PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Sweden

Kontakt za upite od strane medija:

Kontakti:

Kontakt: Linn Kryss

Telefon: +46 739788510

E-pošta: linn.kryss@canon.se


PR B2B kontakt: Åsa Törnquist

Telefon: +46 73 988 64 35

E-pošta: asa.tornquist@canon.se