Océ PRISMAspool

Océ PRISMAspool

Océ PRISMAspool pruža profesionalno upravljanje štampom za centralizovano i distribuirano proizvodno štampanje iz MS Windows okruženja. Korisniku naklonjeni grafički interfejs i napredne funkcije poput knjigovodstva, oporavljanja od grešaka ili ponovnog pozicioniranja omogućavaju jednostavnu kontrolu nad operacijama štampe.

Prednosti

  • Raspoređivanje PCL, PS i PDF poslova
  • Precizno knjigovodstvo radi kontrole troškova
  • Kontrolisano prekidanje i ponovno pozicioniranje poslova za štampu
  • Oporavljanje od grešaka
  • Red za ponovno štampanje za sigurnost poslova

Detaljne karakteristike

Detaljnije pogledajte Océ PRISMAspool

Upravljanje štampom za profesionalne korisnike


Standardne MS Windows mogućnosti raspoređivanja poslova štampe savršene su za stono štampanje, ali u profesionalnim okruženjima za štampu mogu da budu previše ograničene. Profesionalni korisnici očekuju više, naročito po pitanju velike brzine rada, knjigovodstva ili oporavljanja od grešaka.

Océ PRISMAspool pruža takve profesionalne sisteme za raspoređivanje poslova štampe. Podržava kompletan asortiman štampača, od jednostavnih stonih modela do veoma brzih proizvodnih štampača sa uzastopnim uvlačenjem. Njegove knjigovodstvene mogućnosti omogućavaju kontrolisanje troškova u vezi sa raspoređivanjem i štampanjem. Oporavljanje od grešaka, kontrolisano prekidanje i ponovno pozicioniranje poslova za štampu, red za ponovno štampanje, ulazni filteri za automatizovanje poslova, podrška za PCL barkodove, proširena Windows kartica poslova, daljinska administracija itd. – Océ PRISMAspool pruža sve potrebne funkcije za štampanje transakcionih, promenljivih podataka.

Specifikacija proizvoda

Saznajte više o modelu Océ PRISMAspool, njegovim funkcijama i mogućnostima.