Medijska biblioteka

Ovaj resurs će vam pomoći da pronađete i preuzmete relevantne fotografije u vezi sa skorašnjim događajima i predstavljanjima proizvoda, kao i slike kancelarija kompanije Canon i logotipa brendova.