Pristupačnost u kompaniji Canon

Posvećenost kompanije Canon pristupačnosti

Prilagođavanje doživljaja

Poboljšavanje pristupačnosti na našoj veb stranici

Obratite nam se


Izjava o pristupačnosti za veb stranicu Canon Europe, od oktobra 2023.


Posvećenost kompanije Canon pristupačnosti

Kompanija Canon Europe posvećena je pravljenju veb stranica, aplikacija i digitalnih usluga koje su što je moguće više pristupačne. Cilj nam je da objedinimo primamljive korisničke doživljaje sa visokim nivoima pristupačnosti i inkluzije kako bi svi mogli da koriste naše digitalne usluge, bez obzira na mogućnosti ili hendikepe. Ove je deo naše posvećenosti tome da svi ljudi, bez obzira na kulturu, običaje, jezik ili rasu, žive i rade zajedno, za opšte dobro – ovo je naša korporativna filozofija „kyosei“, duboko urezano verovanje koje predstavlja osnovu svega što radimo. Prilikom razvijanja stranica, aplikacija i sadržaja, vodimo se najboljim smernicama za pristupačnost, kao što su WCAG 2.1 i ISO 30071-1.

Prilagodite doživljaj svojim potrebama

Iako je ova stranica napravljena tako da bude podrazumevano upotrebljiva, neke osobe će doživljaj najveće pristupačnosti postići prilagođavanjem računara u skladu sa svojim potrebama – na primer: izgovaranjem teksta sa stranice, menjanjem šeme boja ili povećavanjem teksta.

Ako vam zvuči kao da bi vam to bilo korisno, preporučujemo da posetite:

WAI’s Better Web Browsing: Tips for Customizing your Computer kako biste pročitali informacije ili pogledali video zapise o načinu na koji ta prilagođavanja (postižu se pomoću funkcija za pristupačnost koje su već dostupne na računaru, telefonu ili tabletu, odnosno instaliranjem tehnologija za pomoć) mogu da vam pomognu.

Poboljšavanje pristupačnosti na našoj veb stranici

Stručnom procenom pristupačnosti i testiranjem naše veb stranice od strane osoba sa hendikepom, pronalazimo poboljšanja pristupačnosti koja našu veb stranicu mogu da učine boljom i pravimo plan njihovog implementiranja. Trenutno radimo na rešavanju sledećih problema:

  • Pregledamo alternativni tekst na veb stranici i rešavamo neusaglašenosti.
  • Radimo na tome da pružimo audio opis za dodatne video zapise.
  • Takođe pregledamo strukturu nekih elemenata na našoj veb stranici kako bismo bili sigurni da su intuitivni i logični kada ih čitači ekrana pročitaju.
  • Pregledamo boje nekih linkova na našoj veb stranici kako bi bilo lakše videti kada je tekst link.
  • Pregledamo boje teksta i pozadina za neki tekst i ikone na našoj veb stranici kako bismo se uverili u laku čitljivost, a proveravamo i da li je sav tekst moguće uvećati u pregledačima.
  • Radimo na poboljšavanju pristupačnosti menija i reklamne trake za kolačiće na našoj veb stranici.
  • Radimo na poboljšavanju načina na koji neki elementi naše veb stranice rade samo za korisnike sa tastaturom.
  • Pregledamo kodove naših stranica da bismo bili sigurni da ih čitači ekrana pravilno izgovaraju.

Ako vas bilo koje od trenutnih ograničenja sprečava da dobijete željene informacije ili usluge sa naše veb stranice, obratite nam se na accessibility@canon-europe.com i mi ćemo vam sa zadovoljstvom pomoći.

Obavestite nas u slučaju da imate poteškoće sa korišćenjem veb stranice

Neprestano težimo tome da poboljšamo pristupačnost naše veb stranice, pa ako pronađete nešto na njoj sa čijim korišćenjem imate poteškoća, obavestite nas na accessibility@canon-europe.com. Da biste nam pomogli da brzo razumemo poteškoće koje imate, značilo bi nam da nam uz zahtev pošaljete informacije koje su navedene u „Obraćanje organizacijama u vezi sa nepristupačnim veb stranicama“.

Sve konstruktivne povratne informacije u vezi sa pristupačnošću i upotrebljivošću naše veb stranice dobrodošle su i biće pažljivo razmotrene.

Ova izjava o pristupačnosti poslednji put je ažurirana u oktobru 2023. i usaglašena je sa savetima o izjavama o pristupačnosti iz međunarodnog ISO standarda 30071-1.