ICC profili za PIXMA Pro štampače

Proširite asortiman papira koje podržava vaš profesionalni PIXMA foto-štampač instaliranjem dodatnih ICC profila. Ove postavke štampača pružaju podršku za mnoge popularne foto-papire koje je testirala i odobrila kompanija Canon i omogućavaju precizno uklapanje boja između ekrana i papira.

PIXMA PRO

ICC profil je datoteka sa informacijama koje štampaču omogućavaju da postigne preciznu reprodukciju boja na određenom tipu papira. Ako ste zabrinuti u vezi sa uklapanjem boja između ekrana i otiska, uverite se da je monitor koji koristite ispravno kalibrisan.

Instaliranje ICC profila

ICC profili za papire kompanije Canon instaliraju se zajedno sa upravljačkim programom za štampač. Da biste instalirali dodatne profile za druge popularne foto-papire koje je testirala i odobrila kompanija Canon, preuzmite paket ICC profila za štampač pomoću jedne od donjih veza:

PRO-1WindowsMac
PRO-10WindowsMac
PRO-100WindowsMac

Instalirajte profile pomoću procedure za operativni sistem koji imate:

Windows: Desnim tasterom miša kliknite na preuzeti ICC profil, pa iz menija izaberite opciju „Install Profile“ (Instaliraj profil)

Mac: Kopirajte ICC profile u fasciklu „Profiles“ koja se nalazi u Finder / Go / Computer / [vaš hard disk] / Library / ColorSync

Štampanje pomoću ICC profila

Dodatne ICC profile moguće je izabrati u upravljačkom programu za štampač, dodatnoj komponenti Print Studio Pro, kao i u drugim profesionalnim fotografskim aplikacijama. Da biste jednostavno pravili otiske fotografija profesionalnog kvaliteta, koristite dodatnu komponentu Print Studio Pro koja se neprimetno integriše sa programima iz porodice Adobe Photoshop® (CS, Lightroom, Elements), kao i sa softverom Canon Digital Photo Professional.

Tip medija

Izaberite tip papira

U odeljku „Tip medija“ izaberite naziv papira za foto-papire kompanije Canon ili tip papira za druge papire (tj. drugi sjajni papir, drugi umetnički papir ili platno).Odgovarajuća postavka tipa medija za svaki odobreni papir navedena je u tabeli podržanih papira za štampač (pogledajte odgovarajuću karticu), kao i u priručniku koji ste dobili sa paketom ICC profila.

Upravljanje bojama

Izbor odgovarajućeg ICC profila

  1. Podesite režim boje na „Use ICC Profile“ (Koristi ICC profil)
  2. Podesite profil štampača na „Auto“ (Automatski) za papire kompanije Canon ili izaberite instalirani ICC profil sa liste koji odgovara izabranom papiru
  3. Odaberite željeni način iscrtavanja. Opcija „Perceptual“ (Perceptualno) se preporučuje za najbolje uklapanje boja između ekrana i otiska.

Izvor papira

U zavisnosti od tipa papira, težine i debljine, papir bi trebalo ubaciti u automatsko zadnje ležište ili u otvor za ručno ubacivanje sa zadnje strane štampača. Odgovarajuće postavke ćete pronaći u tabeli podržanih papira za vaš štampač (pogledajte odgovarajuću karticu), kao i u priručniku koji ste dobili sa paketom ICC profila.

[MASTER] Picture_Automatic-tray

Zadnje ležište

Napravljeno za sjajne i mat papire formata od 10x15 cm do A3+, automatsko zadnje ležište nalazi se sa gornje strane štampača i može da primi do 20 listova foto-papira.

[MASTER] Picture_Manual-feeder2

Otvor za ručno ubacivanje

Napravljen za deblje i teže papire, kao i za papire širine 356 mm (14”), otvor za ručno ubacivanje nalazi se sa zadnje strane štampača i omogućava uvlačenje pojedinačnih listova papira ili platna.

Donje tabele sadrže listu popularnih foto-papira koji su testirani i odobreni za upotrebu sa štampačem PIXMA PRO-1, kao i odgovarajuće tipove medija i postavke ležišta za papir. ICC profili za ove papire nalaze se u paketu za preuzimanje.

Canson Infinity

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Canson INFINITY BFK RIVES 310 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Canson INFINITY ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Canson INFINITY EDITION ETCHING RAG 310 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Canson INFINITY RAG PHOTOGRAPHIQUE 210 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Canson INFINITY Montval AQUARELLE 310 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Canson INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje
Canson INFINITY ARCHES AQUARELLE RAG 240 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m2PlatnoRučno ubacivanje

Hahnemuhle

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Hahnemuhle William Turner 310 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Hahnemuhle William Turner 190 g/m2Drugi umetnički papir 1Zadnje ležište
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Hahnemuhle German Etching 310 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m2PlatnoRučno ubacivanje
Hahnemuhle Monet Canvas 410 g/m2PlatnoRučno ubacivanje

ILFORD GALERIE

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 310 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 310 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH HIGH GLOSS 215 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 290 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 290 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige GOLD FIBRE SILK 310 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište

Museo

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
MUSEO Silver Rag 300 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje

Pictaran

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
PICTRAN BARYTADrugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
PICTRAN KYOKUSHIDrugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje

