Za poslovnu upotrebu

Integrisanost Therefore™ softvera

Integrisanost s multifunkcijskim uređajima (MFP)

Therefore™ omogućava besprekornu integrisanost sa Canon multifunkcijskim uređajima.

The Therefore™ MFP aplikacija je MEAP aplikacija, koja Canon iR uređaje integriše direktno sa Therefore™ sistemom. Korisnici skeniraju dokumenta na uređaj i memorišu ih direktno na Therefore™, zajedno sa svim neophodnim indeksnim podacima. Procesi razvrstavanja, indeksiranja i skladištenja mogu da se pojave direktno na ekranu MFP-a - vaš PC ne mora čak ni da bude uključen!

Log-on Screen on MFP

Therefore

Scan Preview on MFP

Therefore

Select category on MFP

Therefore

 

Integrisanost s eCopy™ ShareScan®

Za korisnike eCopy™, Therefore™ konektor za eCopy™ ShareScan® omogućava skladištenje dokumenata pravo sa multifunkcijskog uređaja na Therefore™. eCopy™ omogućava i slanje dokumenta na više odredišta.  Integrisanost s eCopy™ Desktop™ omogućava dodavanje beležaka dokumentima i memorisanje u Therefore™, pomoću Save to Therefore™ dugmeta.

Main Screen on MFP

Therefore

Scan Preview on MFP

Therefore

Select Category on MFP

Therefore

 

Integrisanost sa samostalnim softverom

Therefore™ se integriše sa SAP® R/3®, Microsoft® Dynamics NAV®, Microsoft SharePoint i COLD centralnim računarima.

Besprekorna integrisanost sa Microsoft Dynamics NAV

Therefore™ Microsoft Dynamics NAV konektor omogućava korisnicima besprekorno uzajamno dejstvo Therefore-a i Microsoft® Dynamics NAV®. Therefore™, udružen sa Microsoft® Dynamics NAV®, omogućava korisnicima prikaz čitavog toka dokumenta kroz celu organizaciju i to u realnom vremenu, uz lak pristup svim podacima i napravljenim dokumentima.

Krajnji rezultat je kompletno i prilagodljivo rešenje za upravljanje poslom, koje će vam uštedeti vreme i novac. Dok koriste Microsoft® Dynamics NAV®, korisnici mogu da:

• Skeniraju dokumenta

• Uvoze dokumenta

• Automatski indeksiraju dokumenta u Therefore™ sa polja u Microsoft® Dynamics NAV®

• Pronalaze dokumenta

• Štampaju dokumenta

• Distribuiraju dokumenta

• Pregledaju dokumenta


 

 

Besprekorna integrisanost sa Microsoft® SharePoint® 2007

Kupci SharePoint-a mogu da uživaju pogodnosti besprekorne integrisanosti sa Therefore™ softverom, i da poboljšaju prikupljanje i upravljanje ključnim informacijama za poslovanje, odštampanim na papiru.  Therefore™ se nalazi u pozadini SharePoint-a da bi uobličio indeksiranje i skladištenje dokumenata. To znači da kupci i dalje mogu da uživaju korisnički interfejs i funkcionalnost SharePoint-a, ali stiču dodatnu pogodnost efikasnog prikupljanja, skladištenja i integrisanosti koju im pruža Therefore™. On takođe smanjuje veličinu Sharepoint baze podataka, što joj omogućava da funkcioniše najvećom brzinom, nezavisno od obima podataka.

Therefore™ COLD

Therefore™ COLD procesuira spiskove štampanja i brzo i automatski smešta datoteke (ASCII tekstualne, binarne, XML i PDF) sa centralnog računara ili generatora izveštaja u prihvatnu memoriju.

Therefore™ API

Therefore™ API omogućava integraciju sa samostalnim softverom pomoću Therefore™ SDK.

SAP® integrisanost

Therefore™ obezbeđuje centralizovano upravljanje svim informacijama, i istovremeno povezuje SAP® procese sa njihovim dokumentima.

Ulazni papirni dokumenti i elektronski dokumenti mogu da se skladište u Therefore™ direktno sa SAP® korisničkog interfejsa. Sve Therefore™ aplikacije podržavaju sve SAP® bar-kôd funkcije i u potpunosti su ugrađene u scenario skladištenja SAP®-a. Therefore™ može da prikupi indekse dokumenata direktno iz SAP® procesa.

Za dokumenta poput izlaznih datoteka namenjenih kupcima ili datoteka za odloženo štampanje, Therefore™ obezbeđuje automatske zadatke za skladištenje. Svi SAP® reorganizacijski podaci mogu da se memorišu u Therefore™. Radi ekonomičnijeg oslobađanja SAP® skladišta podataka, ovi podaci mogu u bilo kom trenutku ponovo da se vrate u SAP®.

Kompletna integrisanost znači da sva dokumenta kojima upravlja Therefore™ mogu da se pronađu i pregledaju direktno sa SAP® aplikacija. Dokumenta mogu da se prikažu u Therefore™ aplikacijama ili u SAP® internim programima za prikazivanje.

spacer
					image
Useful Downloads
Therefore™ Brochure
Therefore™ Video
Related Information
Šta je upravljanje dokumentima?
Zbog čega izabrati Therefore™?
Therefore™ mogućnosti nadogradnje
Komponente Therefore™ softvera
Karakteristike Therefore™ softvera
Therefore™ Home