Za poslovnu upotrebu

Zbog čega izabrati Therefore™?

Zaposlenima je potreban pristup informacijama. Da bi uvezli i povezali se. Da bi delili i upoređivali. Da bi skladištili i pronalazili. Da bi distribuirali i štampali. To im je potrebno u elektronskom obliku i potrebno im je odmah. Therefore™ rešenja za upravljanje dokumentima omogućavaju korisnicima da obrađuju informacije efikasno, ekonomično i bezbedno u celom odeljenju ili organizaciji. To znači da mogu da pristupe i koriste informacije koje su im potrebne za postizanje poslovnih ciljeva.

Efikasnost

Nema nekontrolisanog stvaranja čitavih brda dokumenata. Nema nedostajućih ili pogrešnih informacija. Nema slanja pogrešnim primaocima. Ima samo brzog, efikasnog toka dokumenata koji vam daje prednost u produktivnosti posla putem poboljšanog korisničkog servisa.

Ekonomičnost

Povezujući ljude sa osobama koje su im potrebne, Therefore™ rešenja za dokumente mogu da ubrzaju cikluse vašeg poslovanja i dovedu do brzog povraćaja investicije. Takođe mogu da se proporcionalno uvećaju paralelno s rastom vaše firme, i nećete morati da kupujete skupe zamenske sisteme. Više elektronske obrade dokumenata znači i manje štamparskih i izlaznih troškova. Veća efikasnost omogućava i preraspodelu resursa sa administrativnih zadataka na suštinsku delatnost firme.

Bezbednost

Bezbedno korišćenje informacija je od ključne važnosti u današnjem svetu, u kojem je prevara postala deo svakodnevice. Therefore™ rešenja za dokumenta omogućavaju vam da i dalje radite u skladu sa zakonskim i privrednim propisima, pritom obezbeđujući vaše podatke ograničavanjem pristupa samo ovlašćenim osobama. Na taj način informacije mogu slobodno da se kreću kroz čitavu organizaciju, ali da i dalje budu potpuno zaštićene.

spacer
					image
Useful Downloads
Therefore™ Brochure
Therefore™ Video
Related Information
Šta je upravljanje dokumentima?
Therefore™ mogućnosti nadogradnje
Komponente Therefore™ softvera
Karakteristike Therefore™ softvera
Integrisanost Therefore™ softvera
Therefore™ Home