Pristupačnost u kompaniji Canon

Posvećenost kompanije Canon pristupačnosti

Prilagođavanje doživljaja

Poboljšavanje pristupačnosti na našoj veb stranici

Obratite nam se


Izjava o pristupačnosti za veb stranicu Canon Europe, od jula 2020.


Posvećenost kompanije Canon pristupačnosti

Kompanija Canon Europe posvećena je pravljenju veb stranica, aplikacija i digitalnih usluga koje su što je moguće više pristupačne. Cilj nam je da objedinimo primamljive korisničke doživljaje sa visokim nivoima pristupačnosti i inkluzije kako bi svi mogli da koriste naše digitalne usluge, bez obzira na mogućnosti ili hendikepe. Ove je deo naše posvećenosti tome da svi ljudi, bez obzira na kulturu, običaje, jezik ili rasu, žive i rade zajedno, za opšte dobro – ovo je naša korporativna filozofija „kyosei“, duboko urezano verovanje koje predstavlja osnovu svega što radimo. Prilikom razvijanja stranica, aplikacija i sadržaja, vodimo se najboljim smernicama za pristupačnost, kao što su WCAG 2.0 i ISO 30071-1.

Prilagodite doživljaj svojim potrebama

Iako je ova stranica napravljena tako da bude podrazumevano upotrebljiva, neke osobe će doživljaj najveće pristupačnosti postići prilagođavanjem računara u skladu sa svojim potrebama – na primer: izgovaranjem teksta sa stranice, menjanjem šeme boja ili povećavanjem teksta.

Ako vam zvuči kao da bi vam to bilo korisno, preporučujemo da posetite:

BBC My Web, My Way ili WAI’s Better Web Browsing: Tips for Customizing your Computer kako biste pročitali informacije ili pogledali video zapise o načinu na koji ta prilagođavanja (postižu se pomoću funkcija za pristupačnost koje su već dostupne na računaru, telefonu ili tabletu, odnosno instaliranjem tehnologija za pomoć) mogu da vam pomognu.

Poboljšavanje pristupačnosti na našoj veb stranici

Testiranjem naše veb stranice od strane osoba sa hendikepom, pronalazimo poboljšanja pristupačnosti koja našu veb stranicu mogu da učine boljom i pravimo plan njihovog implementiranja. Trenutno radimo na rešavanju sledećih problema:

 • Radimo na tome da povećamo broj naših video zapisa sa dostupnim titlovima, transkriptima ili audio opisima. Ako imate poteškoća pri korišćenju naših video zapisa, obratite nam se na: accessibility@canon-europe.com.
 • Pregledamo alternativni tekst (opise) na veb stranici i rešavamo sve neusaglašenosti.
 • Radimo na poboljšavanju postojanosti navigacije na veb stranici, kao i vidljivosti okvira kojima se ističu elementi na stranici koji su izabrani.
 • Pregledamo pristupačnost navigacije na nivou stranica i radimo na uključivanju veza za preskakanje navigacije.
 • Radimo na poboljšavanju postojanosti oznaka za navigaciju, kao i poboljšavanju informacija za neke od veza, kako bi bile razumljivije osobama koje koriste alatke za čitanje sa ekrana.
 • Radimo na poboljšavanju poruka o greškama u poljima za unos na stranicama za podršku i kontaktiranje sa nama. Ako imate poteškoća pri korišćenju naših obrazaca, obratite nam se na accessibility@canon-europe.com.
 • Radimo na poboljšavanju načina za manipulisanje biračima za fotoaparate i objektive pomoću tastature.
 • Indikator cene u alatci za poređenje fotoaparata koristi boje za pružanje informacija. Tražimo druge načine za pružanje tih informacija onima koji imaju problema sa percepcijom boja. Takođe pregledamo boje teksta i pozadina koje se koriste na našoj veb stranici kako bismo se uverili u laku čitljivost, a proveravamo i da li je sav tekst moguće uvećati u pregledačima.
 • Nekim korisnicima može da bude potrebna pomoć u razumevanju nekih elemanata na stranicama proizvoda. Trudimo se da pružimo uputstva koja te elemente čine jasnijim.
 • Na nekim mestima, alatke za čitanje sa ekrana možda ne izgovaraju pravilno reči koje nisu na glavnom jeziku stranice. Radimo na poboljšavanju toga.
 • Neke funkcije veb stranice koriste WAI-ARIA za pružanje doživljaja pristupačnosti. Svi moderni računari, tableti i telefoni imaju pregledače sa podrškom za WAI-ARIA. Međutim, stariji Android 4.1 uređaji nemaju tu podršku. Ako vaš telefon ili tablet koristi Android 4.1 i imate poteškoća sa korišćenjem veb stranice, preporučujemo da ažurirate operativni sistem na uređaju na noviju verziju.

Ako vas bilo koje od trenutnih ograničenja sprečava da dobijete željene informacije ili usluge sa naše veb stranice, obratite nam se na accessibility@canon-europe.com i mi ćemo vam sa zadovoljstvom pomoći.

Obavestite nas u slučaju da imate poteškoće sa korišćenjem veb stranice

Neprestano težimo tome da poboljšamo pristupačnost naše veb stranice, pa ako pronađete nešto na njoj sa čijim korišćenjem imate poteškoća, obavestite nas na accessibility@canon-europe.com. Da biste nam pomogli da brzo razumemo poteškoće koje imate, značilo bi nam da nam uz zahtev pošaljete informacije koje su navedene u „Obraćanje organizacijama u vezi sa nepristupačnim veb stranicama“.

Sve konstruktivne povratne informacije u vezi sa pristupačnošću i upotrebljivošću naše veb stranice dobrodošle su i biće pažljivo razmotrene.

Ova izjava o pristupačnosti poslednji put je ažurirana u julu 2020. i usaglašena je sa savetima o izjavama o pristupačnosti iz internacionalnog 30071-1 standarda ISO.