STUDIJA SLUČAJA

SVEOBUHVATNA DIGITALNA TRANSFORMACIJA
ZA MANJE OD GODINU DANA


Crowne Plaza Beograd automatizovao procese sa sistemom Therefore

Preuzmite studiju slučaja

Crowne Plaza Belgrade


GLAVNE PREDNOSTI SISTEMA ZA DOKUMENTE CANON THEREFORE SU: UŠTEDA VREMENA,
EFIKASNOST I POSTIGNUTA TRANSPARENTNOST.

Goran Radisavljević
Rukovodilac IT odeljenja
Crowne Plaza Beograd

Automatizacija tri sveobuhvatna poslovna procesa

Crowne Plaza je najveći hotel u Beogradu. U njemu je zaposleno više od 130 ljudi. Hotel je ustanovio temeljan i kompleksan sistem kontrole poslovanja i izveštavanja, kojim je upravljano ručno od samog otvaranja hotela 2013. godine. Zadaci su obuhvatali štampanje, skeniranje i korišćenje različitih sistema sa niskim nivoom automatizacije, koji nisu bili međusobno povezani. Za manje od godinu dana, tim hotela Crowne Plaza uspeo je da potpuno transformiše tri sveobuhvatna poslovna procesa.

Canon Therefore document system

Sistem za dokumente osnovan na oblaku

U svim svojim hotelima IHG Group zahteva striktno i sveobuhvatno izveštavanje o poslovnim operacijama, zadacima i investicijama. Ranije su zaposleni u hotelu pripremali više od 100 stranica raznih dokumenata svakoga dana, koje je tada trebalo odštampati, potpisati i udariti pečat. Kao posledica toga, sva tri procesa – zahtev za nabavku, upravljanje budžetom i kontrola kvaliteta – zahtevala su od zaposlenih mnogo vremena, a nepotrebna odlaganja.

Posle nekoliko prezentacija sistema za dokumente Canon Therefore, tim hotela Crowne Plaza je ocenilo taj sistem najprikladnijim rešenjem za svoje potrebe. Sistem Therefore je u potpunosti uspostavljen kao rešenje zasnovano na informatičkom oblaku.

Goran Radisavljević, Head of IT department, Crowne Plaza Belgrade

Izuzetne prednosti za zaposlene

Canon Therefore za narudžbine (PO) je aktiviran u januaru 2020. godine. Radni proces investiranja (CapEx) je aktiviran mesec kasnije, posle nekih prilagođavanja i izmena, dok je proces kontrole kvaliteta (CSA) bio u potpunosti digitalizovan do kraja jula.

Većina je zaposlenih u Crowne Plaza Hotelu željno iščekivala efikasnije i digitalno potpomognute poslovne procese. Zaposleni su očigledno morali da nauče kako da koriste nove radne procese, ali većina njih je učila bez problema. Finansijska služba i IT odeljenje procenjuju da su prednosti novog sistema izuzetni.

Crowne Plaza Belgrade


VeĆ se nalazimo među nekoliko hotela u Evropi koju su toliko mnogo poslovnih procesa doveli do nivoa kompletne digitalizacije.

Goran Radisavljević
Rukovodilac IT odeljenja
Crowne Plaza Beograd

Srodna rešenja

Želite li da saznate više o našim rešenjima za upravljanje dokumentima?