Print Studio Pro

Print Studio Pro dodatna komponenta kompanije Canon pruža savršenu vezu između slike i krajnjeg odštampanog proizvoda u radnom procesu. Ovaj jedinstveni softver namenski je napravljen za profesionalne štampače kompanije Canon i omogućava vam da jednostavno pravite otiske fotografija profesionalnog kvaliteta.


Instalacija

Dodatna komponenta Print Studio Pro automatski se dodaje u kompatibilne aplikacije za obradu fotografija tokom instalacije softvera. Takođe možete da preuzmete najnoviju verziju ove dodatne komponente za aktuelne PIXMA PRO štampače, prethodne modele, kao i za imagePROGRAF PRO štampače.

Preuzmite najnoviju verziju

Pokretanje dodatne komponente Print Studio Pro

Da biste pokrenuli Print Studio Pro, otvorite sliku (ili više slika) koju biste želeli da odštampate u programu Adobe Photoshop, Photoshop Elements ili Lightroom. Ako koristite Digital Photo Professional kompanije Canon, samo izaberite slike iz fascikle.

Raspored glavnog ekrana

Print Studio Pro objedinjuje razne funkcije štampe na jednom ekranu, kojim se lako upravlja. Ovde možete da izaberete tip papira, veličinu, da podesite upravljanje bojama, kao i da popravite nijanse na slikama pre štampanja. U pregledu uživo se prikazuju izabrane nijanse i ivice, čime se garantuje da će krajnji rezultati biti u skladu sa vašim očekivanjima.


(1) Pregled uživo za izabranu sliku
(2) Alatke za isecanje i rotiranje slika
(3) Sličice za sve otvorene/izabrane slike
(4) Oblast za čuvanje i biranje omiljenih postavki
(5) Oblast za postavke štampe (tip papira, raspored, upravljanje bojama)
(6) Dugme za štampu sa postavkom za broj kopija

main screen

Ključne postavke štampe

Oblast sa postavkama štampe u dodatnoj komponenti Print Studio Pro je mesto na kojem birate tri ključne postavke za štampanje fotografija: tip papira i veličinu, raspored slika na papiru i upravljanje bojama (tj. ICC profili).

Postavke za papir

U odeljku „Tip medija“ izaberite naziv za foto-papire kompanije Canon ili tip papira za druge papire (tj. drugi sjajni papir, umetnički papir ili platno).

Izaberite ispravnu veličinu papira i odgovarajuće ležište za papir (zadnje ležište ili ručno uvlačenje). Obično se sjajni, lustre i mat papiri ubacuju u automatsko zadnje ležište, a deblje i teže papire trebalo bi stavljati u mehanizam za ručno uvlačenje.

media type

Postavke za raspored slika

Dostupan je izbor unapred podešenih rasporeda poput štampanja bez margina i sa njima, kao i 2 ili 4 slike na jednom listu papira. Prilikom štampanja sa marginama, veličinu slike možete da podesite jednostavnim prevlačenjem ivica u prozoru za pregled ili preciznim izborom veličine slike ili margina u milimetrima u meniju za raspored.

Lako možete da centrirate sliku na papiru pomoću menija za poravnavanje, a možete čak i da dodate prilagođeni raspored na listu (klikom na dugme sa simbolom plus), kako bi bio dostupan za naredne projekte.

Layout

Upravljanje bojama

Profesionalni foto-štampači kompanije Canon omogućavaju vam da štampate fotografije koje izgledaju skoro potpuno isto kao slike prikazane na monitoru.

Da biste dobili najbolje rezultate, režim boje podesite na ICC profil, profil štampača podesite na „Auto“ (Automatski) za papire kompanije Canon ili izaberite odgovarajući ICC profil za druge papire. Način iscrtavanja trebalo bi podesiti na „Perceptual“ (Perceptualno).

profile 2

Dodatne postavke

Print Studio Pro ima dodatne funkcije koje vam omogućavaju da postignete rezultate u skladu sa svojim kreativnim idejama. Možete da dodajete tekst na fotografije; odaberite režim crno-bele fotografije, sačuvajte omiljene postavke i još mnogo toga.

Monohromatska štampa i prozirni premaz

Izaberite režim „Print Black and White Photo“ (Štampanje crno-bele fotografije) da biste sliku u boji pretvorili u crno-belu ili da biste dobijali crno-bele fotografije prirodnijeg izgleda od slika koje su već monohromatske.

