTUAL PRINTERS (VIRTUELNI ŠTAMPAČI)

EFI Hotfolder Postscript – PS,EPS datoteke
Filter PDF u PostScript
Raspored stranica u automatizovanim fasciklama (pomoću opcije EFI Impose)
Zaobilaženja za PPD (da odgovara dostupnom štampaču)
Podrška za filtere
New Job Properties (Svojstva novog zadatka) V3
U redove Hold/Print/Direct (Zadrži/štampaj/usmeri)
Microsoft Office filteri za Hot Folders (Automatizovane fascikle) - Excel, PowerPoint, Publisher, Word
Virtuelni štampači Podrška za FTP protokol
Podrška za LPR protokol
Podrška za SMB protokol
Podrška za SAP/ERP štampu
Raspored stranica na virtuelnim štampačima (pomoću opcije EFI Impose)
Zaobilaženja za PPD (da odgovara dostupnom štampaču)
Mogućnost konfigurisanja PPD zaobilaženja

LOKALIZACIJA

Features Lokalizacija softvera i operativnog sistema – engleski, francuski, italijanski,nemački, španski, japanski

PODRŽANI HARDVER I SOFTVER

Opcije GUI komplet (miš, tastatura, LCD monitor)
GUI komplet Furniture (industrijski dizajn, uključujući postolje,
LCD monitor, tastaturu, miš)
Prenosivi HDD

FIERY GRAPHIC ARTS PACKAGE

Name GAPPE
Features Neograničene separacije
Simulacija papira – Uređivanje simulacije papira
Mogućnost konfigurisanja za Auto Trapping (Automatsko poklapanje)
Napredovanje
Ušteda tonera za polutonove (zavisi od uređaja) – Halftone Simulation (Simulacija polutonova) sa učestalošću po boji
Softverski probni otisak
Kontrolna traka
Spot-On v2 – Substitute Colours (Zamena boja)
Image Viewer – Uređivanje rasterskih boja, izvoz softverskog probnog otiska u PDF formatu
Postflight
Preflight
2 Colour Print Mapping (Mapiranje štampanja u dve boje)
Drivers Podrška za: Postflight, progresivno, kontrolnu traku,
Simulacija papira
Job Submission Filteri za automatizovane fascikle: DCS2 u PostScript, TIFF/IT-P1 u PostScript, 1-bitni TIFF (zavisi od uređaja), JPEG u PDF, TIFF6 u PDF, PDF/X preflight (PDF/X-1a, PDF/X-3), kompatibilno sa PDF2Go, EPS u PostScript, CT/LW u PostScript, filter ExportPS u PostScript

EFI COMPOSE

Version V2.0
Features Podrška za Acrobat v8
Vizuelni pregled sličica, umetaka
Ograničenja opcija mešanih medija
Podržava višestruko umetanje pomoću umetača
Primenjivanje postavki mešanih medija i rasporeda stranica na isti zadatak
Traženje stranica po atributima
Pregled preko celog ekrana
Podrška za podrazumevani skup umetaka
Naknadno uređivanje (pomoću programa PitStop 6)
Umetak: dodeljivanje teksta uhu i pregled samo uha
Podešavanje atributa za mešovite medije po stranici ili opsegu stranica
Umetanje celog PDF zadatka ili stranica PDF zadatka
Select/Delete (Izbor/brisanje) određenog opsega stranica
Po stranici dvostranog izbora
Jedan predložak umetka po poslu

EFI IMPOSE

Version V2.7
Features Režim za demonstraciju
Kreiranje/čuvanje redosleda stranica za zadatke u PDF formatu
Novi Gang-Up stilovi
Korisnikove željene opcije za podrazumevani faktor podešavanja razmere
Korisnikove željene opcije za konvertovanje PS datoteka u PDF datoteke
Pregled područja lista na kojem se ne štampa
Opcije za isporuku
Podešenja za štampanje naslovne stranice i poleđine
Definicija za Mixed Media (Mešoviti mediji)
VDP raspored stranica – poboljšan, sa bržim prikazom i bilo kojim brojem zapisa
Podrška za Acrobat
Podrška za Booklet Maker – Repeat Booklet Printing (Ponovljeno štampanje brošura)
Podrška za Perfect Binder (zavisi od uređaja)
Podrška za Duplo uređaj za završnu obradu (zavisi od uređaja)
Umetanje prilagođenog teksta na prazne stranice
 • bvseo_sdk, net_sdk, 3.2.0.0
 • CLOUD, getAggregateRating, 360ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
 • bvseo_sdk, net_sdk, 3.2.0.0
 • CLOUD, getReviews, 16ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;