PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Switzerland

Kontakt za upite od strane medija:

Corporate PR

Kontakt: Lucien Descombes

Telefon: +41 (0)44 835 62 78

E-adresa: Lucien.Descombes@canon.ch


B2B PR

Kontakt: Lucien Descombes

Telefon: +41 (0)44 835 62 78

E-adresa: Lucien.Descombes@canon.ch


B2C PR

Kontakt: Lucien Descombes

Telefon: +41 (0)44 835 62 78

E-adresa: Lucien.Descombes@canon.ch