Za poslovnu upotrebu

Pre Press


Océ PRISMAprepare

Océ PRISMAprepare

Uz svestrani softver Océ PRISMAprepare, stručnjaci za štampanje mogu produktivnije i profitabilnije da pripremaju savršene dokumente.


Océ DocSetter

Océ DocSetter

Océ DocSetter se koristi u komercijalnim i korporativnim okruženjima za štampu radi ubrzavanja radnog procesa pripreme za štampu za skeniranje, pripremu poslova i konvertovanje podataka. Omogućava veoma kvalitetno i brzo štampanje i arhiviranje. Ovaj softver za upravljanje dokumentima je izuzetno efikasan zahvaljujući izvanrednom korisničkom interfejsu, ogromnoj fleksibilnosti i visokom nivou automatizacije.


Océ PRISMAproduction

Océ PRISMAproduction

Océ PRISMAproduction server predstavlja sistem visokih performansi za upravljanje radnim procesom i izlazom za transakciona okruženja, direktnu poštu i grafički dizajn. Ovaj server kreira objedinjenu platformu za veoma brzo štampanje srednjeg i velikog obima na raznim štampačima kompanije Océ i drugih proizvođača. Ovaj profesionalni sistem za stavljanje dokumenata na čekanje pruža i širok asortiman mogućnosti za konverziju podataka i radni proces pripreme za štampu.


Océ PRISMAproduction Host

Océ PRISMAproduction Host

Ugradite snagu za vrhunske performanse tako što ćete odabrati jedan ili više Océ PRISMAproduction host modula zasnovanih na serveru.


Océ TrueProof

Océ TrueProof

Océ TrueProof predstavlja WYSIWYG sistem za proveru na ekranu pre štampanja koji funkcioniše kao virtuelni štampač i poboljšava i pojednostavljuje proveru pre štampanja. Možete da pregledate slike na stranicama i proverite tačnost registracije – do nivoa piksela, ako je potrebno – pre nego što zadaci digitalne štampe pređu u fazu proizvodnje. Pored toga, kako bi se omogućilo maksimalno poklapanje boja, TrueProof može da se proširi pomoću opcionih modula za pravljenje softverskih i štampanih probnih otisaka u boji. Klijent time dobija potpuno funkcionalno rešenje za probne otiske namenjeno za digitalnu proizvodnu štampu u punoj boji.


Océ PRISMAspool

Océ PRISMAspool

Océ PRISMAspool pruža profesionalno upravljanje štampom za centralizovano i distribuirano proizvodno štampanje iz MS Windows okruženja. Korisniku naklonjeni grafički interfejs i napredne funkcije poput knjigovodstva, oporavljanja od grešaka ili ponovnog pozicioniranja omogućavaju jednostavnu kontrolu nad operacijama štampe.

spacer
					image

Ponuda:

Océ PRISMAprepare 6.1
Océ DocSetter
Océ PRISMAproduction server
Océ PRISMAproduction Host
Océ TrueProof
Océ PRISMAspool