Skeniranje uz uniFLOW

Na bolji način iskoristite sistem uređaja kompanije Canon uz uniFLOW: softversku platformu koja pojednostavljuje sve zadatke štampanja, skeniranja i upravljanja uređajima. Modularni dizajn i odlična integracija sa uređajima kompanije Canon pruža neprikosnoven potencijal za kreiranje jedne prilagođene platforme za upravljanje kancelarijskim štampanjem, skeniranjem i korporativnim odeljenjem za štampu. 

uniFLOW pokriva ceo proces skeniranja: od direktnog skeniranja sa uređaja, preko veoma jednostavne obrade dokumenata pomoću snažne mašine za skeniranje do njihove distribucije na bilo koje podržano odredište.

Praktično skeniranje sa uređaja kompanije Canon

Pružite veoma jednostavan doživljaj skeniranja uz konzistentan interfejs na svim kompatibilnim višefunkcionalnim štampačima kompanije Canon (imageRUNNER ADVANCE, odabrani imageRUNNER i i-SENSYS) i mrežnim skenerima kompanije Canon (imageFORMULA ScanFront), uz izuzetno kompaktne dimenzije i pouzdanost manipulisanja papirom.

Easy Scanning

Personalizovano skeniranje

Pravo skeniranje sa praćenjem: korisnici vide samo relevantne radne procese, bez obzira na to sa kojeg uređaja u okviru kompanije se prijavljuju. uniFLOW administratori lako mogu da primene dozvole kako bi kontrolisali koji radni procesi treba da budu dostupni svima, a koji određenom odeljenju, grupi ili korisniku.

Bezbedno skeniranje

Sprečite neovlašćenu upotrebu uređaja uz izbor fleksibilnih opcija za prijavljivanje korisnika poput prijavljivanja pomoću kartice, korisničkog imena/lozinke, PIN koda, koda zadatka ili anonimnog prijavljivanja. Možete da ograničite pristup funkcijama skeniranja na osnovu korisnika kako biste dodatno zaštitili osetljive ili poverljive poslovne informacije. Beleži se istorija procene za skeniranje radi dodatnog izveštavanja.

Secure Scanning
Easy Scanning 2

Lako skenirajte

Funkcija jednostrukog prijavljivanja pokriva pristup funkcijama skeniranja i štampanja na višefunkcionalnim uređajima, čime se garantuju efikasni poslovni procesi. Kada se prijavite, intuitivni i praktični korisnički interfejs koji je isti na svim uređajima olakšava skeniranje. Pregled na ekranu pomaže korisnicima pri proveri skeniranih dokumenata.

Brza i fleksibilna obrada skeniranih slika

Lako automatizujte konverziju skeniranih slika u pretražive, strukturisane i izuzetno komprimovane dokumente uz uniFLOW. Skenirani dokumenti pripremaju se za uređivanje, arhiviranje ili integraciju u vaše sisteme.

Za kompatibilnost sa mrežnim skenerima ScanFront potrebna je barem uniFLOW verzija 5.4. Obratite se ovlašćenom prodavcu ili integratoru sistema kompanije Canon u vezi sa softverom uniFLOW već danas. Sve marke i imena proizvoda su trgovački znakovi odgovarajućih kompanija.