PosterArtist Demo

Iz prve ruke doživite snagu softvera PosterArtist. Preuzimanjem probne verzije odmah možete da počnete da pretvarate ideje u stvarnost. Ako nešto možete da zamislite, to možete i da učinite stvarnim.

  1. Kliknite na dugme PosterArtist Demo sa desne strane i preuzmite softver. 
  2. Sačuvajte PosterArtist Demo.exe na radnu površinu.
  3. Kada se preuzimanje završi, dvaput kliknite na ikonu PosterArtist Demo.exe na radnoj površini da biste otvorili program za instalaciju, a zatim instalirajte softver.
  4. U meniju Početak otvorite podmeni Svi programi, a zatim izaberite PosterArtist Demo Web, pa kliknite na ikonu Setup.exeda biste pokrenuli Setup Launcher.
  5. Instalirajte i pokrenite PosterArtist.

spacer
					image