Océ PRISMAproduction

Océ PRISMAproduction

Océ PRISMAproduction server predstavlja sistem visokih performansi za upravljanje radnim procesom i izlazom za transakciona okruženja, direktnu poštu i grafički dizajn. Ovaj server kreira objedinjenu platformu za veoma brzo štampanje srednjeg i velikog obima na raznim štampačima kompanije Océ i drugih proizvođača. Ovaj profesionalni sistem za stavljanje dokumenata na čekanje pruža i širok asortiman mogućnosti za konverziju podataka i radni proces pripreme za štampu.

Prednosti

  • Centralizovano upravljanje proizvodnom štampom, čak i na nekoliko lokacija
  • Centralna administracija, razmena poruka, knjigovodstvo i upravljanje resursima
  • Konverzija podataka za sve standardne tokove podataka
  • Povezivanje sa jednim ili više veoma brzih sistema za štampu koji koriste medije iz tabaka i uzastopno uvlačenje
  • Grafički korisnički interfejs za lokalni i daljinski pristup

Detaljne karakteristike

Detaljnije pogledajte Océ PRISMAproduction

Svestran sistem velike brzine


Océ PRISMAproduction predstavlja izuzetno produktivni sistem visokih performansi za upravljanje radnim procesom i izlazom za komercijalna i korporativna okruženja za štampu. Ovaj sistem služi klijentima sa visokom produktivnošću kao snažna i pouzdana osnova za okruženja za pripremu za štampu i štampanje. Océ PRISMAproduction pruža objedinjenu (konvergentnu) platformu za štampanje transakcija i dokumenata namenjenih za objavljivanje, od srednjeg do izuzetno velikog obima. Pored mogućnosti za upravljanje izlazom, Océ PRISMAproduction takođe predstavlja izuzetno konkurentnu platformu za upravljanje radnim procesom, koja klijentima omogućava da kompletne radne procese zasnuju na stabilnom i dokazanom sistemu.

Specifikacija proizvoda

Saznajte više o modelu Océ PRISMAproduction, njegovim funkcijama i mogućnostima.

Sledeći koraci

Zatražite informacije