ICC profili za PIXMA Pro štampače

Proširite asortiman papira koje podržava vaš profesionalni PIXMA foto-štampač instaliranjem dodatnih ICC profila. Ove postavke štampača pružaju podršku za mnoge popularne foto-papire koje je testirala i odobrila kompanija Canon i omogućavaju precizno uklapanje boja između ekrana i papira.


Instaliranje ICC profila

ICC profili za papire kompanije Canon instaliraju se zajedno sa upravljačkim programom za štampač. Da biste instalirali dodatne profile za druge popularne foto-papire koje je testirala i odobrila kompanija Canon, preuzmite paket ICC profila za štampač pomoću jedne od donjih veza:

PRO-1 Windows Mac
PRO-10 Windows Mac
PRO-100 Windows Mac

Instalirajte profile pomoću procedure za operativni sistem koji imate:

Windows: Desnim tasterom miša kliknite na preuzeti ICC profil, pa iz menija izaberite opciju „Install Profile“ (Instaliraj profil)

Mac: Kopirajte ICC profile u fasciklu „Profiles“ koja se nalazi u Finder / Go / Computer / [vaš hard disk] / Library / ColorSync

Štampanje pomoću ICC profila

Dodatne ICC profile moguće je izabrati u upravljačkom programu za štampač, dodatnoj komponenti Print Studio Pro, kao i u drugim profesionalnim fotografskim aplikacijama. Da biste jednostavno pravili otiske fotografija profesionalnog kvaliteta, koristite dodatnu komponentu Print Studio Pro koja se neprimetno integriše sa programima iz porodice Adobe Photoshop® (CS, Lightroom, Elements), kao i sa softverom Canon Digital Photo Professional.

Vrsta medija

Izaberite tip papira

U odeljku „Tip medija“ izaberite naziv papira za foto-papire kompanije Canon ili tip papira za druge papire (tj. drugi sjajni papir, drugi umetnički papir ili platno).Odgovarajuća postavka tipa medija za svaki odobreni papir navedena je u tabeli podržanih papira za štampač (pogledajte odgovarajuću karticu), kao i u priručniku koji ste dobili sa paketom ICC profila.

Upravljanje bojama

Izbor odgovarajućeg ICC profila

  1. Podesite režim boje na „Use ICC Profile“ (Koristi ICC profil)

  2. Podesite profil štampača na „Auto“ (Automatski) za papire kompanije Canon ili izaberite instalirani ICC profil sa liste koji odgovara izabranom papiru

  3. Odaberite željeni način iscrtavanja. Opcija „Perceptual“ (Perceptualno) se preporučuje za najbolje uklapanje boja između ekrana i otiska.

Izvor papira

U zavisnosti od tipa papira, težine i debljine, papir bi trebalo ubaciti u automatsko zadnje ležište ili u otvor za ručno ubacivanje sa zadnje strane štampača. Odgovarajuće postavke ćete pronaći u tabeli podržanih papira za vaš štampač (pogledajte odgovarajuću karticu), kao i u priručniku koji ste dobili sa paketom ICC profila.

Zadnje ležište

Napravljeno za sjajne i mat papire formata od 10x15 cm do A3+, automatsko zadnje ležište nalazi se sa gornje strane štampača i može da primi do 20 listova foto-papira.


Otvor za ručno ubacivanje

Napravljen za deblje i teže papire, kao i za papire širine 356 mm (14”), otvor za ručno ubacivanje nalazi se sa zadnje strane štampača i omogućava uvlačenje pojedinačnih listova papira ili platna.

Donje tabele sadrže listu popularnih foto-papira koji su testirani i odobreni za upotrebu sa štampačem PIXMA PRO-1, kao i odgovarajuće tipove medija i postavke ležišta za papir. ICC profili za ove papire nalaze se u paketu za preuzimanje.

