spacer
					image
Preuzimanja
P-150 Brošure [PDF, 261 KB]
Softver
CapturePerfect
CapturePerfect SDK
Skeniranje na iPhone, iPad i iPod Touch
Skeniranje na Android uređaj