PROIZVODNI I KOMERCIJALNI ŠTAMPAČI

Digitalne crno-bele
štamparske prese

Izvanredni kvalitet i funkcije za zahtevna okruženja za
crno-belu štampu

Srodan softver

Document process automation software on desktop

Softver za automatizovanje obrade dokumenata

Ubrzajte radne procese, smanjite troškove i poštujte kratke rokove

Customer communication management software on desktop

Softver za upravljanje komunikacijom sa klijentima

Unapredite komunikaciju pomoću ovih automatizovanih rešenja

Content processing and management software on desktop

Softver za obradu i upravljanje sadržajem

Uživajte u veoma jednostavnim radnim procesima za upravljanje sadržajem, čuvanje i objavljivanje

Srodni proizvodi i usluge

Canon wide format printer

Štampači za široke formate

Idealni su za dokumente velikog formata, grafički dizajn i CAD i GIS zadatke

Pogledajte kako naši sistemi štamparskih presa mogu da povećaju profit vaše organizacije

OBRATITE NAM SE