Upravljanje dokumentima

Da li su sva svakodnevna štampanja zaista neophodna? Da li znate ko šta štampa i da li za to koristi najprikladniji uređaj?

Rešenje upravljanja dokumentima koje pruža kompanija Canon omogućava vam da imate čvrstu kontrolu nad vašim štampanjem. Ovaj softver to čini pomoću nadzora ko, gde i kako štampa, i pomoću automatskog preusmeravanja štampanja na najekonomičnije uređaje.
Kompanija Canon može zajedno sa vama da osmisli strategiju kako da kontrolišete način štampanja vaših dokumenata. Prema tome, ako želite pametnije da štampate i da svojoj kompaniji  uštedite novac, sada možete.