Ako izaberete opciju „Clear coat the entire page“ (Prozirni premaz za čitavu stranicu), na ceo otisak će biti primenjen Chroma Optimiser (kada je dostupan), čime se dodatno poboljšava sjaj. Prozirno mastilo se podrazumevano primenjuje samo na oblasti prekrivene mastilima u boji.

Black & White

Dodavanje teksta na fotografije

U postavkama teksta (deo odeljka „Layout“ (Raspored)) možete da dodate prilagođeno zaglavlje, podnožje, broj stranice, informacije o autorskim pravima ili informacije o fotografiji (ako su dostupne).

Moguće je prilagoditi font, veličinu i boju teksta. Većina postavki teksta zahteva raspored sa marginama.

text printing

Popravljanje slike

Prilikom štampanja crno-bele slike, lako možete da izaberete nijansu pomoću jednog klika, za monohromatske fotografije sa toplijim ili hladnijim nijansama. Moguće je kompletno podešavati slike u boji.

Funkcija štampanja šara omogućava vam da odštampate jedan list sa sličicama fotografija raspoređenih tako da se boje slažu određenim redosledom, po osvetljenosti ili kontrastu.

Corrections

CRYSTAL FIDELITY

 

Originalna Canon tehnologija za izoštravanje slike

Iako fotoaparat i štampač koje koristite imaju mnoštvo vrhunskih funkcija, nema načina da se izbegne prigušivanje prenesenog svetla i signala tokom obrade. Međutim, glavni razlog za ovo je razlika između idealne slike i slike na kojoj detalji nisu oštri. Ako se ovo popravi na osnovu preciznih podataka sa obe slike, moguće je dobiti prirodno idealnu sliku. Ovo je moguće zahvaljujući superiornosti kompanije Canon na polju kontrole svih parametara, od ulaza do izlaza, uz korišćenje isključivo proizvoda kompanije Canon. Slike mogu da se vrate na originalnu oštrinu putem popravki zasnovanih na preciznim podacima za idealne i ne potpuno idealne optičke karakteristike i karakteristike štampe.

Digital Lens Optimiser

Digital Lens Optimiser je funkcija koja je dostupna u Digital Photo Professional, originalnoj EOS softverskoj aplikaciji namenjenoj obradi RAW slika, odnosno kao funkcija na nekim fotoaparatima. Uklanja neželjene optičke karakteristike iz RAW podataka slike kada se koriste kompatibilni fotoaparati i objektivi. Deo je tehnologije kompanije Canon za izoštravanje slike, koja je dostupna zahvaljujući tome što Canon nezavisno razvija sve, od objektiva i senzora do procesora slike. Pored popravljanja aberacija sa objektiva, izmenjeno svetlo vraća se u originalno stanje pomoću fenomena difrakcije, filtera niskih frekvencija itd. radi vernog i prelepog ponovnog kreiranja originalnih slika u punoj oštrini.

Contrast Reproduction

Contrast Reproduction je funkcija dostupna u dodatnoj komponenti Print Studio Pro koja se isporučuje uz PRO-1000. Ova funkcija popravlja gubitak oštrine tokom štampanja prethodnim analiziranjem razlika u štampaču i na papiru. Ovim se dobija vernija reprodukcija oštrine originalne slike i veoma živopisni otisci. Razlikovanje idealnih i ne potpuno idealnih karakteristika štampe omogućava štampanje fotografija visoke rezolucije koje zadržavaju isti nivo oštrine kao originalne slike.

USKORO

Professional Print & Layout (PPL)*

Novi softver za štampanje Professional Print & Layout omogućava štampanje slika visokog kvaliteta uređenih pomoću softvera Digital Photo Professional, uz održavanje važnih karakteristika, kao što su nijansiranje, oštrina i precizna reprodukcija boja.

Novi softver obuhvata potpuno novu funkciju DPRAW štampe koja omogućava štampanje u pravoj visokoj definiciji. Ovaj softver takođe obuhvata funkciju HDR štampe koja omogućava dinamičnu reprodukciju istaknutih delova slike tokom štampe.

  1. Reprodukcija boja 
  2. Oštrina i detalji 
  3. Nijansiranje

Nove funkcije

  • HDR štampa
  • DPRAW štampa

*Biće dostupno početkom decembra 2018. Dostupno je samo uz seriju image PROGRAF PRO

Kompatibilni štampači