Print Studio Pro

Print Studio Pro dodatna komponenta kompanije Canon pruža savršenu vezu između slike i krajnjeg odštampanog proizvoda u radnom procesu. Ovaj jedinstveni softver namenski je napravljen za profesionalne PIXMA štampače i omogućava vam da jednostavno pravite otiske fotografija profesionalnog kvaliteta.

psp-banner

Kompatibilni štampači:

Instalacija

Dodatna komponenta Print Studio Pro automatski se dodaje u kompatibilne aplikacije za obradu fotografija tokom instalacije softvera PIXMA Pro. Takođe možete da preuzmete najnoviju verziju ove dodatne komponente za profesionalne PIXMA štampače ili starije modele Pro9000MkII i Pro9500MkII sa stranica za podršku.

  Pokretanje dodatne komponente Print Studio Pro

  Da biste pokrenuli Print Studio Pro, otvorite sliku (ili više slika) koju biste želeli da odštampate u programu Adobe Photoshop, Photoshop Elements ili Lightroom. Ako koristite Digital Photo Professional kompanije Canon, samo izaberite slike iz fascikle.

  ps.png

  Adobe Photoshop®

  Meni
  File
  (Datoteka) >
  Kliknite na Automate (Automatizuj) >
  Izaberite Canon Print Studio Pro...

  pse.png

  Adobe Photoshop Elements®

  Meni
  File
  (Datoteka) >
  Kliknite na Automation Tools (Alatke za automatizaciju) >
  Izaberite Canon Print Studio Pro...

  lr.png

  Adobe Lightroom®

  Meni
  File
  (Datoteka) >
  Kliknite na Plug-in Extras (Dodatne komponente) >
  Izaberite Canon Print Studio Pro...

  dpp.png

  Canon Digital Photo Professional

  Meni File (Datoteka) >
  Kliknite Plug-in printing (Štampanje pomoću dodatne komponente) >
  Izaberite Print with Print Studio Pro (Odštampaj uz Print Studio Pro)

  Raspored glavnog ekrana

  Print Studio Pro objedinjuje razne funkcije štampe na jednom ekranu, kojim se lako upravlja. Ovde možete da izaberete tip papira, veličinu, da podesite upravljanje bojama, kao i da popravite nijanse na slikama pre štampanja. U pregledu uživo se prikazuju izabrane nijanse i ivice, čime se garantuje da će krajnji rezultati biti u skladu sa vašim očekivanjima.

  main screen
  PSP logo

  (1) Pregled uživo za izabranu sliku
  (2) Alatke za isecanje i rotiranje slika
  (3) Sličice za sve otvorene/izabrane slike
  (4) Oblast za čuvanje i biranje omiljenih postavki
  (5) Oblast za postavke štampe (tip papira, raspored, upravljanje bojama)
  (6) Dugme za štampu sa postavkom za broj kopija

  Ključne postavke štampe

  Oblast sa postavkama štampe u dodatnoj komponenti Print Studio Pro je mesto na kojem birate tri ključne postavke za štampanje fotografija: tip papira i veličinu, raspored slika na papiru i upravljanje bojama (tj. ICC profili).

  media type

  Postavke za papir

  U odeljku „Tip medija“ izaberite naziv za foto-papire kompanije Canon ili tip papira za druge papire (tj. drugi sjajni papir, umetnički papir ili platno).

  Izaberite ispravnu veličinu papira i odgovarajuće ležište za papir (zadnje ležište ili ručno uvlačenje). Obično se sjajni, lustre i mat papiri ubacuju u automatsko zadnje ležište, a deblje i teže papire trebalo bi stavljati u mehanizam za ručno uvlačenje.

  Postavke za raspored slika

  Dostupan je izbor unapred podešenih rasporeda poput štampanja bez margina i sa njima, kao i 2 ili 4 slike na jednom listu papira. Prilikom štampanja sa marginama, veličinu slike možete da podesite jednostavnim prevlačenjem ivica u prozoru za pregled ili preciznim izborom veličine slike ili margina u milimetrima u meniju za raspored.

  Lako možete da centrirate sliku na papiru pomoću menija za poravnavanje, a možete čak i da dodate prilagođeni raspored na listu (klikom na dugme sa simbolom plus), kako bi bio dostupan za naredne projekte.

  Layout
  profile 2

  Upravljanje bojama

  Profesionalni PIXMA foto-štampači omogućavaju vam da štampate fotografije koje izgledaju skoro potpuno isto kao slike prikazane na monitoru.

  Da biste dobili najbolje rezultate, režim boje podesite na ICC profil, profil štampača podesite na „Auto“ (Automatski) za papire kompanije Canon ili izaberite odgovarajući ICC profil za druge papire. Način iscrtavanja trebalo bi podesiti na „Perceptual“ (Perceptualno).

  Dodatne postavke

  Print Studio Pro ima dodatne funkcije koje vam omogućavaju da postignete rezultate u skladu sa svojim kreativnim idejama. Možete da dodajete tekst na fotografije; odaberite režim crno-bele fotografije, sačuvajte omiljene postavke i još mnogo toga.

  Monohromatska štampa i prozirni premaz

  Izaberite režim „Print Black and White Photo“ (Štampanje crno-bele fotografije) da biste sliku u boji pretvorili u crno-belu ili da biste dobijali crno-bele fotografije prirodnijeg izgleda od slika koje su već monohromatske.

  Ako izaberete opciju „Clear coat the entire page“ (Prozirni premaz za čitavu stranicu), na ceo otisak će biti primenjen Chroma Optimiser (kada je dostupan), čime se dodatno poboljšava sjaj. Prozirno mastilo se podrazumevano primenjuje samo na oblasti prekrivene mastilima u boji.

  Black & White
  text printing

  Dodavanje teksta na fotografije

  U postavkama teksta (deo odeljka „Layout“ (Raspored)) možete da dodate prilagođeno zaglavlje, podnožje, broj stranice, informacije o autorskim pravima ili informacije o fotografiji (ako su dostupne).

  Moguće je prilagoditi font, veličinu i boju teksta. Većina postavki teksta zahteva raspored sa marginama.

  Popravljanje slike

  Prilikom štampanja crno-bele slike, lako možete da izaberete nijansu pomoću jednog klika, za monohromatske fotografije sa toplijim ili hladnijim nijansama. Moguće je kompletno podešavati slike u boji.

  Funkcija štampanja šara omogućava vam da odštampate jedan list sa sličicama fotografija raspoređenih tako da se boje slažu određenim redosledom, po osvetljenosti ili kontrastu.

  Corrections

  Preporučeni uslovi prikaza za uklapanje boja između ekrana i otiska:

  Postavke ekrana
  Temperatura boje D50 (5000 K)
  Osvetljenost: 120 cd/m2
  Gama: 2,2

  Ambijentalno osvetljenje:
  D50 fluorescentne lampe namenjene za procenu boja (temperatura boje: 5000 K, odlična svojstva za iscrtavanje boja)
  Osvetljenost prilikom prikazivanja odštampanih materijala: 500 lx ± 125 lx