Upravljanje informacijama i dokumentima

Upravljanje vašim informacijama i dokumentima: glavni izazovi

U današnje vreme za savremene firme postoji mnogo izazova koji se odnose na upravljanje i obradu podataka:

 • Rastuća količina podataka je glavni izazov za 51 % organizacija *
 • 76 % računovodskih službi kaže, da je 50 % njihovih računa na papiru**
 • 46 % kompanija potroši najmanje 10 minuta dnevno za popravljanje netačnih podataka na računima**
 • 25 minuta je prosečno vreme traženja nekog starijeg dokumenta ***

Brzo, efikasno i sigurno upravljanje vašim poslovnim informacijama i dokumentima je dakle ključno za uspeh vaše organizacije.

Canon nudi potpuna automatizovana rešenja za otklanjanje poteškoća na područjima nadzora, troškova, produktivnosti i sigurnosti.

Na primer: naše automatizovano rešenje za obradu računa vam omogućava da se računi brzo i efikasno obrade na svim stepenima rada: od skeniranja dokumenta do njegovog arhiviranja. Moguće jih je povezati sa narudžbenicama ili dostavnicama pre nego se jih pošalje u mobilnu autorizaciju.


Zašto Canonova Obrada računa?

 • Poboljšana vidljivost svakog računa koja vodi u pravovremeno plaćanje
 • Brža obrada računa pomoću automatizacije
 • Manje ručnog rada kod unosa podataka i poboljšana tačnost podataka
 • Smanjen broj izgubljenih računa

Saznajte još više:
Prezentacija Canon obrada računa

Još jedan primer: Canon vam može optimizirati postupak skladištenja i preuzimanja vaših podataka. Ovo su koristi ovakvog sistema:

 • Smanjeni troškovi elektronskog skladištenja dokumenata i jednostavno otvaranje dokumenata neodvisno od formata i aplikacije kojom je nastao
 • Ušteda na vremenu pri traženju informacija indeksacijom vaših dokumenata za pretragu po celom tekstu ili samo po meta-podacima.
 • Zaščtita vaših dokumenata pomoću određivanja prava na pristup, uređivanje, štampanje i distribuciju informacija širom cele organizacije.

Saznajte još više:
Prezentacija Canon Rešenja za dokumente
Therefore: sigurno skladištenje i brz dostup do dokumenata - film

Ujedno proverite i kako mogu Canonova rešenja za skeniranje doneti dodanu vrednost upravljanju informacija i dokumenata u vašem poduzeću:
imageFORMULA Capture Solution - film

Obratite se nam i otkrijte još više o navedenim temama na ličnom sastanku:
Naš kontakt

* Forrester - The Big Deal About Big Data For Customer Engagement, June 2012
** Canon/RS consulting Survey 2011
*** Canon/ICM study 2013