Bezbednosne postavke

PosterArtist omogućava bezbednosne postavke ugrađene u otvorene predloške da biste ograničili raspoloživost kreativnog materijala. Predloške i uzorke slika moguće je registrovati pomoću softvera PosterArtist radi obezbeđivanja sadržaja i kontrole nad njim.

Upotreba sadržaja može da bude ograničena na sledeći način:
- Koristite funkcije uvoza i izvoza da biste distribuirali sadržaj sa ugrađenim ograničenjima.
- Postavljajte ograničenja poput datuma isteka za slike ili predloške prilikom registrovanja dizajna u softveru PosterArtist.
- Imajte u vidu da nije moguće opozvati bezbednosne postavke za periode važenja i ograničenja u vezi sa uređivanjem nakon primene.

Na primer, morate da koristite bezbednosne postavke ako je upotreba slike nakon određenog datuma ograničena zakonom.

Ikone koje ukazuju na ograničenja u vezi sa sadržajem:
- Ikona sata – primenjuje se period važenja
- Ikona isteklog roka – period važenja je istekao i slika je sada 50% zatamnjena
- Ikona X – primenjuju se ograničenja u vezi sa uređivanjem

spacer
					image
Funkcije i prednosti
Auto Design
Design Check
Page Capture
Bezbednosne postavke