PIXMA Printers

Explore Canon’s complete range of stylish PIXMA inkjet printers designed for fast, high quality document and photo printing.

3-u-1 inkdžet štampači

Ovi kompaktni i elegantni PIXMA višenamenski štampači sa funkcijama štampanja, kopiranja i skeniranja savršeni su za kućnu upotrebu.

4-u-1 inkdžet štampači

PIXMA višenamenski štampači sa funkcijama štampanja, kopiranja, skeniranja i razmene faksova, kao i sa mehanizmom za automatsko uvlačenje dokumenata, predstavljaju savršen dodatak kućnoj kancelariji.

Inkdžet štampači za dokumente i fotografije

Uz mogućnost štampanja A4 ili A3 otisaka, ovi PIXMA štampači za dokumente i fotografije savršeni su za kućnu upotrebu ili za kancelariju.

Inkdžet foto-štampači

Jednostavno štampajte slike galerijskog kvaliteta u formatima od 10x15 cm (4x6”) do A3+ pomoću profesionalnih PIXMA foto-štampača.

PIXMA podrška i preuzimanja

Preuzimajte upravljačke programe, softver, firmver i priručnike; pristupajte resursima tehničke podrške na mreži i izvorima za rešavanje problema za PIXMA inkdžet foto-štampač.

Upravljački programi, softver i priručnici za vaš PIXMA inkdžet štampač

PIXMA štampači u arhivi

Pronađite specifikacije i informacije o kompatibilnom potrošnom materijalu za starije modele PIXMA inkdžet foto-štampača u našem odeljku sa arhivom proizvoda.

PIXMA inkdžet štampači u arhivi