Shooting a vignette with Nehemias Colindres

Snimanje vinjete sa Neemiasom Koljindresom

Fotograf i filmadžija Neemias Koljindres deli tri najbolja uputstva za snimanje filmova: snimanje vinjete, saveti filmadžije i kroz objektiv.

Snimanje scene, odnosno „vinjete“ kako se naziva u komercijalnom svetu, zahteva pažljivo planiranje i razumevanje koje dolazi sa praksom.

Kada kreirate kolaže (vizuelne primere koji predstavljaju ono što želite da postignete) i tretmane (pisane opise onoga što će se dešavati u vinjeti), trebalo bi da imate jasnu sliku onoga što želite da postignete.

Mapirajte svaki snimak tako što ćete kreirati kolaž priče, uz uzimanje u obzir objektiva koji želite da koristite za snimak. Ne brinite ako ne umete da crtate, pošto čak i grubo skiciranje može da vam pomogne da vizuelizujete gotovu vinjetu.

Kadrovi iz drugih filmova za koje smatrate da bi bili dobri takođe mogu da budu reference. Imajte na umu da ovo nije krađa; u suštini svi utičemo jedni na druge. Neće vam poći za rukom da ponovo osmislite umetnost filma, ali možete da dodate svoje poglavlje u njegovu priču.

Pre bilo kakvog snimanja, najbolje je da prođete kroz pokrete kamere i da ih razložite na oznake, kao i da imate jasnu sliku onoga što želite da postignete u sceni.

Zatim je potrebno da prođete kroz scenu sa glumcima. U zavisnosti od kvaliteta glumaca, ja pojednostavim zadatak ili radim zajedno sa njima i postavim im izazov da i sami doprinesu planiranju. Bez obzira na nivo iskustva, vaš posao je da im zadate emotivni ili mentalni cilj.

Potrebno je da razumeju u kojem stanju treba da budu. Volim da vodim glumca kroz scenu, ali ostavljam prostor za slobodno posmatranje kroz kameru. Zatim navodim sebe da tražim određene snimke, a ponekad pronađem i neki neočekivani uspeh koji nisam planirao. 

Nakon što snimim scenu odjednom, izdvajam snimke određenih detalja koji mogu da unesu drugi aspekt u scenu. Izbor zavisi od vašeg stila i od tipa filma koji snimate. 

Zatim postavljam portret. Portreti mogu da ožive delo, ali morate da budete sposobni da učinite da se glumac ili subjekat oseća prijatno. Dajte im savete. Obično kažem glumcu da gleda na drugu stranu, da duboko udahne i okrene se prema kameri i izdahne. Ako na taj način ne postignem željeni izgled, promenim njihov položaj i navedem ih da isprobaju različite izraze. Kao sa većinom snimaka, ako ne uspete da postignete ono što ste želeli iz nekoliko pokušaja, slobodno možete da izvučete najbolje iz situacije i da odustanete. 

Na kraju, potrebno je da vinjetu dovoljno razložite kako biste imali različite opcije u fazi uređivanja. Možda će vam se svideti kao jedan kadar ili ako ste iskusniji u montiranju, možete da primenite svoj stil. 

Važno je da imate kontrolu nad svakim aspektom, ali i da znate kada da se opustite i date malo slobode okruženju, od subjekata do slučajnih događaja koji se odigraju.

Upamtite, dobar filmadžija je dobar samo u onoj meri u kojoj je dobar njegov proces razmišljanja i planiranje koje ulaže u filmove.