PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Sweden

Kontakt za upite od strane medija:

Korisnički proizvodi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Helen Iwefors-Haggblom

Telefon: +46 8 744 8530

E-adresa: helen.iwefors-haggblom@canon.se