Three cyclists ride around a velodrome; the cyclists are in sharp focus, with everything else blurred.

OSNOVE FOTOGRAFISANJA

Naučite kako da snimate bolje fotografije akcije pomoću švenkovanja

Švenkovanje je tehnika koja se obično primenjuje na akcione slike kako bi se dočarao osećaj kretanja. To podrazumeva održavanje male brzine zatvarača na fotoaparatu i pomeranje fotoaparata u pravcu u kojem se pomera subjekat. Kada se to izvede pravilno, subjekat ostaje oštar, dok se pozadina i statični objekti u kadru linearno glatko zamućuju.

Švenkovanje možete da koristite da biste dočarali kretanje na slikama, kao kreativni efekat i za blago zamućivanje pozadine radi dodatnog isticanja subjekta.

Bez obzira na zamisao, švenkovanje je odlična veština, a tajna impresivnog švenkovanja je ... vežba. Švenkovanje zahteva dobru kontrolu nad fotoaparatom, pa nema zamene za iskustvo. Sportovi na stazi pružaju dobre subjekte za uvežbavanje švenkovanja, zato što imate mnoštvo prilika da doterujete veštine u svakom krugu.

Podešavanje fotoaparata

Izaberite režim prioriteta zatvarača ili potpuno ručni režim, pa izaberite brzinu zatvarača. Brzina zavisi od više faktora: koliko brzo se pomera subjekat, razdaljina između vas i subjekta, objektiv koji koristite i koliko intenzivno zamućivanje želite da postignete.

Započnite sa brzinom zatvarača kao što je 1/60 s, pa je smanjujte kako se budete upoznavali sa akcijom. Ne zaboravite da isključite stabilizator na objektivu (osim u slučaju da za snimanje koristite objektiv sa funkcijom Režim 2 – u tom slučaju koristite tu funkciju).

Švenkovanje predstavlja odličan način za povećavanje primamljivosti akcione slike po tmurnom vremenu. Korišćenje šireg objektiva i stajanje bliže stazi daje snimak koji gledaoca zaista uvlači u akciju.

Fokusirajte unapred

Da biste sprečili da fotoaparat ponovo fokusira tokom pomeranja, unapred podesite fokus objektiva. Odlučite gde želite da snimite subjekat i da fokusirate fotoaparat, pa prebacite objektiv na ručno fokusiranje.

Dok se subjekat približava, pažljivo posmatrajte kretanje kroz tražilo, postavite AF kvadrat na subjekat i pratite ga u tražilu dok se pomera pred vama. Glatko pomerajte fotoaparat u pravcu kretanja i budite pažljivi da biste vertikalno pomeranje sveli na minimum. Koristite uzastopno snimanje i pritisnite okidač dosta pre nego što subjekat dođe do tačke u kojoj ste fokusirali, pa napravite seriju snimaka dok subjekat ne prođe željenu tačku za snimanje.

Proverite sliku na ekranu fotoaparata. Ako je subjekat savršeno fokusiran, a pozadina je glatko zamućena, smatrajte da ste dobro obavili posao. Međutim, verovatno ćete poželeti da probate ponovo.

Srodni članci
A river flowing through a landscape of mossy rocks.

OSNOVE FOTOGRAFISANJA

Naučite pravilno da koristite ekspoziciju

Otkrijte kako da podesite količinu svetla na slikama kako biste im dali novi izgled.

A windmill against a green countryside background on a cloudy day.

OSNOVE FOTOGRAFISANJA

Poboljšajte svoje fotografije uz HDR

Saznajte kako se spaja više slika istog kadra da bi se zabeležili detalji i u najsvetlijim i u najtamnijim delovima slike.

Slični proizvodi

Srodni članci

Get Inspired predstavlja ključni izvor korisnih fotografskih saveta, vodiča za kupovinu i informativnih intervjua – sve što vam je potrebno da biste pronašli najbolji fotoaparat ili najbolji štampač i pretvorili sledeću kreativnu ideju u stvarnost.

Povratak na sve savete i tehnike