Pictorico

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Pictorico PRO Photo Canvas HeavyweightDrugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
Pictorico PRO Photo CanvasDrugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište

MOAB & Somerset

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Somerset Enhanced Textured 225Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
MOAB Entrada Rag Natural 300Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
MOAB Entrada Rag Bright 300Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
MOAB Lasal Photo Gloss 270Drugi sjajni papirRučno ubacivanje
MOAB Colorado Fiber Satine 245Drugi sjajni papirRučno ubacivanje
MOAB Colorado Fiber Gloss 245Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje
MOAB Anasazi Canvas Premium Matte 350PlatnoRučno ubacivanje

Brilliant

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Brilliant Supreme Lustre Paper UltimateDrugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje

Inkpress

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Inkpress LusterDrugi sjajni papirRučno ubacivanje

INNOVA

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
INNOVA Smooth Cotton High White 315 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje

Donje tabele sadrže listu popularnih foto-papira koji su testirani i odobreni za upotrebu sa štampačem PIXMA PRO-10, kao i odgovarajuće tipove medija i postavke ležišta za papir. ICC profili za ove papire nalaze se u paketu za preuzimanje.

Canson Infinity

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Canson Infinity BFK RIVES 310 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Canson Infinity Edition Etching Rag 310 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Canson Infinity Baryta Photographique 310 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m2PlatnoRučno ubacivanje

Hahnemuhle

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Hahnemuhle German Etching 310 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m2PlatnoRučno ubacivanje
Hahnemuhle Monet Canvas 410 g/m2PlatnoRučno ubacivanje

ILFORD GALERIE

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište

Museo

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Museo Silver Rag 300 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje
Museo MAX 250 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje

Pictaran

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
PICTRAN BARYTADrugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
PICTRAN KYOKUSHIDrugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje

Pictorico

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Pictorico Pro Hi-Gloss White FilmDrugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo PaperDrugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
Pictorico PRO Photo Canvas HeavyweightDrugi sjajni papirZadnje ležište
Pictorico PRO Photo CanvasDrugi sjajni papirZadnje ležište
Pictorico GEKKO BlueDrugi sjajni papirZadnje ležište

Moab

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Moab Entrada Rag Natural 300Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Moab Entrada Rag Natural 190Drugi umetnički papir 1Zadnje ležište
Moab Entrada Rag Bright 300Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Moab Entrada Rag Bright 190Drugi umetnički papir 1Zadnje ležište
Moab Lasal Photo Gloss 270Drugi sjajni papirRučno ubacivanje
Moab Colorado Fiber Satine 245Drugi sjajni papirRučno ubacivanje
Moab Colorado Fiber Gloss 245Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350PlatnoRučno ubacivanje

Brilliant

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Brilliant Supreme LustreDrugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje

Inkpress

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Inkpress LusterDrugi sjajni papirRučno ubacivanje

Inova

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Innova Smooth Cotton High White 100% pamuk, 315 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje

Donje tabele sadrže listu popularnih foto-papira koji su testirani i odobreni za upotrebu sa štampačem PIXMA PRO-100, kao i odgovarajuće tipove medija i postavke ležišta za papir. ICC profili za ove papire nalaze se u paketu za preuzimanje.

Canson Infinity

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Canson Infinity BFK RIVES 310 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Canson Infinity Edition Etching Rag 310 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Canson Infinity Baryta Photographique 310 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m2PlatnoRučno ubacivanje

Hahnemuhle

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Hahnemuhle FineArt Pearl 285 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m2Drugi sjajni papirRučno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m2Drugi sjajni papirRučno ubacivanje
Hahnemuhle Leonardo Canvas 390 g/m2PlatnoRučno ubacivanje
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m2PlatnoRučno ubacivanje

ILFORD GALERIE

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište

Museo

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Museo Silver Rag 300 g/m2Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje
Museo MAX 250 g/m2Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje

Pictaran

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
PICTRAN BARYTADrugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
PICTRAN KYOKUSHIDrugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje

Pictorico

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Pictorico ART Kenaf Paper (132)Drugi umetnički papir 1Zadnje ležište
Pictorico Pro Hi-Gloss White FilmDrugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo PaperDrugi sjajni papir (široke margine)Zadnje ležište
Pictorico PRO Photo Canvas HeavyweightDrugi sjajni papirZadnje ležište
Pictorico PRO Photo CanvasDrugi sjajni papirZadnje ležište
Pictorico GEKKO BlueDrugi sjajni papirZadnje ležište

Moab

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Moab Entrada Rag Natural 300Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Moab Entrada Rag Natural 190Drugi umetnički papir 1Zadnje ležište
Moab Entrada Rag Bright 300Drugi umetnički papir 1Ručno ubacivanje
Moab Entrada Rag Bright 190Drugi umetnički papir 1Zadnje ležište
Moab Lasal Photo Gloss 270Drugi sjajni papirRučno ubacivanje
Moab Colorado Fiber Satine 245Drugi sjajni papirRučno ubacivanje
Moab Colorado Fiber Gloss 245Drugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350PlatnoRučno ubacivanje

Brilliant

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Brilliant Supreme LustreDrugi sjajni papir (široke margine)Ručno ubacivanje

Inkpress

Naziv papiraPostavka tipa medijaPostavka izvora papira
Inkpress LusterDrugi sjajni papirRučno ubacivanje