Canson Infinity

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Canson INFINITY BFK RIVES 310 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson INFINITY ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson INFINITY EDITION ETCHING RAG 310 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson INFINITY RAG PHOTOGRAPHIQUE 210 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson INFINITY Montval AQUARELLE 310 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Canson INFINITY ARCHES AQUARELLE RAG 240 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m2 Platno Ručno ubacivanje

Hahnemuhle

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Hahnemuhle William Turner 310 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle William Turner 190 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Zadnje ležište
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle German Etching 310 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m2 Platno Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Monet Canvas 410 g/m2 Platno Ručno ubacivanje

ILFORD GALERIE

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 310 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 310 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH HIGH GLOSS 215 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 290 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 290 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige GOLD FIBRE SILK 310 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište

Museo

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
MUSEO Silver Rag 300 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje

Pictaran

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
PICTRAN BARYTA Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
PICTRAN KYOKUSHI Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje

Pictorico

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
Pictorico PRO Photo Canvas Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište

MOAB & Somerset

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Somerset Enhanced Textured 225 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
MOAB Entrada Rag Natural 300 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
MOAB Entrada Rag Bright 300 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
MOAB Lasal Photo Gloss 270 Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje
MOAB Colorado Fiber Satine 245 Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje
MOAB Colorado Fiber Gloss 245 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
MOAB Anasazi Canvas Premium Matte 350 Platno Ručno ubacivanje

Brilliant

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Brilliant Supreme Lustre Paper Ultimate Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje

Inkpress

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Inkpress Luster Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje

INNOVA

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
INNOVA Smooth Cotton High White 315 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje

Donje tabele sadrže listu popularnih foto-papira koji su testirani i odobreni za upotrebu sa štampačem PIXMA PRO-10, kao i odgovarajuće tipove medija i postavke ležišta za papir. ICC profili za ove papire nalaze se u paketu za preuzimanje.

Canson Infinity

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Canson Infinity BFK RIVES 310 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson Infinity Edition Etching Rag 310 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson Infinity Baryta Photographique 310 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m2 Platno Ručno ubacivanje

Hahnemuhle

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle German Etching 310 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m2 Platno Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Monet Canvas 410 g/m2 Platno Ručno ubacivanje

ILFORD GALERIE

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište

Museo

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Museo Silver Rag 300 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Museo MAX 250 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje

Pictaran

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
PICTRAN BARYTA Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
PICTRAN KYOKUSHI Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje

Pictorico

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Drugi sjajni papir Zadnje ležište
Pictorico PRO Photo Canvas Drugi sjajni papir Zadnje ležište
Pictorico GEKKO Blue Drugi sjajni papir Zadnje ležište

Moab

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Moab Entrada Rag Natural 300 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Moab Entrada Rag Natural 190 Drugi umetnički papir 1 Zadnje ležište
Moab Entrada Rag Bright 300 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Moab Entrada Rag Bright 190 Drugi umetnički papir 1 Zadnje ležište
Moab Lasal Photo Gloss 270 Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje
Moab Colorado Fiber Satine 245 Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Platno Ručno ubacivanje

Brilliant

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Brilliant Supreme Lustre Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje

Inkpress

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Inkpress Luster Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje

Inova

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Innova Smooth Cotton High White 100% pamuk, 315 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje

Donje tabele sadrže listu popularnih foto-papira koji su testirani i odobreni za upotrebu sa štampačem PIXMA PRO-100, kao i odgovarajuće tipove medija i postavke ležišta za papir. ICC profili za ove papire nalaze se u paketu za preuzimanje.

Canson Infinity

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Canson Infinity BFK RIVES 310 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson Infinity Edition Etching Rag 310 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson Infinity Baryta Photographique 310 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m2 Platno Ručno ubacivanje

Hahnemuhle

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Hahnemuhle FineArt Pearl 285 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m2 Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m2 Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Leonardo Canvas 390 g/m2 Platno Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m2 Platno Ručno ubacivanje

ILFORD GALERIE

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište

Museo

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Museo Silver Rag 300 g/m2 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Museo MAX 250 g/m2 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje

Pictaran

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
PICTRAN BARYTA Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
PICTRAN KYOKUSHI Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje

Pictorico

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Pictorico ART Kenaf Paper (132) Drugi umetnički papir 1 Zadnje ležište
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Drugi sjajni papir Zadnje ležište
Pictorico PRO Photo Canvas Drugi sjajni papir Zadnje ležište
Pictorico GEKKO Blue Drugi sjajni papir Zadnje ležište

Moab

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Moab Entrada Rag Natural 300 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Moab Entrada Rag Natural 190 Drugi umetnički papir 1 Zadnje ležište
Moab Entrada Rag Bright 300 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Moab Entrada Rag Bright 190 Drugi umetnički papir 1 Zadnje ležište
Moab Lasal Photo Gloss 270 Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje
Moab Colorado Fiber Satine 245 Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Platno Ručno ubacivanje

Brilliant

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Brilliant Supreme Lustre Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje

Inkpress

Naziv papira Postavka tipa medija Postavka izvora papira
Inkpress Luster Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje