Page Capture

Funkcija Page Capture u softveru PosterArtist pruža fleksibilnost slanja Word dokumenata, PowerPoint prezentacija ili Excel unakrsnih tabela radi umetanja na postere.

Funkcija Page Capture omogućava prikaz dokumenata i slika na ekranu sa sličicama, sa kojeg korisnik može jednostavno da ih prevuče i otpusti u PosterArtist. Takođe možete da odaberete redosled ili veličinu datoteka koje će biti na posteru, kao i da dodate tekst. Ova funkcija pruža jednostavan način za kreiranje postera od materijala koji je već kreiran.

Da biste iskoristili ovu funkciju, mora da bude instaliran upravljački program imagePROGRAF. Funkcija Page Capture započinje u okviru upravljačkog programa i završava se u softveru PosterArtist. Nakon postavljanja slika i dokumenata na poster i dalje možete da podesite poster kako biste dobili željeni izgled.

Možete da koristite sve ostale alatke koje su dostupne u softveru PosterArtist. Na primer, možete da promenite boju pozadine čak i nakon postavljanja svih dokumenata na poster ili možete da dodajete klipart sličice koje su sačuvane u softveru PosterArtist.

*Ova funkcija dostupna je samo u 32-bitnoj verziji operativnog sistema Windows.

spacer
					image
Funkcije i prednosti
Auto Design
Design Check
Page Capture
Bezbednosne postavke