Design Check

Nakon što u potpunosti dizajnirate poster u skladu sa svojim potrebama, PosterArtist pruža funkciju za proveru kako biste bili sigurni da na otisku neće biti problema sa dizajnom.

Funkcija Design Check analizira određene aspekte završenog postera, poput šema boja, objekata u prvom planu i veličine fonta, pa korisnika upozorava na sve potencijalne probleme sa dizajnom.

Na traci sa alatkama odaberite ikonu Design Check. Kada je ova ikona izabrana, simbol upozorenja se prikazuje u okviru postera ako postoji problem ili ako otisak postera neće biti u skladu sa očekivanjima. Na primer, ako funkcija Design Check otkrije tekst koji preklapa sliku ili različite fontove upotrebljene zajedno, prikazaće ikonu upozorenja na odgovarajućem mestu. Ako je simbol upozorenja prikazan u okviru postera, možete da kliknete na njega da biste dobili kompletno objašnjenje upozorenja, kao i metod za preventivno rešavanje problema.

Evo nekih problema koje detektuje funkcija Design Check:

- Niska rezolucija slike
- Tekst preko slike
- Objekat preko slike
- Previše različitih fontova

spacer
					image
Funkcije i prednosti
Auto Design
Design Check
Page Capture
Bezbednosne postavke