Error

Exception happened while creating a entity model from: EntityModelData(id=536194, componentTemplate=ComponentTemplateData(id=19711, title=ct_BillBoardWide, revisionDate=2013-07-05T11:15:52.210Z, outputFormat=HTML Fragment, metadata={view=BillboardWide, region=Billboard Content}), linkUrl=/for_work/Solutions/Solutions/Document_Distribution/Document_Distribution.html, content=null, binaryContent=BinaryContentData(fileName=Document Distribution.swf, fileSize=71713, mimeType=application/x-shockwave-flash, url=/media/Document%20Distribution_tcm141-536194.swf), externalContent=null)

Error

Exception happened while creating a entity model from: EntityModelData(id=536190, componentTemplate=ComponentTemplateData(id=19711, title=ct_BillBoardWide, revisionDate=2013-07-05T11:15:52.210Z, outputFormat=HTML Fragment, metadata={view=BillboardWide, region=Billboard Content}), linkUrl=/for_work/Solutions/Solutions/Document_Distribution/Document_Distribution.html, content={main_flash=EntityModelData(id=514062, componentTemplate=ComponentTemplateData(id=1769649, title=null, revisionDate=0001-01-01T00:00:00.000Z, outputFormat=null, metadata=null), linkUrl=, content=null, binaryContent=BinaryContentData(fileName=1PixFlash.swf, fileSize=250, mimeType=application/x-shockwave-flash, url=/media/1PixFlash_tcm141-514062.swf), externalContent=null), xml_data=<?xml version="1.0" encoding="utf-16" ?> <!-- Latest Version 21-05-2008 --> <list> <user> <product> <!--Your Solutions --> <!--Solutions Home 0--> <text1> <![CDATA[Partnerstvo koje vam omogućava prosperitet]]> </text1> <!--Document Accounting 1--> <text1> <![CDATA[Da li je štampanje u vašj kompaniji pod vašom kontrolom?]]> </text1> <!--uniFLOW Output Manager 2-4--> <text1> <![CDATA[Kompletna nadležnost štampanja/kopiranja širom mreže]]> </text1> <text2> <![CDATA[Obezbedite 100% raspoloživost štampanja/kopiranja i osigurajte dokumente za izdavanje]]> </text2> <text3> <![CDATA[Unesite kontrolu i efikasnost u vašoj infrastrukturi za štampanje]]> </text3> <!--Document Management Intelligence 5--> <text1> <![CDATA[Inteligencija upravljanja dokumentima]]> </text1> <!--ADOS 6-8--> <text1> <![CDATA[Bezbedno i efektivno arhiviranje i preuzimanje]]> </text1> <text2> <![CDATA[Trenutni pristup kritičnim informacijama]]> </text2> <text3> <![CDATA[Povećana produktivnost i poboljšana usaglašenost sa regulativima]]> </text3> <!--Document Distribution 9--> <text1> <![CDATA[I dalje šaljete dokumente u papirnom formatu kada ih možete razmeniti digitalno?]]> </text1> <!--iW Document Manager 10-12--> <text1> <![CDATA[Trenutni pristup informaciji preko kabineta za digitalno arhiviranje (digitalna sekretarica)]]> </text1> <text2> <![CDATA[Poboljšana saradnja posredstvom podrške za daljinski rad]]> </text2> <text3> <![CDATA[Smanjena potreba za skupu distribuciju informacija]]> </text3> <!--eCopy 13-15--> <text1> <![CDATA[Preobratite papirne dokumente u vodeće poslovne aplikacije radi olakšane integracije]]> </text1> <text2> <![CDATA[Brza distribucija radi poboljšane produktivnosti]]> </text2> <text3> <![CDATA[U skladu sa vodećim poslovnim aplikacijama]]> </text3> <!--Security 16--> <text1> <![CDATA[Kontrolišite izazove bezbednosti]]> </text1> <!--iW Management Console 17--> <text1> <![CDATA[Da li želite da upravljate vašim uređajem centralno?]]> </text1> <!--Colour Management 18--> <text1> <![CDATA[Da li vaše poslovanje i dalje gubi vreme u proizvodnji, upoređivanje boje?]]> </text1> <!--Production Workflow 19--> <text1> <![CDATA[Da li možete da upravljate vašim radnim tokom sa većom efikasnošću?]]> </text1> <!--Variable Data Printing 20--> <text1> <![CDATA[Zar ne biste bili efikasniji ako ponudite personalizovano štampanje?]]> </text1> <!--PrintShop Mail 21--> <text1> <![CDATA[Mi vam možemo pomoći da izgradite profitabilnu uslugu personalizovanog štampanje]]> </text1> <!--PlanetPress Suite 22--> <text1> <![CDATA[Uvećajte do krajnosti potencijal štampanja promenljivih podataka na olakšan način]]> </text1> <!--Consulting Services 23-24--> <text1> <![CDATA[Budite partner koji je dobro obavešten]]> </text1> <text2> <![CDATA[sa Canon savetodavnim uslugama]]> </text2> <!--Implementation Services 25-26--> <text1> <![CDATA[Uštedite vreme i novac]]> </text1> <text2> <![CDATA[sa Canon uslugama implementacije]]> </text2> <!--Training and Education Services 27--> <text1> <![CDATA[Izvucite najbolje iz vaših proizvoda i softvera]]> </text1> <!-- Maintenance Services 28-29--> <text1> <![CDATA[Izvucite najbolje iz vaše investicije]]> </text1> <text2> <![CDATA[sa Canon uslugama održavanja]]> </text2> <!-- Operations Services 30-31--> <text1> <![CDATA[Uvećajte do krajnosti produktivnsot i profitabilnost]]> </text1> <text2> <![CDATA[sa Canon operativnim uslugama]]> </text2> </product> </user> </list> }, binaryContent=null, externalContent=null)

Distribucija dokumenata

Slanje dokumenata može biti sporo i frustrirajuće, posebno kada nemate predstavu da li su dokumenti i stigli do svog odredišta. Sa bezbednim rešenjem za distribuciju dokumenata kompanije Canon možete razmeniti važne dokumente sa kolegama i poslovnim partnerima za trenutak. Bilo da dokumenat razmenjujete sa jednom osobom ili grupom, možete biti uvereni da se proces odvija nesmetano i oni mogu bez odlaganja raditi sa vašim dokumentom. Prema tome, ako želite da radite efikasnije koristeći ekonomičan način razmene vaših dokumenata, sada možete.