Auto Design

Funkcija Auto Design kombinuje Dynamic Layout Engine (automatizovanu alatku za raspored koja određuje pozicioniranje elemenata poput slika i teksta) sa ugrađenom ekspertizom za profesionalni dizajn.

Funkcija Auto Design kombinuje Dynamic Layout Engine (automatizovanu alatku za raspored koja određuje pozicioniranje elemenata poput slika i teksta) sa ugrađenom ekspertizom za profesionalni dizajn.

U pitanju je kombinacija klijentovih ideja u vezi sa dizajnom i postavki objedinjenih u bazu podataka paleta boja i predložaka koje su razvili profesionalni dizajneri.

Kombinacija ta dva elementa daje izbor postera sa optimalnom šemom boja i rasporeda. Čak i ako je vaše znanje u vezi sa dizajnom i/ili produkcijom ograničeno, lako možete da kreirate kvalitetne postere tako što ćete uposliti intuitivne dizajnerske mogućnosti ugrađene u PosterArtist.

Auto Design korisniku omogućava da unese sledeće podatke radi kreiranja predloška:

1. Slika dizajna
2. Naslov
3. Podnaslov
4. Telo
5. Slike

U okviru interfejsa sa Auto Design kategorijama možete da izaberete do 8 slika i do 8 šablona boja nakon generisanja prve serije predložaka. U oblasti u kojoj se biraju slike dostupna je mogućnost višestrukog izbora iste slike kako bi se u finalnom dizajnu pojavila više puta. Nakon što napravite sve izbore unutar Auto Design kategorija, automatski se kreiraju varijante dizajna, a zatim se njihove sličice prikazuju u sledećem prozoru.

Broj kreiranih varijanti dizajna zavisi od broja izabranih fotografija, orijentacije papira ili slike dizajna. Nakon generisanja predložaka možete da upotrebite „Temporary Tray“ (Privremena tabla) kada niste sigurni koju varijantu dizajna da iskoristite. Stavite omiljene varijante dizajna u „Temporary Tray“ (Privremena tabla) i koristite ih kao zamene po potrebi.

spacer
					image
Funkcije i prednosti
Auto Design
Design Check
Page Capture
Bezbednosne postavke