hero-header.jpg

Kako sam snimao „Sever istok jug zapad“

Pogledajte naš video „iza scene“ da biste videli kako fotograf Ed Norton koristi vreme provedeno u gradu da bi razumeo njegovu suštinu pre nego što zabeleži njegovu perspektivu. Otkrijte kako koristi istraživanje da bi se prepustio gradu i verno preneo njegovu jedinstvenu atmosferu.