Za poslovnu upotrebu

eCopy

Postoji pametniji i jednostavniji način da kreirate i upravljate skeniranim dokumentima. Softver eCopy je sistem koji se lako koristi za upravljanje bilo kojom vrstom štampane kopije dokumenta u elektronskom formatu koji se bez napora integriše u sve poslovne aplikacije. On povezuje vaš Canon digitalni štampač ili skener sa e-poštom kompanije i ostalim umreženim aplikacijama preduzeća, kako bi se postigla jeftina, jednostavna i trenutna distribucija i upravljanje elektronskim kopijama dokumenta štampanih u crno-beloj štampi ili u boji.

Softver eCopy koji je povezan sa vašim Canon uređajem; svoj rad možete učiniti produktivnijim i procese efikasnijim, smanjiti troškove distribucije i informacije učiniti bezbednijim – pomažući na taj način svima da zajedno rade efikasnije.

Brza komunikacija
Softver eCopy kreira i distribuira kritične dokumente kao PDF ili TIFF datoteke brzinom lokalne mreže ili Interneta.
 
Sigurnost i usklađenost
Vaši dokumenti ostaju bezbedni sa ugrađenim 128-bitnim softverom za šifriranje pružajući vam mogućnost da kreirate siguran pristup.

Povećajte ROI
Softver eCopy dramatično smanjuje troškove, povećava produktivnsot i efikasnost i poboljšava vaš ROI tako što eliminiše troškove kurira, omogućavajući razmenu informacija i kreiranje platforme sisteme za upravljanje dokumentima.

spacer
					image
Useful Downloads
eCopy Brochure
Vaši softveri
Rukovođenje dokumentima
Upravljanje dokumentima
Distribucija dokumentima
Bezbednost
Upravljanje štampenjem i uređajem
Upravljanje bojom
Radni tok proizvodnje
Štampanje promenljivih podataka
Profesionalni softveri za štampanje [PDF, 736 KB]