Upravljanje outputom

Današnji izazovi

Pre 20 godina ne bi mogli ni zamisliti današnje radno mesto: fleksibilno radno vreme, mobilni radnici, sve veća količina dokumenata kojima treba upravljati u elektronskom obliku.

Štampanje je danas kao nikad pre više nego samo štampanje. Upotreba platforme za dokumente i štampanje koja omogućava upravljanje dokumentima na najefikasniji i najbrži mogući način je dandanas od presudnog značenja.
Canon nudi bogatu ponudu multifunkcijskih printera i potpuna rešenja koja će obezbediti produktivno i isplativo upravljanje izlaznim dokumentima.


Zašto Canon Output Management?

  • Poboljšana produktivnost zaposlenih 98% organizacija tvrdi da je upravljanje dokumentima jako važno za njihovu organizaciju; za 46 % je ‘od suštinske važnosti’ * Canonova rešenja omogućavaju upoređivanje, skeniranje, ponovni unos, slanje preko emaila ili čuvanje papirnih dokumenata u deljenom fasciklu više puta u toku njihove upotrebe. Vreme potrošeno na ove nisko produktivne radnje je značajno skraćeno. 52 % onih koji za poslovne potrebe koriste pametne telephone kaže da trenutno ne mogu štampati direktno sa svog uređaja, ali bi voleli da mogu. ** Vaši zaposleni će moći koristiti mobilno štampanje i skeniranje te deliti informacije unutar ili izvan vaše organizacije.
  • Nadzor i smanjenje troškova za štampanje i kopiranje Organizacije koje aktivno upravljaju svojih printerima, mašinama za kopiranje, multifunkcijskim printerima i faks mašinama mogu uštediti od 10 % do 30 % troškova štampanja ** Pomoću ugrađenog sistema za izveštavanje možete pratiti i proceniti postupke štampanja, kopiranja i skeniranja, na taj način smanjiti interne troškove, kao i nadgledati trenutnu upotrebu kapaciteta.
  • Povećajte sigurnost dokumenata Više od dve trećine organizacija radi sa poverljivim ili osetljivim dokumentima, a uprkos tome 79 % njih štampa na printer koji je javno dostupan.* Vaši korisnici će poverljive dokumente moći slati na bilo koji printer na mreži a štampati jih tek kada su prisutni uz njega. Bilo ko može da bira gde i kad će štampati znajući da će njegov dokument ostati siguran.

*Vir: Canon Office Insights Report 2013
** Vir: Gartner, Cost- Cutting Initiatives for Office Printing, June 2012


Saznajte još više:
uniFLOW – jedinstvena platforma za upravljanje procesom štampanja: brošura
uniFLOW - platforma za upravljanje procesom štampanja: film
imagaRUNNER ADVANCE platforma: brošura
imagaRUNNER ADVANCE platforma: film
Priča o uspehu Canonovog Upravljanja outputom