Postizanje oštrih snimaka iz ruke u sumrak

Kada noću ili u sumrak snimate fotografije iz ruke, nekada ćete dobiti zamućene rezultate. Do toga obično dolazi jer je fotoaparatu potrebno duže vreme ekspozicije da bi uhvatio više svetla.

Ako fotografišete iz ruke, pokušajte da ne koristite ekspozicije ispod 1/60 sekunde. Sve manje od toga otežava pravljenje mirnog snimka. Pomoću veće postavke ISO osetljivosti možete takođe da uhvatite veću količinu dostupnog svetla.

Ako vam ruke nisu mirne, takođe možete da dobijete neželjeno zamućenje. Inteligentni stabilizator slike kompanije Canon automatski i efikasno ispravlja uobičajene potrese fotoaparata, koje uzrokuju nemirne ruke. Zbog toga nećete propustiti taj odlični kadar, čak i kada ste u pokretu.

Oštre fotografije pri slabom osvetljenju