Avantech Scan2x
Specifikacije

Detaljne specifikacije

Opšte informacije

Naziv softvera

Scan2x

Verzija softvera

V2

Tip softvera

Skeniranje, kreiranje pretraživih PDF datoteka, organizovanje datoteka

Jezik interfejsa

engleski, francuski, italijanski, nemački, španski, arapski, ruski

Funkcije skeniranja

Metode skeniranja

Automatsko skeniranje jednim dodirom pomoću dugmadi za zadatke

Strana za skeniranje

Jednostrano, dvostrano, preskakanje prazne stranice

Ulazni dokument

USB skeneri kompatibilni sa standardom TWAIN, ScanFront 400[5], imageRUNNER Advance (treće generacije), dokumenti u fasciklama za deljenje, fascikle za praćenje

Izlazno odredište datoteke

Deljenje datoteka[2], e-pošta, štampač, Therefore™, Office365 SharePoint™, FileDirector™, veb usluga, S/FTP, baze podataka, radni proces[3]

Tipovi izlaznih datoteka

PDF, PDF/A, TIFF, TIFF sa više stranica, JPEG, PNG. XML, CSV za metapodatke.

OCR funkcija

Da (kreiranje pretraživih i izmenjivih PDF datoteka), korišćenjem IRIS iDRS tehnologije

OCR podrška

138 jezika, uključujući ćirilične jezike, arapski, OCR/A i B

Tipovi datoteka indeksa

Za svaku stranicu / za dokument / za grupe dokumenata

Formati datoteka indeksa

XML, CSV i JSON

Odvajanje serije

Brojač, 1D/2D bar-kôd, separacioni kôd, OCR po zonama, prazna stranica, naslovna stranica, zadnja stranica

Funkcija za optičko prepoznavanje oznaka (OMR)

Da (čitanje ispitnih listova[4], upitnika, potpisa, pečata)

Kompresija dokumenata (samo izlazni PDF)

Da (smanjenje veličine datoteke do 50x) korišćenjem IRIS iHQC tehnologije

Obrada skenirane slike

Da (uklanjanje mrlja, uklanjanje šuma, preklapanje 1D/2D bar-kodova/teksta, selektivno probijanje boje)

Podrška za GDPR

Da (skeniranje izlaznih radnih procesa, redakcija delova slike, provere, revizija)

Povezivanje sa eksternim aplikacijama

Da (putem veb usluga, upita o bazi podataka)

Pasoš/Lična karta/Bankarski čekovi

Da (svi ID dokumenti usklađeni sa standardom ICAO 9303)

Funkcije za usklađenost

Da (potpuna revizija aktivnosti, bezbednost, File Verifier (Provera datoteke)[1], automatizacija radnog procesa[3])

Automatsko prepoznavanje dokumenata

Da, korišćenjem sadržaja sa tekstom i otiska prsta za dokumente

Ekstrakcija linijskih stavki sa faktura

Da, uz objavu u tabelu sa podacima, CSV, veb uslugu (REST, SOAP)

Alatka za konfigurisanje

Metod upravljanja

Po uređaju ili po centralnoj konfiguraciji (svi uređaji)

Postavke pristupa

Po korisniku/grupi (Active Directory™ ili interna grupa)

Bezbednost

Da (Active Directory™ integracija, interna lista korisnika)

Ekološke postavke

Automatsko odjavljivanje, automatsko isključivanje

Korisnik se automatski odjavljuje nakon unapred definisanog perioda neaktivnosti, sistem se isključuje nakon radnog vremena (prilagodljivo)

Pravljenje rezervnih kopija / vraćanje

Centralizovana konfiguracija/revizija baze podataka (SQL, Oracle) kešira se lokalno kao deo funkcija mreže za toleranciju greške

Kompatibilnost

Podrška za operativne sisteme

Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 7 sa servisnim paketom 1 ili noviji
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008 R2 sa servisnim paketom 1 ili noviji

[1] File Verifier (Provera datoteke) - Scan2x snima šifrovani digitalni potpis za svaki skenirani dokument u centralnoj bazi podataka. To omogućava ovlašćenim korisnicima da provere da li je određena datoteka skenirana rešenjem Scan2x ili nije i vrate originalne metapodatke sačuvane u dokumentu.

[2] Izlazno deljenje datoteka - korišćenjem metapodataka za određivanje potfascikli za čuvanje dokumenata; ova opcija može da se koristi za spajanje sa uslugama informatičkog oblaka kao što su Dropbox™, OneDrive™ i starijim aplikacijama.

[3] Radni proces - funkcije radnog procesa softvera Scan2x omogućavaju da se izlazno skeniranje automatski usmeri na dolazne zadatke za dalju obradu zasnovano na vrednostima metapodataka. Veoma korisno za upozorenja i obaveštenja, redakciju podataka zbog GDPR usklađenosti i automatizovanje poslovnih radnih procesa.

[4] OMR - alatka za analizu ispitnih listova sa zadacima sa višestrukim izborom omogućava automatsko bodovanje rezultata ispita uz rukovanje izuzecima i sastavljanje rezultata u okviru jedne Microsoft Excel™ datoteke.

[5] ScanFront 400 - nenamenski Windows™ IIS veb server neophodan za pokretanje ScanFront 400 veb interfejsa i obradu slike. Do deset licenci softvera ScanFront 400 može da se pokrene na jednom veb serveru.

Moguće su izmene bez prethodne najave.