Za poslovnu upotrebu

PlanetPress Suite

PlanetPress Suite je modularno softversko rešenje koje je, zbog svog visokog stepena fleksibilnosti, svoje jednostavnosti upotrebe i mogućnosti integrisanja, u stanju da ponudi korisnicima značajnu efikasnost u kreiranju i proizvodnji dokumenata sa promenljivim podacima.

Obrada podataka iz virtuelno bilo koje baze podataka ili bilo kog okruženja sa centralnim računarom je osnova ovog softvera. Lakoća upotrebe interfejsa za dizajniranje omogućava korisnicima da brzo kreiraju uzorke dokumenata sa statičnim elementima kao i sa promenljivim tekstom, tabelama, slikama i logotipima - dopunjeni dijagramima, grafikonima i bar kodovima sa podacima. Kompletan šablon se onda memoriše na čvrstom disku štampača, a promenljivi elementi se dinamički povezuju. To znači da se štampaču šalju samo promenljivi podaci čime se mnogo rasterećuje saobraćaj u mreži i poboljšava brzina štampanja.


Opcioni PlanetPress Watch modul, sa svojim jednako intuitivnim korisničkim interfejsom, omogućava da se razvija snimanje podataka i radnih tokova distribucije dokumenata. Na primer, pojedinačni protok podataka se može izbaciti u vidu različitih dokumenata prema različitim štampačima ili e-pošti, faksu, Internetu ili arhivi  dokumenata. Ili se tok podataka  može podeliti, u zavisnosti od određenih uslova podataka, i onda prikazati na različite načine.


Ključne karakteristike:
· Lakoća upotrebe, intuitivna interfejs površina sa opcijama prevuci i pusti za jednostavno kreiranje dokumenta, omogućavajući korisnicima da pojačaju korporativnu grafiku i obaveštavanje na zahtev
· Obrađuje podatke dobijene iz gotovo svih baza podataka i okruženja centralnih računara, bez potrebe za skupim reprogramiranjem sistema
· Pojačava vrednost dokumenta pomoću uslovljene obrade i istinskog davanja lične note, uključujući automatsko generisanje grafikona i dijagrama u punoj boij
· Omogućava automatsko snimanje podataka i radnih tokova distribucije dokumenata zasnovano na propisima poslovanja koji su definisani od strane korisnika, omogućavajući time simultano štampanje, slanje e-pošte, faksa i arhiviranje
· Štampa dokumente pri nominalnoj brzini štampača i koristi sve funkcije štampača
· Ogromna ušteda vremena i troškova pomoću eliminisanja pribora za prethodnu pripremu za štampanje

PlanetPress Suite Brochure [PDF, 305 KB]
spacer
					image
Srodni softver
PrintShop Mail
PlanetPress Suite
Vaši softveri
Upravljanje bojom
Radni tok proizvodnje
Štampanje promenljivih podataka